มีเดียวิกิ:Titleblacklist

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  # ชื่อบทความที่สอดคล้องกับ regex ด้านล่างจะถูกห้ามสร้าง
  
  ############################
  # GENERIC FILE NAMES จาก http://commons.wikimedia.org/wiki/MediaWiki:Titleblacklist
  ############################
  
  # Common digital camera file names, based on list at http://diddly.com/random/about.html
  # See also MediaWiki:Filename-prefix-blacklist, used to generate a warning on the upload form
  ไฟล์:DCP[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Kodak
  ไฟล์:DSC.[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # w:Design rule for Camera File system (Nikon, Fuji, Polaroid)
  ไฟล์:MVC-?[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Sony Mavica
  ไฟล์:P[\dA-F][\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Olympus, Kodak
  ไฟล์:I?MG[P_]?[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Canon, Pentax
  ไฟล์:1\d+-\d+(_IMG)?\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Canon
  ไฟล์:(IM|EX)[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # HP Photosmart
  ไฟล์:DC[\d\s]+[SML]\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Kodak
  ไฟล์:PIC[T_]?[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Minolta
  ไฟล์:PANA[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Panasonic
  ไฟล์:DUW[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # some mobile phones
  ไฟล์:CIMG[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Casio
  ไฟล์:JD[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Jenoptik
  ไฟล์:SDC[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Samsung
  ไฟล์:DVC[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # DoCoMo
  ไฟล์:SANY[\d\s]+\.JPG <reupload|errmsg=senselessimagename> # Sanyo
   
  # Other common patterns, add more as needed
  ไฟล์:\d{9}[A-Z]{6}_[A-Z]{2}\P{L}*\.\w+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename> # some image hosting site?
  ไฟล์:\d{8,}_[\dA-F]{10}(_[A-Z])?\P{L}*\.\w+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename> # http://www.flickr.com/services/api/misc.urls.html
  ไฟล์:([\dA-F]{8}-)?[\dA-F]{4}-[\dA-F]{4}-[\dA-F]{4}-?[\dA-F]{12}.* <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename> # w:UUID (with some variations included)
  ไฟล์:([SML]|\d+)_[\dA-F]{10,}(-\d+-|_?(\w\w?|full))?\.[^.]+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename> # L_9173c67eae58edc35ba7f2df08a7d5c6.jpg, 2421601587_abaf4e3e81.jpg, 1_bf38bcd9c5512a5ab99ca2219a4b1e2f_full.gif, etc.
  ไฟล์:AT[AEIMQUYcgkosw048]AAA[A-D][-_A-Za-z0-9]+\.jpg <reupload | errmsg=titleblacklist-custom-filename> # see Commons:Village pump#File ATgAAA... (Jan 20, 2009, full link in edit comment)
  ไฟล์:(\d+_){2,}[qtsn]\.\w+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename> # Facebook: \d+_\d+_(\d+)_(\d+)_\d+_[qtsn]\.jpg -> photo.php?id=$1&pid=$2
  ไฟล์:[qtsn]\d+(_\d+)+\.\w+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename> # Facebook (older?): [qtsn](\d+)_(\d+)_\d+\.jpg -> photo.php?id=$1&pid=$2
  ไฟล์:Tumblr_[a-z\d]{19}_\d+\.w+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename> # Tumblr
  ไฟล์:File\.jpg <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename>
  ไฟล์:File\.png <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename>
  
  # File names with no letters, except for some meaningless prefix:
  ไฟล์:\P{L}*\.[^.]+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename>
  ไฟล์:\P{L}*(small|medium|large)\)?\.[^.]+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename>
  ไฟล์:(Untitled|No[-_]?name|Unbenannt|Picture|Pict?|Image[mn]?|Img|Immagine|Photo|Foto|Bild|Scan|Panorama|Sin_título)\P{L}*\.\w+ <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename>
  ไฟล์:(January|Jan|February|Febr?|March|Mar|April|Apr|May|June?|July?|August|Aug|September|Sept?|October|Oct|November|Nov|December|Dec)\P{L}*\.JPE?G <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename>
  
  # SVG-rendered-as-PNG file names, with special error message
  ไฟล์:\d+px-.*\.(?i:svg)\.png <reupload|casesensitive|errmsg=titleblacklist-custom-SVG-thumbnail>
  # Thumbnail file names, with special error message:
  ไฟล์:\d+px-.* <reupload|casesensitive|errmsg=titleblacklist-custom-thumbnail>
  
  # File names with double apostrophes, with special error message:
  ไฟล์:.*'{2}.* <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-double-apostrophe>
  
  # File names that match their extension, e.g. "File:Jpg.jpg"
  ไฟล์:(\w+)\.\\1 <reupload|errmsg=titleblacklist-custom-filename>
  
  # Very basic rule to prevent some file pages without media
  # See the fate of File:A or File:Audio and related "removals" by CommonsDelinker
  ไฟล์:[\w\d\s]+ <reupload>
  
