มอดูล:Shortcut/config

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
-- This module holds configuration data for [[Module:Shortcut]].

return {

-- The heading at the top of the shortcut box. It accepts the following parameter:
-- $1 - the total number of shortcuts. (required -- no use in Thai)
['shortcut-heading'] = '[[วิกิพีเดีย:เว็บย่อ|เว็บย่อ]]',

-- The heading when |redirect=yes is given. It accepts the following parameter:
-- $1 - the total number of shortcuts. (required)
['redirect-heading'] = '[[วิธีใช้:การเปลี่ยนทาง|หน้าเปลี่ยนทาง]]',

-- The error message to display when a shortcut is invalid (is not a string, or
-- is the blank string). It accepts the following parameter:
-- $1 - the number of the shortcut in the argument list. (required)
['invalid-shortcut-error'] = 'เว็บย่อ #$1 ไม่ถูกต้อง (เว็บย่อต้องเป็นสายอักขระตั้งแต่หนึ่งตัวอักษรขึ้นไป)',

-- The error message to display when no shortcuts or other displayable content
-- were specified. (required)
['no-content-error'] = 'ผิดพลาด: ไม่ได้ระบุเว็บย่อ และไม่ได้กำหนดพารามิเตอร์ ' ..
	mw.text.nowiki('|msg='),

-- A category to add when the no-content-error message is displayed. (optional)
['no-content-error-category'] = 'แม่แบบเว็บย่อที่ขาดพารามิเตอร์',

-- The error category to add if the shortcut listed in the first parameter
-- doesn't exist. (optional)
['first-parameter-error-category'] = 'กล่องเว็บย่อวิกิพีเดียที่ต้องการซ่อมแซมพารามิเตอร์แรก',

}