มะเร็งเยื่อบุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Carcinoma
Micrograph of a lung primary small cell carcinoma, a type of carcinoma. The clustered cancerous cells consist primarily of nucleus (purple); they have only a scant rim of cytoplasm. The surrounding pale staining, discoid cells are red blood cells. Cytopathology specimen. Field stain.
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-O:8010-8580
MeSHD002277

มะเร็งเยื่อบุหรือคาร์ซิโนมา (อังกฤษ: cacinoma) เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เจริญขึ้นมาจากเซลล์เยื่อบุ ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่บุพื้นผิวทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นเซลล์ที่เจริญมาจากชั้นเอนโดเดิร์มหรือเอคโตเดิร์ม