มีเดียวิกิ:Titleblacklist

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
# ชื่อบทความที่สอดคล้องกับ regex ด้านล่างจะถูกห้ามสร้าง
############################
# GENERIC FILE NAMES จาก http://commons.wikimedia.org/wiki/MediaWiki:Titleblacklist
############################

# Common digital camera file names, based on list at http://diddly.com/random/about.html
# See also MediaWiki:Filename-prefix-blacklist, used to generate a warning on the upload form
ไฟล์:DCP[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Kodak
ไฟล์:DSC.[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # w:Design rule for Camera File system (Nikon, Fuji, Polaroid)
ไฟล์:MVC-?[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Sony Mavica
ไฟล์:P[\dA-F][\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Olympus, Kodak
ไฟล์:I?MG[P_]?[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Canon, Pentax
ไฟล์:1\d+-\d+(_IMG)?\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Canon
ไฟล์:(IM|EX)[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # HP Photosmart
ไฟล์:DC[\d\s]+[SML]\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Kodak
ไฟล์:PIC[T_]?[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Minolta
ไฟล์:PANA[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Panasonic
ไฟล์:DUW[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # some mobile phones
ไฟล์:CIMG[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Casio
ไฟล์:JD[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Jenoptik
ไฟล์:SDC[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Samsung
ไฟล์:DVC[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # DoCoMo
ไฟล์:SANY[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Sanyo
 
# Other common patterns, add more as needed
ไฟล์:\d{9}[A-Z]{6}_[A-Z]{2}\P{L}*\.\w+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename> # some image hosting site?
ไฟล์:\d{8,}_[\dA-F]{10}(_[A-Z])?\P{L}*\.\w+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename> # http://www.flickr.com/services/api/misc.urls.html
ไฟล์:([\dA-F]{8}-)?[\dA-F]{4}-[\dA-F]{4}-[\dA-F]{4}-?[\dA-F]{12}.* <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename> # w:UUID (with some variations included)
ไฟล์:([SML]|\d+)_[\dA-F]{10,}(-\d+-|_?(\w\w?|full))?\.[^.]+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename> # L_9173c67eae58edc35ba7f2df08a7d5c6.jpg, 2421601587_abaf4e3e81.jpg, 1_bf38bcd9c5512a5ab99ca2219a4b1e2f_full.gif, etc.
ไฟล์:AT[AEIMQUYcgkosw048]AAA[A-D][-_A-Za-z0-9]+\.jpg <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-filename> # see Commons:Village pump#File ATgAAA... (Jan 20, 2009, full link in edit comment)
ไฟล์:(\d+_){2,}[qtsn]\.\w+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename> # Facebook: \d+_\d+_(\d+)_(\d+)_\d+_[qtsn]\.jpg -> photo.php?id=$1&pid=$2
ไฟล์:[qtsn]\d+(_\d+)+\.\w+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename> # Facebook (older?): [qtsn](\d+)_(\d+)_\d+\.jpg -> photo.php?id=$1&pid=$2
ไฟล์:Tumblr_[a-z\d]{19}_\d+\.w+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename> # Tumblr
ไฟล์:File\.jpg <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename>
ไฟล์:File\.png <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename>
# File names with no letters, except for some meaningless prefix:
ไฟล์:\P{L}*\.[^.]+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename>
ไฟล์:\P{L}*(small|medium|large)\)?\.[^.]+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename>
ไฟล์:(Untitled|No[-_]?name|Unbenannt|Picture|Pict?|Image[mn]?|Img|Immagine|Photo|Foto|Bild|Scan|Panorama|Sin_título)\P{L}*\.\w+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename>
ไฟล์:(January|Jan|February|Febr?|March|Mar|April|Apr|May|June?|July?|August|Aug|September|Sept?|October|Oct|November|Nov|December|Dec)\P{L}*\.JPE?G <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename>

# SVG-rendered-as-PNG file names, with special error message
ไฟล์:\d+px-.*\.(?i:svg)\.png <reupload|casesensitive|errmsg=titleblacklist-custom-SVG-thumbnail>
# Thumbnail file names, with special error message:
ไฟล์:\d+px-.* <reupload|casesensitive|errmsg=titleblacklist-custom-thumbnail>

# File names with double apostrophes, with special error message:
ไฟล์:.*'{2}.* <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-double-apostrophe>
# File names that match their extension, e.g. "File:Jpg.jpg"
ไฟล์:(\w+)\.\\1 <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename>

# Very basic rule to prevent some file pages without media
# See the fate of File:A or File:Audio and related "removals" by CommonsDelinker
ไฟล์:[\w\d\s]+ <reupload>

