มอดูล:Labelled list hatnote/testcases

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

The below tables show the output as rendered through {{Module:Labelled list hatnote/testcases/template}}, which provides a set of template calls from the module and its sandbox version for comparison, corresponding to each table entry. Some details follow:

  • "Universal" label means that only one label is provided, "Universal".
  • "Basic" means that two labels are provided, "Singular" and "Plural" in that order.
  • "with ifexists" means that the "ifexists" option is enabled for that test
  • "Namespace-based labels" means that four labels are provided, "Main", "Mains", "Other", "Others", which allows the label to be based on the namespaces of the target titles: if any non-mainspace pages are targeted then "Other" or "Others" labels should be picked, and otherwise, "Main" or "Mains" labels should be picked.

No input[แก้]

No-input test cases
Test case Main output Sandbox output
No template-level input ข้อผิดพลาด: ไม่ได้ระบุชื่อหน้า (ช่วยเหลือ) ข้อผิดพลาด: ไม่ได้ระบุชื่อหน้า (ช่วยเหลือ)
"Universal" label ข้อผิดพลาด: ไม่ได้ระบุชื่อหน้า (ช่วยเหลือ) ข้อผิดพลาด: ไม่ได้ระบุชื่อหน้า (ช่วยเหลือ)
"Universal" label with ifexists
"Basic" labels ("Singular" & "Plural") ข้อผิดพลาด: ไม่ได้ระบุชื่อหน้า (ช่วยเหลือ) ข้อผิดพลาด: ไม่ได้ระบุชื่อหน้า (ช่วยเหลือ)
"Basic" labels with ifexists
Extraclasses ข้อผิดพลาด: ไม่ได้ระบุชื่อหน้า (ช่วยเหลือ) ข้อผิดพลาด: ไม่ได้ระบุชื่อหน้า (ช่วยเหลือ)
Namespace-based labels ข้อผิดพลาด: ไม่ได้ระบุชื่อหน้า (ช่วยเหลือ) ข้อผิดพลาด: ไม่ได้ระบุชื่อหน้า (ช่วยเหลือ)

One existent input[แก้]

One existent input test cases
Test case Main output Sandbox output
No template-level input
"Universal" label
"Universal" label with ifexists
"Basic" labels ("Singular" & "Plural")
"Basic" labels with ifexists
Extraclasses
Namespace-based labels

One nonexistent input[แก้]

One nonexistent input test cases
Test case Main output Sandbox output
No template-level input
"Universal" label
"Universal" label with ifexists
"Basic" labels ("Singular" & "Plural")
"Basic" labels with ifexists
Extraclasses
Namespace-based labels

Two existent inputs[แก้]

Two existent inputs test cases
Test case Main output Sandbox output
No template-level input
"Universal" label
"Universal" label with ifexists
"Basic" labels ("Singular" & "Plural")
"Basic" labels with ifexists
Extraclasses
Namespace-based labels

One existent and one nonexistent input[แก้]

One existent and one nonexistent input test cases
Test case Main output Sandbox output
No template-level input
"Universal" label
"Universal" label with ifexists
"Basic" labels ("Singular" & "Plural")
"Basic" labels with ifexists
Extraclasses
Namespace-based labels

Three existent inputs[แก้]

Three existent inputs test cases
Test case Main output Sandbox output
No template-level input
"Universal" label
"Universal" label with ifexists
"Basic" labels ("Singular" & "Plural")
"Basic" labels with ifexists
Extraclasses
Namespace-based labels

Two existent inputs and one nonexistent[แก้]

Two existent inputs and one nonexistent test cases
Test case Main output Sandbox output
No template-level input
"Universal" label
"Universal" label with ifexists
"Basic" labels ("Singular" & "Plural")
"Basic" labels with ifexists
Extraclasses
Namespace-based labels

Display override[แก้]

Display override test cases
Test case Main output Sandbox output
No template-level input
"Universal" label
"Universal" label with ifexists
"Basic" labels ("Singular" & "Plural")
"Basic" labels with ifexists
Extraclasses
Namespace-based labels

Single non-mainspace input[แก้]

Single non-mainspace input test cases
Test case Main output Sandbox output
No template-level input
"Universal" label
"Universal" label with ifexists
"Basic" labels ("Singular" & "Plural")
"Basic" labels with ifexists
Extraclasses
Namespace-based labels

Mixed-namespace input[แก้]

Mixed-namespace test cases
Test case Main output Sandbox output
No template-level input
"Universal" label
"Universal" label with ifexists
"Basic" labels ("Singular" & "Plural")
"Basic" labels with ifexists
Extraclasses
Namespace-based labels

Mixed-namespace and nonexistent input[แก้]

Mixed-namespace and nonexistent input test cases
Test case Main output Sandbox output
No template-level input
"Universal" label
"Universal" label with ifexists
"Basic" labels ("Singular" & "Plural")
"Basic" labels with ifexists
Extraclasses
Namespace-based labels

Six inputs and selfref feature[แก้]

Six inputs and selfref feature test cases
Test case Main output Sandbox output
No template-level input
"Universal" label
"Universal" label with ifexists
"Basic" labels ("Singular" & "Plural")
"Basic" labels with ifexists
Extraclasses
Namespace-based labels

Parameter gaps[แก้]

Parameter gaps test cases
Test case Main output Sandbox output
No template-level input
"Universal" label
"Universal" label with ifexists
"Basic" labels ("Singular" & "Plural")
"Basic" labels with ifexists
Extraclasses
Namespace-based labels