มอดูล:Infobox road/color

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
local p = {}

Country = {}

function Country:new(obj)
	obj = obj or {}
	setmetatable(obj, self)
	self.__index = self
	return obj
end

function Country:color(args)
	local type = args.type
	return self[type] or self.default
end

function Country:addTypesAsColor(types, color)
	for i,type in pairs(types) do
		self[type] = color
	end
end

local colors = {}
do
	function colors:color(args)
		local headerType = args.headerType
		local countryArg = args.country
		local headerTypeColor = self[headerType]
		if headerTypeColor then return headerTypeColor end
		local success, country = pcall(self.country, self, countryArg)
		if not(success) then
			return 'background:#cedff2;'
		else
			return country:color(args)
		end
	end
	function colors:country(name)
		local color = self[name]
		if color then return color end
		local module = require(string.format("Module:Infobox road/color/%s", name))
		return module.colors
	end
	
	do -- Single-color countries
		colors.BEL = Country:new{default = "background:#0071B3; color:#fff;"}
		colors.BGD = Country:new{default = "background:#2C6700; color:white;"}
		colors.CHN = Country:new{default = "background:#006A4D; color:white;"}
		colors.EST = Country:new{default = "background:#0079C1; color:white;"}
		colors.EUR = Country:new{default = "background:#08842C; color:#fff;"}
		colors.HKG = Country:new{default = "background:#006A4D; color:#fff;"}
		colors.ISL = Country:new{default = "background:#FFD200; border:1px solid #000;"}
		colors.NZL = Country:new{default = "background:#006A4D; color:#fff;"}
		colors.UKR = Country:new{default = "background:#003F87; color:white;"}
		colors.URY = Country:new{default = "background:#006A4D; color:white;"}
		colors.VNM = Country:new{default = "background:#003399; color:white;"}
	end -- Single-color countries
	
