ข้ามไปเนื้อหา

มอดูล:InterwikiTable

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
-------------------------------------------------------------------------
-- This is a table of sites that are available through interwiki links --
-- from Wikipedia. It can be accessed from Lua via the mw.loadData()  --
-- function. It is currently used in [[Module:UrlToWiki]] and     --
-- [[Module:UserLinks]]. Feel free to add to its functionality and to --
-- include new sites.                         --
-------------------------------------------------------------------------

-- Example entry:

-- wikipedia = {                -- This is a code that you can use to easily identify the project in the table.
--   domain      = "wikipedia.org",  -- The base domain name of the website, without any language codes.
--   domain_primary  = true        -- Whether this is the primary entry for the domain.
--   iw_prefix     = {"w", "wikipedia"}, -- A table of valid interwiki prefixes for the site. See [[Help:Interwiki linking]].
--   title_prefix   = "/wiki/",      -- The text between the domain name and the project's article titles.
--   takes_lang_prefix = true        -- Whether the project has separate subdomains for different languages, e.g. es.wikipedia.org
-- },

interwiki_table = {

------------------------
-- Wikimedia projects --
------------------------

  wikipedia = {
    domain      = "wikipedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"w", "wikipedia"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = true
  },
  wiktionary = {
    domain      = "wiktionary.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wikt", "wiktionary"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = true
  },
  wikinews = {
    domain      = "wikinews.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"n", "wikinews"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = true
  },
  wikibooks = {
    domain      = "wikibooks.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"b", "wikibooks"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = true
  },
  wikiquote = {
    domain      = "wikiquote.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"q", "wikiquote"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = true
  },
  wikisource = {
    domain      = "wikisource.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"s", "wikisource"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = true
  },
  wikispecies = {
    domain      = "species.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"species", "wikispecies"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wikiversity = {
    domain      = "wikiversity.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"v", "wikiversity"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = true
  },
  wikivoyage = {
    domain      = "wikivoyage.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"voy", "wikivoyage"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = true
  },
  wmf = {
    domain      = "wikimediafoundation.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmf", "wikimedia", "foundation"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  commons = {
    domain      = "commons.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"commons"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wikidata = {
    domain      = "wikidata.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"d", "wikidata"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  meta = {
    domain = "meta.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"m", "metawikipedia", "meta"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  mediawiki = {
    domain = "mediawiki.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"mw", "mediawikiwiki"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  
------------------------
-- Wikimedia chapters --
------------------------

  wmar = {
    domain      = "wikimedia.org.ar",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmar"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmau = {
    domain      = "wikimedia.org.au",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmau"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmbd = {
    domain      = "bd.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmbd"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmbe = {
    domain      = "be.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmbe"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmca = {
    domain      = "wikimedia.ca",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmca"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmde = {
    domain      = "wikimedia.de",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmde"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmfi = {
    domain      = "fi.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmfi"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmhk = {
    domain      = "wikimedia.hk",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmhk"},
    title_prefix   = "/index.php/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmhu = {
    domain      = "wikimedia.hu",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmhu"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmin = {
    domain      = "wiki.wikimedia.in",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmin"},
    title_prefix   = "/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmid = {
    domain      = "wikimedia.or.id",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmid"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmil = {
    domain      = "wikimedia.org.il",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmil"},
    title_prefix   = "/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmit = {
    domain      = "wikimedia.it",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmit"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmnl = {
    domain      = "nl.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmnl"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmno = {
    domain      = "no.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmno"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmpl = {
    domain      = "pl.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmpl"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmru = {
    domain      = "ru.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmru"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmrs = {
    domain      = "rs.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmrs"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmse = {
    domain      = "se.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmse"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmch = {
    domain      = "wikimedia.ch",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmch"},
    title_prefix   = "/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmtw = {
    domain      = "tw.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmtw"},
    title_prefix   = "/wiki/index.php5/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wmuk = {
    domain      = "uk.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wmuk"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },

---------------
-- Wikimania --
---------------

  wikimania2005 = {
    domain      = "wikimania2005.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wm2005"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wikimania2006 = {
    domain      = "wikimania2006.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wm2006"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wikimania2007 = {
    domain      = "wikimania2007.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wm2007"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wikimania2008 = {
    domain      = "wikimania2008.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wm2008"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wikimania2009 = {
    domain      = "wikimania2009.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wm2009"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wikimania2010 = {
    domain      = "wikimania2010.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wm2010"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wikimania2011 = {
    domain      = "wikimania2011.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wm2011"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wikimania2012 = {
    domain      = "wikimania2012.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wm2012"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wikimania2013 = {
    domain      = "wikimania2013.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wm2013", "wmania"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  wikimania2014 = {
    domain      = "wikimania2014.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"wm2014"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },

---------------------------
-- Other Wikimedia wikis --
---------------------------

  betawikiversity = {
    domain      = "beta.wikiversity.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"betawikiversity"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  outreach = {
    domain      = "outreach.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"outreach"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  otrswiki = {
    domain      = "otrs-wiki.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"OTRSwiki"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  quality = {
    domain      = "quality.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"quality"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  spcom = {
    domain      = "spcom.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"spcom"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  spcom = {
    domain      = "spcom.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"spcom"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  tswiki = {
    domain      = "wiki.toolserver.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"tswiki"},
    title_prefix   = "/view/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  incubator = {
    domain      = "incubator.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"incubator"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  strategy = {
    domain      = "strategy.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"strategy"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  rev = {
    domain      = "www.mediawiki.org",
    domain_primary  = false,
    iw_prefix     = {"rev"},
    title_prefix   = "/wiki/Special:Code/MediaWiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  test = {
    domain      = "test.wikipedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"testwiki"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  test2 = {
    domain      = "test2.wikipedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"test2wiki"},
    title_prefix   = "/wiki/",
    takes_lang_prefix = false
  },

------------------------------
-- Wikimedia non-wiki sites --
------------------------------

  bugzilla = {
    domain      = "bugzilla.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"bugzilla", "mediazilla"},
    title_prefix   = "/show_bug.cgi?id=",
    takes_lang_prefix = false
  },
  download = {
    domain      = "dumps.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"download"},
    title_prefix   = "/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  gerrit = {
    domain      = "gerrit.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"gerrit"},
    title_prefix   = "/r/#/c/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  mail = {
    domain      = "lists.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"mail"},
    title_prefix   = "/mailman/listinfo/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  mailarchive = {
    domain      = "lists.wikimedia.org",
    domain_primary  = false,
    iw_prefix     = {"mailarchive"},
    title_prefix   = "/pipermail/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  otrs = {
    domain      = "ticket.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"otrs", "ticket"},
    title_prefix   = "/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketID=",
    takes_lang_prefix = false
  },
  toolserver = {
    domain      = "toolserver.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"tools"},
    title_prefix   = "/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  sulutil = {
    domain      = "toolserver.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"sulutil"},
    title_prefix   = "/~quentinv57/sulinfo/",
    takes_lang_prefix = false
  },
  svn = {
    domain      = "svn.wikimedia.org",
    domain_primary  = true,
    iw_prefix     = {"svn"},
    title_prefix   = "/viewvc/mediawiki/",
    takes_lang_prefix = false
  }
}

return interwiki_table