มีความสัมพันธ์กันไม่ได้หมายความว่าเป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"มีความสัมพันธ์กันไม่ได้หมายความว่าเป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน" (อังกฤษ: correlation does not imply causation ละติน: cum hoc non propter hoc) เป็นวลีที่ใช้ในวงการวิทยาศาสตร์และสถิติเพื่อเน้นย้ำว่าการพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวไม่จำเป็นจะต้องอนุมานได้ว่าตัวแปรสองตัวนั้นเป็นสาเหตุซึ่งกันและกัน