	do -- Multi-color countries
		do -- Albania
			local ALB = Country:new{default = "background:#00408B; color:#fff;"}
			ALB:addTypesAsColor({"A"}, "background:#08842C; color:#fff;")
			colors.ALB = ALB
		end -- Albania
		do -- Australia
			local AUS = Country:new{default = "background:#3A7119; color:#FFE133;"}
			AUS:addTypesAsColor({"freeway"}, "background:#D2E2F9;")
			AUS:addTypesAsColor({"highway", "city highway"}, "background:#E9F9D2;")
			AUS:addTypesAsColor({"road", "rural road"}, "background:#FFFFE0;")
			AUS:addTypesAsColor({"street"}, "background:#F9E2D2;")
			AUS:addTypesAsColor({"track"}, "background:#fee8ab;")
			colors.AUS = AUS
		end -- Australia
		do -- Austria
			local AUT = Country:new{default = "background:#fff; border:1px solid #000;"}
			AUT:addTypesAsColor({"A", "S", "B"}, "background:#276FB7; color:#fff;")
			colors.AUT = AUT
		end -- Austria
		do -- Bulgaria
			local BGR = Country:new{default = "background:#003F87; color:white;"}
			BGR:addTypesAsColor({"A"}, "background:#006A4D; color:white;")
			colors.BGR = BGR
		end -- Bulgaria
		do -- Croatia
			local HRV = Country:new{default = "background:#cedff2;"}
			HRV:addTypesAsColor({"E", "A"}, "background:#08842C; color:#fff;")
			HRV:addTypesAsColor({"D"}, "background:#0066CC; color:#fff;")
			HRV:addTypesAsColor({"Z"}, "background:#FFCC33; color:black;")
			colors.HRV = HRV
		end -- Croatia
		do -- Cyprus
			local CYP = Country:new{default = "background:#003F87; color:#FFC000;"}
			CYP:addTypesAsColor({"A"}, "background:#005024; color:#FFC000;")
			colors.CYP = CYP
		end -- Cyprus
		do -- Czech Republic
			local CZE = Country:new{default = "background:#003F87; color:white;"}
			CZE:addTypesAsColor({"D", "R"}, "background:#006A4D; color:white;")
			colors.CZE = CZE
		end -- Czech Republic
		do -- Denmark
			local DNK = Country:new{default = "background:#039; color:#fff;"}
			DNK:addTypesAsColor({"E", "M"}, "background:#006A4D; color:#fff;")
			DNK:addTypesAsColor({"S"}, "background:#fff; border:1px solid #af1e2d; color:#af1e2d;")
			colors.DNK = DNK
		end -- Denmark
		do -- France
			local FRA = Country:new{default = "background:#fff; border:1px solid #000;"}
			FRA:addTypesAsColor({"A"}, "background:#0079C1; color:#fff;")
			FRA:addTypesAsColor({"N"}, "background:#006A4D; color:#fff;")
			colors.FRA = FRA
			colors.MTQ = FRA
		end -- France
		do -- Georgia
			local GEO = Country:new{default = "background:#cedff2;"}
			GEO:addTypesAsColor({"A", "International"}, "background:#039; color:#fff;")
			colors.GEO = GEO
		end -- Georgia
		do -- Germany
			local DEU = Country:new{default = "background:#cedff2;"}
			DEU:addTypesAsColor({"A", "Autobahn"}, "background:#039; color:#fff;")
			DEU:addTypesAsColor({"B", "Bundesstraße", "Bundesstrasse"}, "background:#FC3; color:black")
			DEU:addTypesAsColor({"E"}, "background:#08842C; color:#fff;")
			colors.DEU = DEU
		end -- Germany
    do -- Ghana
			local GHA = Country:new{default = "background:#006A4D; color:#FFF;"}
			GHA:addTypesAsColor({"N"}, "background:#0079C1; color:#FFF;")
			colors.GHA = GHA
		end -- Ghana
		do -- Greece
			local GRC = Country:new{default = "background:#0079C1; color:#FFF;"}
			GRC:addTypesAsColor({"A"}, "background:#006A4D; color:#FFF;")
			colors.GRC = GRC
		end -- Greece
		do -- Hungary
			local HUN = Country:new{default = "background:#006A4D; color:#fff;"}
			HUN:addTypesAsColor({"M"}, "background:#0079C1; color:#fff;")
			colors.HUN = HUN
		end -- Hungary
        do -- Iran
			local IRN = Country:new{default = "background:#cedff2;"}
			IRN:addTypesAsColor({"freeway"}, "background:#06c; color:#fff;")
			IRN:addTypesAsColor({"expressway"}, "background:#22B14C; color:#fff;")
			IRN:addTypesAsColor({"road"}, "background:#22B14C; color:#fff;")
			IRN:addTypesAsColor({"boulevard"}, "background:#fff; color:#000;")
			IRN:addTypesAsColor({"street"}, "background:#fff; color:#000;")
			colors.IRN = IRN
		end -- Iran
		do -- Republic of Ireland
			local IRL = Country:new{default = "background:#cedff2;"}
			IRL:addTypesAsColor({"M"}, "background:#0079C1; color:#fff;")
			IRL:addTypesAsColor({"N"}, "background:#00703C; color:#FFD200;")
			IRL:addTypesAsColor({"R"}, "background:#fff; border:1px solid #000;")
			colors.IRL = IRL
		end -- Republic of Ireland
		do -- Italy
			local ITA = Country:new{default = "background:#cedff2;"}
			ITA:addTypesAsColor({"A"}, "background:#08842C; color:#fff;")
			ITA:addTypesAsColor({"SS"}, "background:#003F87; color:#fff;")
			ITA:addTypesAsColor({"E"}, "background:#08842C; color:#fff;")
			colors.ITA = ITA
		end -- Italy
		do -- Netherlands
			local NLD = Country:new{default = "background:#0079C1; color:#fff;"}
			NLD:addTypesAsColor({"E"}, "background:#08842C; color:#fff;")
			colors.NLD = NLD
		end -- Netherlands
		do -- Malaysia
			local MYS = Country:new{default = "background:#0079C1; color:#fff;"}
			MYS:addTypesAsColor({"E"}, "background:#006A4D; color:#fff;")
			colors.MYS = MYS
		end -- Malaysia
    do -- Pakistan
			local PAK = Country:new{default = "background:#0079C1; color:#fff;"}
			PAK:addTypesAsColor({"M"}, "background:#00703c; color:#fff;")
			colors.PAK = PAK
		end -- Pakistan
		do -- Philippines
      local PHL = Country:new{default = "background:#093; color:white;"}
      PHL:addTypesAsColor({"AH", "Asian Highway"}, "background:#704214; color:white;")
      colors.PHL = PHL
    end -- Philippines 
		do -- Poland
			local POL = Country:new{default = "background:#006A4D; color:#fff;"}
			POL:addTypesAsColor({"A", "S"}, "background:#0079C1; color:#fff;")
			colors.POL = POL
		end --Poland
		do -- Slovakia
			local SVK = Country:new{default = "background:#0079C1; color:#fff;"}
			SVK:addTypesAsColor({"D", "R"}, "background:#006A4D; color:#fff;")
			colors.SVK = SVK
		end -- Slovakia
		do -- South Africa
			local ZAF = Country:new{default = "background:#006A4D; color:#FFF;"}
			ZAF:addTypesAsColor({"M", "N"}, "background:#0079C1; color:#FFF;")
			colors.ZAF = ZAF
		end -- South Africa
		do -- Spain
			local ESP = Country:new{default = "background:#E8E8E8;"}
			ESP:addTypesAsColor({"A", "AP", "AS"}, "background:#039; color:#fff;")
			ESP:addTypesAsColor({"N"}, "background:#f00; color:#fff;")
			colors.ESP = ESP
		end -- Spain
		do -- Sri Lanka
			local LKA = Country:new{default = "background:#006A4D; color:#fff;"}
			LKA:addTypesAsColor({"E"}, "background:#0000CD; color:#fff;")
			LKA:addTypesAsColor({"A"}, "background:#006A4D; color:#fff;")
			colors.LKA = LKA
		end -- Sri Lanka
		do -- Switzerland
			local CHE = Country:new{default = "background:#cedff2;"}
			CHE:addTypesAsColor({"E"}, "background:#08842C; color:#fff;")
			colors.CHE = CHE
		end -- Switzerland
		do -- Thailand
			local THA = Country:new{default = "background:#BFD7FF;"}
			THA:addTypesAsColor({"H", "L", "MF"}, "background:#006B54; color:#fff;")
			THA:addTypesAsColor({"M", "E", "T"}, "background:#003F87; color:#fff;")
			THA:addTypesAsColor({"R"}, "background:#003F87; color:#FCD116;")
			colors.THA = THA
		end -- Thailand
		do -- Turkey
			local TUR = Country:new{default = "background:#006A4D; color:#fff;"}
			TUR:addTypesAsColor({"state", "D"}, "background:#003F87; color:#fff;")
			colors.TUR = TUR
		end -- Turkey
		do -- United States
			local USA = Country:new{default = "background:#006A4D; color:white;"}
			USA:addTypesAsColor({"FFH", "FR", "NER", "Rec", "RE", "Park"}, "background:#704214; color:white;")
			colors.USA = USA
		end -- United States
	end -- Multi-color countries
	