  ################################
  # END GENERIC FILE NAMES #
  ################################
  
  # Deprecated type of location map definitions
  แม่แบบ:Location map .* <errmsg=titleblacklist-custom-location-map>
  
  # OBSCURE ASCII CHARACTER LOOKALIKES (ป้องกันการสร้างบทความที่มืชื่อบทความเป็นอักษรแอสกี)
  .*[ℂ℃℄ɕƌʥℇ℈℉ℊℋℌℍℎℏℐ‼ℑℒℕ℗℘ℙℚℛℜℝ℞℟℣ℤℨ℩ℬℭ℮ℯℰℱℲℳℴℹ℺⅁⅂⅃⅄ⅅⅆⅇⅈⅉⅎ].* <casesensitive> # Select Unicode Letterlike Symbols (excluding Kelvin, Angstrom and Ohm signs, see talk)
  .*[\x{249C}-\x{24E9}].* <casesensitive> # Circled and parenthesized Latin letters
  .*[\x{FF21}-\x{FF3A}\x{FF41}-\x{FF5A}].* <casesensitive | errmsg=titleblacklist-custom-fullwidth> # Fullwidth Latin letters
  .*[?ʖ؟ʔ].* <casesensitive | moveonly> # Question mark lookalikes, used for page move vandalism
  .*[\x{1D00}-\x{1DBF}].* <casesensitive> # Phonetic extensions, almost never used in valid titles
  .*[\x{0250}-\x{02AF}].* <casesensitive | moveonly> # IPA extensions, somewhat more common, so blocking only moves for now
  .*[∀-∑∟-∳⊂-⋕⋲-⋿].* <casesensitive | moveonly> # Select mathematical operators (excluding "−", "∞" and some other common ones)
  .*[\x{27C0}-\x{27ef}\x{2980}-\x{29ff}\x{2a00}-\x{2aff}].* <casesensitive | moveonly> # Misc./supplemental mathematical symbols
  .*[ⱧȢƪƪҤҺԊѓԍҥҩԌЃϓғҒЊӷⱤɌɍᵲᶉɼᵃᵍᴱᵣᔮᓂᑫᓈᒦ٨٣ץױוזשלﬨטּפּבּڠɆɇᶒⱸȺⱥᶏ١].* <casesensitive | moveonly> # Letter lookalikes; none of these are currently used in any mainspace title
  
  # OTHER UNDESIRABLE CHARACTERS (ป้องกันการสร้างบทความที่มืชื่อบทความเป็นอิโมจิ หรืออิโมติคอน)
  .*[\x{00A0}\x{1680}\x{180E}\x{2000}-\x{200B}\x{2028}\x{2029}\x{202F}\x{205F}\x{3000}].* <casesensitive | errmsg=titleblacklist-custom-nbsp> # Non-breaking and other unusual spaces, with custom error message
  .*[\x{202A}-\x{202E}].* <casesensitive> # BiDi overrides
  .*[^\P{So}¦§©®°¶№™☀-⚲✁-➾`].* <casesensitive> # "Other punctuation", with some exceptions (may need more, this is a huge character class); note that single-character titles are permitted by the title whitelist
  .*\p{Cc}.* <casesensitive> # Control characters
  .*\x{FEFF}.* <casesensitive> # Byte order mark
  .*[卍卐☭☠🖕].* <casesensitive> # Swastikas, hammer-and-sickle, skull-and-crossbones, middle finger
  .*\x{00AD}.* <casesensitive> # Soft-hyphen
  .*[^\0-\x{FFFF}].* <casesensitive> # Very few characters outside the Basic Multilingual Plane are useful in titles
  .*[\x{2400}-\x{2426}].* <casesensitive> # Graphic pictures for control codes
  
  # ป้องกันเนมสเปซซ้ำซ้อน
  หมวดหมู่:(Category|หมวดหมู่):.*
  แม่แบบ:(Template|แม่แบบ):.*
  
  # ชื่อมาตรฐานจาก inputbox
  วิกิพีเดีย:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล(สิทธิ์แต่งตั้ง)?\/ชื่อผู้ใช้
  วิกิพีเดีย:เสนอบทความ(คุณภาพ|คัดสรร)\/ชื่อบทความ
  วิกิพีเดีย:เสนอภาพคัดสรร\/ชื่อภาพ
  วิกิพีเดีย:การก่อกวนต่อเนื่องยาวนาน\/ผู้ใช้
  วิกิพีเดีย:สภากาแฟ\.* # เปลี่ยนเป็นศาลาชุมชนแทน
  วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน\/อภิปราย\/หัวข้ออภิปราย
  .*ใส่ชื่อหน้า.*
  
  # ชื่อห้ามสร้างทั่วไป
  .*เเ.* # สระเอ+สระเอ
  .*หัวเรื่องลิงก์.*
  .*Insert text.*
  .*index\.php.*
  .*(?:http|https|ftp|mailto|torrent|ed2k)\:\/\/[\w\d:@\-]+\.[\w\d\-]+.*
  .*http:\/\/.*
  .*?\/wiki\/.*
  .*สร้างบทความ.*
  