################################
# END GENERIC FILE NAMES #
################################
# Deprecated type of location map definitions
แม่แบบ:Location map .* <errmsg=titleblacklist-custom-location-map>
# OBSCURE ASCII CHARACTER LOOKALIKES (ป้องกันการสร้างบทความที่มืชื่อบทความเป็นอักษรแอสกี)
.*[ℂ℃℄ɕƌʥℇ℈℉ℊℋℌℍℎℏℐ‼ℑℒℕ℗℘ℙℚℛℜℝ℞℟℣ℤℨ℩ℬℭ℮ℯℰℱℲℳℴℹ℺⅁⅂⅃⅄ⅅⅆⅇⅈⅉⅎ].* <casesensitive> # Select Unicode Letterlike Symbols (excluding Kelvin, Angstrom and Ohm signs, see talk)
.*[\x{249C}-\x{24E9}].* <casesensitive> # Circled and parenthesized Latin letters
.*[\x{FF21}-\x{FF3A}\x{FF41}-\x{FF5A}].* <casesensitive | errmsg=titleblacklist-custom-fullwidth> # Fullwidth Latin letters
.*[?ʖ؟ʔ].* <casesensitive | moveonly> # Question mark lookalikes, used for page move vandalism
.*[\x{1D00}-\x{1DBF}].* <casesensitive> # Phonetic extensions, almost never used in valid titles
.*[\x{0250}-\x{02AF}].* <casesensitive | moveonly> # IPA extensions, somewhat more common, so blocking only moves for now
.*[∀-∑∟-∳⊂-⋕⋲-⋿].* <casesensitive | moveonly> # Select mathematical operators (excluding "−", "∞" and some other common ones)
.*[\x{27C0}-\x{27ef}\x{2980}-\x{29ff}\x{2a00}-\x{2aff}].* <casesensitive | moveonly> # Misc./supplemental mathematical symbols
.*[ⱧȢƪƪҤҺԊѓԍҥҩԌЃϓғҒЊӷⱤɌɍᵲᶉɼᵃᵍᴱᵣᔮᓂᑫᓈᒦ٨٣ץױוזשלﬨטּפּבּڠɆɇᶒⱸȺⱥᶏ١].* <casesensitive | moveonly> # Letter lookalikes; none of these are currently used in any mainspace title
# OTHER UNDESIRABLE CHARACTERS (ป้องกันการสร้างบทความที่มืชื่อบทความเป็นอิโมจิ หรืออิโมติคอน)
.*[\x{00A0}\x{1680}\x{180E}\x{2000}-\x{200B}\x{2028}\x{2029}\x{202F}\x{205F}\x{3000}].* <casesensitive | errmsg=titleblacklist-custom-nbsp> # Non-breaking and other unusual spaces, with custom error message
.*[\x{202A}-\x{202E}].* <casesensitive> # BiDi overrides
.*[^\P{So}¦§©®°¶№™☀-⚲✁-➾`].* <casesensitive> # "Other punctuation", with some exceptions (may need more, this is a huge character class); note that single-character titles are permitted by the title whitelist
.*\p{Cc}.* <casesensitive> # Control characters
.*\x{FEFF}.* <casesensitive> # Byte order mark
.*[卍卐☭☠🖕].* <casesensitive> # Swastikas, hammer-and-sickle, skull-and-crossbones, middle finger
.*\x{00AD}.* <casesensitive> # Soft-hyphen
.*[^\0-\x{FFFF}].* <casesensitive> # Very few characters outside the Basic Multilingual Plane are useful in titles
.*[\x{2400}-\x{2426}].* <casesensitive> # Graphic pictures for control codes
# ป้องกันเนมสเปซซ้ำซ้อน
หมวดหมู่:(Category|หมวดหมู่):.*
แม่แบบ:(Template|แม่แบบ):.*
# ชื่อมาตรฐานจาก inputbox
วิกิพีเดีย:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล(สิทธิ์แต่งตั้ง)?\/ชื่อผู้ใช้
วิกิพีเดีย:เสนอบทความ(คุณภาพ|คัดสรร)\/ชื่อบทความ
วิกิพีเดีย:เสนอภาพคัดสรร\/ชื่อภาพ
วิกิพีเดีย:การก่อกวนต่อเนื่องยาวนาน\/ผู้ใช้
วิกิพีเดีย:สภากาแฟ\.* # เปลี่ยนเป็นศาลาชุมชนแทน
วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน\/อภิปราย\/หัวข้ออภิปราย
.*ใส่ชื่อหน้า.*
# ชื่อห้ามสร้างทั่วไป
.*เเ.* # สระเอ+สระเอ
.*หัวเรื่องลิงก์.*
.*Insert text.*
.*index\.php.*
.*(?:http|https|ftp|mailto|torrent|ed2k)\:\/\/[\w\d:@\-]+\.[\w\d\-]+.*
.*http:\/\/.*
.*?\/wiki\/.*
.*สร้างบทความ.*
# ป้องกันทั่วไป
.*\.\.\..*
ประโยชน์ของ.*
.*อะไร.*
.*ทำไม.*
.*อย่างไร.*
.*ร้องเรียน.*
.*โหลดโปรแกรม.*
.*โปรแกรม(ดิกชันนารี|แปลศัพท์|แปลคำ).*
.*ถูกที่สุด.*
.*ประกาศ.*ฟรี.*
.*ให้เช่า.*
.*55+\+.*
.*ความสำคัญของ.*
.*ประเภทของ.*
.*งานออนไลน์.*
.*สร้างรายได้.*
# คำหยาบ
.*[คฅฆต][วx]ย.*
.*สัส.* 
.*เสือก.*
.*มึง.*
.*เหี้ย.*
.*เหรี้ย.*
.*เฮี่ย.* 
.*เชี่ย[^ว][^ช][^า][^ญ].* 
.*อีดอก.*
.*เหยียบขี้.*
.*เหม็น.*
.*ขรี้.*
.*หน้าหี.*
# เฉพาะกิจ
.*เข้าโลก.*
.*ล้อ.*ๆ.*
.*เกาหลีเอานิ้วโป้ง.*
.*ตุ๊กควาย.*
.*กองกิจไพศาลกูล.*
.*(\bร\.?|รัชกาล)(ที่)?\s*(10|๑๐|สิบ)\b.*
.*ไขว้แล้วคลิกชู2นิ้วเป่ายิ้งฉุบ.*
.*สตาร์สคูล.*
.*[Cc]ute.*([Bb]oy|[Gg]irl).*([Bb]oy|[Gg]irl).*
.*มอร์ ทีม โพน.*
.*Big.*Data:.*Business Intelligence(BI).*
.*Smartphone.*Tablet.*Explosion.*
.*Post-PC.*Era‎.*
.*Augmented.*Reality.*(AR).*
.*Changing.*in.*daily.*life‎.*
.*การพัฒนา.*Mobile.*Application.*ข้าม.*platform.*ด้วย.*HTML5.*
.*ครัวคนสวย.*NICE KITCHEN.*
.*กรมหลวงสูงสนิท.*
.*มลพิษจากอุตสาหกรรม.*
.*ฉัตรธนาชาลสิริ.*
.*ปลา(ตีน|ทีน|เท้า).*
.*มัวะเอียะ.*
.*กัวะ.*
.*หาก.*(คุณ|ท่าน|การ)?\.*(เรท|เรต)?\.*(มิ|ไม่|ลืม)?\.*(กำกวม|ข้อมูล|ชัดเจน|สับสน).*
.*สำหรับ.*(แม่แบบ|คุยเรื่องแม่แบบ|โครงการ|วิกิพีเดีย|คุยเรื่องวิกิพีเดีย|บทความ|พูดคุย|ผู้ใช้|คุยกับผู้ใช้|หมวดหมู่|คุยเรื่องหมวดหมู่|มีเดียวิกิ|คุยเรื่องมีเดียวิกิ).*นี้.*
.*มิ(กด|กน|เหมาะ).*
.*วงศ์ฉัตร(ไพบูลย์|ไพโรจน์|ไพฑูรย์|ไพศาล).*
.*เน็กซ์พลัส.*เอ็นจิเนียริ่ง.*
.*แม่แบบ:องเมียว.*
.*กรุงเทพสเต็มเซลล์.*Bangkok.*Stem.*Cell.*
.*ในบทความนี้.*
.*PAGENAME.*
.*คาปูชูโน่.*
.*ตันติเศรณี.*
.*รังสิตพล.*
.*มานิตกุล.*
.*Rangsitpol.*
.*Manitkul.*
.*Nakharin.*IT.*
.*นัดกับนัด.*
.*ไนท์กับเนม.*
.*เจี๊ยะรักซา.*
.*รังซิมันโต้.*
.*บัญญัติลูก.*
.*จีเอ็มเอ็ม แซต.*
.*เสี่ยโอ.*
.*มาร์ค(ปารณ|จันทร์อวยชัย).*
.*Thanasak.*aui.*
.*อุ้ยฟูจิกิ.*
.*รัตนสิริทิพย์.*สุพินิจ.*
.*ประดู่ คำหงษา.* 
.*ประดู่คำหงษา.*
.*แจ้งลบ.*
# ผู้ใช้ก่อกวน
ผู้ใช้:Rustybrock.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
ผู้ใช้:อู๋.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
ผู้ใช้:.*ศักดา.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
.*กุลนาแพง.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
.*บังอู๋.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
.*(กราฟิก|กราฟฟิก)* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
.*(ครีเอท|ครีเอต)* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
.*(S|s)akda* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
.*ดีไซน์* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
.*(D|d)esign* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>