มอดูล:Suppress categories

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
-- This is a simple module to strip categories from wikitext. It does
-- not support nested links or magic words like __TOC__, etc. Even so,
-- it should still handle most categories.

local p = {}

-- Detects if a category link is valid or not. If it is valid,
-- the function returns the blank string. If not, the input
-- is returned with no changes.
local function processCategory( all, submatch )
  local beforePipe = mw.ustring.match( submatch, '^(.-)[%s_]*|[%s_]*.-$' )
  beforePipe = beforePipe or submatch
  if mw.ustring.match( beforePipe, '[%[%]<>{}%c\n]' ) then
    return all
  else
    return ''
  end
end

-- Preprocess the content if we aren't being called from #invoke,
-- and pass it to gsub to remove valid category links.
local function suppress( content, isPreprocessed )
  if not isPreprocessed then
    content = mw.getCurrentFrame():preprocess( content )
  end
  categoryList = {'[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]', 'หมวดหมู่'}
  for _, category in ipairs(categoryList) do
  	content = mw.ustring.gsub(
    	content,
    	'(%[%[[%s_]*' .. category .. '[%s_]*:[%s_]*(.-)[%s_]*%]%])',
    	processCategory
  	)
  end
  return content
end

-- Get the content to suppress categories from, and find
-- whether the content has already been preprocessed. (If the
-- module is called from #invoke, it has been preprocessed already.)
function p.main( frame )
  local content, isPreprocessed
  if frame == mw.getCurrentFrame() then
    content = frame:getParent().args[1]
    if frame.args[1] then
      content = frame.args[1]
    end
    isPreprocessed = true
  else
    content = frame
    isPreprocessed = false
  end
  return suppress( content, isPreprocessed )
end

return p