  do -- Built-in header types
		colors["under construction"] = "background:#fc6;"
		colors["const"] = "background:#fc6;"
		colors["uc"] = "background:#fc6;"
		colors["historic"] = "background:#704214; color:white;"
		colors["historical"] = "background:#704214; color:white;"
		colors["hist"] = "background:#704214; color:white;"
		colors["scenic"] = "background:#704214; color:white;"
		colors["decommissioned"] = "background:#AAA;"
		colors["former"] = "background:#AAA;"
	end -- Built-in header types
end

function p._color(args)
	return colors:color(args)
end

function p.color(frame)
	local pframe = frame:getParent()
	local config = frame.args -- the arguments passed BY the template, in the wikitext of the template itself
	local args = pframe.args -- the arguments passed TO the template, in the wikitext that transcludes the template
	
	local function emptyParam(param)
		local empty = {[''] = true, ['¬'] = true}
		if not(param) or empty[param] then
			return nil
		else
			return param
		end
	end
	
	local state = config.state or args.state
	state = emptyParam(state)
	local province = config.province or args.province
	province = emptyParam(province)
	local type = config.type or args.type
	local subtype = config.subtype or args.subtype or nil
	
	local headerType = args.header_type or config.header_type
	headerType = emptyParam(headerType)
	if headerType then
		headerType = string.lower(headerType)
	end
	
	local countryArg = config.country or args.country
	countryArg = emptyParam(countryArg)
	local country = countryArg
	if not(country) then
		if colors[headerType] then
			country = ''
		else
			local stateParam = state or province
			if not(stateParam) then
				country = ''
			else
				local countryMask = require "Module:Infobox road/meta/mask/country"
				country = countryMask._country(stateParam, countryArg)
			end
		end
	end
	
	return p._color{country=country, state=state, province=province, type=type, subtype=subtype, headerType=headerType}
end

return p