  # ป้องกันทั่วไป
  .*\.\.\..*
  ประโยชน์ของ.*
  .*อะไร.*
  .*ทำไม.*
  .*อย่างไร.*
  .*ร้องเรียน.*
  .*โหลดโปรแกรม.*
  .*โปรแกรม(ดิกชันนารี|แปลศัพท์|แปลคำ).*
  .*ถูกที่สุด.*
  .*ประกาศ.*ฟรี.*
  .*ให้เช่า.*
  .*55+\+.*
  .*ความสำคัญของ.*
  .*ประเภทของ.*
  .*งานออนไลน์.*
  .*สร้างรายได้.*
  
  # คำหยาบ
  .*[คฅฆต][วx]ย.*
  .*สัส.* 
  .*เสือก.*
  .*มึง.*
  .*เหี้ย.*
  .*เหรี้ย.*
  .*เฮี่ย.* 
  .*เชี่ย.* 
  .*อีดอก.*
  .*เหยียบขี้.*
  .*ปลาร้า.*
  .*เหม็น.*
  .*ขรี้.*
  .*หน้าหี.*
  
  # เฉพาะกิจ
  .*เข้าโลก.*
  .*ล้อ.*ๆ.*
  .*เกาหลีเอานิ้วโป้ง.*
  .*ตุ๊กควาย.*
  .*กองกิจไพศาลกูล.*
  .*(\bร\.?|รัชกาล)(ที่)?\s*(10|๑๐|สิบ)\b.*
  .*ไขว้แล้วคลิกชู2นิ้วเป่ายิ้งฉุบ.*
  .*สตาร์สคูล.*
  .*[Cc]ute.*([Bb]oy|[Gg]irl).*([Bb]oy|[Gg]irl).*
  .*มอร์ ทีม โพน.*
  .*Big.*Data:.*Business Intelligence(BI).*
  .*Smartphone.*Tablet.*Explosion.*
  .*Post-PC.*Era‎.*
  .*Augmented.*Reality.*(AR).*
  .*Changing.*in.*daily.*life‎.*
  .*การพัฒนา.*Mobile.*Application.*ข้าม.*platform.*ด้วย.*HTML5.*
  .*ครัวคนสวย.*NICE KITCHEN.*
  .*กรมหลวงสูงสนิท.*
  .*มลพิษจากอุตสาหกรรม.*
  .*ฉัตรธนาชาลสิริ.*
  .*ปลา(ตีน|ทีน|เท้า).*
  .*มัวะเอียะ.*
  .*กัวะ.*
  .*หาก.*(คุณ|ท่าน|การ)?\.*(เรท|เรต)?\.*(มิ|ไม่|ลืม)?\.*(กำกวม|ข้อมูล|ชัดเจน|สับสน).*
  .*สำหรับ.*(แม่แบบ|คุยเรื่องแม่แบบ|โครงการ|วิกิพีเดีย|คุยเรื่องวิกิพีเดีย|บทความ|พูดคุย|ผู้ใช้|คุยกับผู้ใช้|หมวดหมู่|คุยเรื่องหมวดหมู่|มีเดียวิกิ|คุยเรื่องมีเดียวิกิ).*นี้.*
  .*มิ(กด|กน|เหมาะ).*
  .*วงศ์ฉัตร(ไพบูลย์|ไพโรจน์|ไพฑูรย์|ไพศาล).*
  .*เน็กซ์พลัส.*เอ็นจิเนียริ่ง.*
  .*แม่แบบ:องเมียว.*
  .*กรุงเทพสเต็มเซลล์.*Bangkok.*Stem.*Cell.*
  .*ในบทความนี้.*
  .*PAGENAME.*
  .*คาปูชูโน่.*
  .*ตันติเศรณี.*
  .*รังสิตพล.*
  .*มานิตกุล.*
  .*Rangsitpol.*
  .*Manitkul.*
  .*Nakharin.*IT.*
  .*นัดกับนัด.*
  .*ไนท์กับเนม.*
  .*เจี๊ยะรักซา.*
  .*รังซิมันโต้.*
  .*บัญญัติลูก.*
  .*จีเอ็มเอ็ม แซต.*
  .*เสี่ยโอ.*
  .*มาร์ค(ปารณ|จันทร์อวยชัย).*
  .*Thanasak.*aui.*
  .*อุ้ยฟูจิกิ.*
  .*รัตนสิริทิพย์.*สุพินิจ.*
  
  # ผู้ใช้ก่อกวน
  ผู้ใช้:Rustybrock.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
  ผู้ใช้:อู๋.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
  ผู้ใช้:.*ศักดา.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
  .*กุลนาแพง.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
  .*บังอู๋.* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
  .*(กราฟิก|กราฟฟิก)* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
  .*(ครีเอท|ครีเอต)* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
  .*(S|s)akda* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
  .*ดีไซน์* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>
  .*(D|d)esign* <newaccountonly|errmsg=titleblacklist-forbidden-new-account>