มอดูล:I18n/complex date

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
--[[
 __ __      _    _    ___ _ ___      __            _         _    _    
 | \/ | ___  __| |_  _| | ___ _|_ _/ |( _ ) _ __  / /__ ___ _ __ ___ _ __ | | _____ __  __| | __ _| |_ ___ 
 | |\/| |/ _ \ / _` | | | | |/ _ (_)| || |/ _ \| '_ \ / / __/ _ \| '_ ` _ \| '_ \| |/ _ \ \/ / / _` |/ _` | __/ _ \
 | | | | (_) | (_| | |_| | | __/_ | || | (_) | | | |/ / (_| (_) | | | | | | |_) | | __/> < | (_| | (_| | || __/
 |_| |_|\___/ \__,_|\__,_|_|\___(_)___|_|\___/|_| |_/_/ \___\___/|_| |_| |_| .__/|_|\___/_/\_\ \__,_|\__,_|\__\___|
                                      |_|  
This code was copied from Commons please request changes there. 
																																						
Maintainers:
*Jarekt																																						
]]

local function Ordinal(...) 
	return require('Module:Ordinal')._Ordinal(...)
end
local function Roman(...) 
	return require("Module:Roman")._Numeral(...)
end

-- ==========================================================================
-- === Local Helper functions ==============================================
-- ==========================================================================
-- form of French "of" based on "precision", which is wikibase compatible date precision format: 
-- 6=millennium, 7=century, 8=decade, 9=year, 10=month, 11=day
--       1  2  3  4  5  mill cent deca year month day
local frOf = {'du','du','du','du','du', 'du', 'du', 'de', 'de', 'de', 'du'}

local function decYear(state,lang,case)
--Declension of word "year" in several languages
if state.precision == 9 then
	yearCase = {
		fi={xxx='vuosien', gen='vuoden', ill='vuoteen', ptv='vuotta', ela='vuodesta', ine='vuonna'},
		sl={insP='letoma', ins='letom', gen='leta', loc='letu'},
		hsb={insP='lětami', ins='lětom', gen='lěta', loc='lěće'}
	}
	return yearCase[lang][case] .. ' '
else
	return ''
end
end

local function decCentury(lang,case)
--Declension of word "century" in several languages
	centuryCase = {
		pl={nom='wiek', gen='wieku', ins='wiekiem', loc='wieku', default = 'wiek'},
		hsb={nom='lětstotk', gen='lětstotka', ins='lětstotkom', loc='lětstotku', default = 'lětstotk'}
	}
	return centuryCase[lang][case] or centuryCase[lang]['default']
end

local function decMillennium(lang,case)
--Declension of word "century" in several languages
	millenniumCase = {
		pl={nom='tysiąclecie', gen='tysiąclecia', ins='tysiącleciem', loc='tysiącleciu', default = 'tysiąclecie'},
		hsb={nom='lěttysac', gen='lěttysaca', ins='lěttysacom', loc='lěttysacu', default = 'lěttysac'}
	}
	return millenniumCase[lang][case] or millenniumCase[lang]['default']
end

-- ==========================================================================
-- === Output data structure ===============================================
-- ==========================================================================
local p = {} 

--[[
 Multiple formats are possible:
 1) string with key words "$date1" and "$date2" which will be replaced later by the date strings
 2) function which can be used to create output string
  * Function INPUTS: 
	 - date1 and date2 string with date strings. "$date1" and "$date2" can also be used which will be replaced latter
	 - state is a table with full description of the phrase we are trying to construct. It includes state.precision1 (and 2) 
		which is wikibase compatible date precision format: 6=millennium, 7=century, 8=decade, 9=year, 10=month, 11=day
 3) table with following fields:
  * table[1] is either string or a function
  * table.case is a 2 element table with Grammatical cases used by given language to alter 
	  month name or other adjective related to date # 1 and 2
]]
p.Translations = {

	-- ==========================================
	-- === Two date phrases =====================
	-- ==========================================
	['from-until'] = {
		nDates = 2, 
		ar='من $date1 إلى $date2',
		['be-tarask']={'з $date1 да $date2', case={'gen','gen'}},
		bn='$date1 থেকে $date2 পর্যন্ত',
		ca='$date1 fins $date2',
		cs='$date1 až $date2',
		da='fra $date1 til $date2',
		de='$date1 bis $date2',
		el='από $date1 έως $date2',
		en='from $date1 until $date2',
		['en-gb']='from $date1 until $date2',
		['en-ca']='from $date1 until $date2',
		eo='de $date1 al $date2',
		es='de $date1 a $date2',
		et='$date1 kuni $date2',
		fa='از $date1 تا $date2',
		fi='$date1–$date2', -- välisenä aikana
		fr=function(date1, date2, state) -- could actually be better should be "d'octobre à mars 2013' not "de octore 2013 à mars 2013" 
			if state.precision > 10 then -- precision > month
				return 'du $date1 au $date2'
			else				-- "DE septebmbre" / "D'octobre"
				return require("Module:Linguistic").of(date1, 'fr') .. " à $date2"
			end
		end,
		gl='de $date1 a $date2', --Template:From until used 'desde $date1 ata $date2'
		he='מ- $date1 עד $date2',
		hr='od $date1 do $date2',
		hsb={'wot $date1 do $date2', case={'gen','gen'}},
		hu='$date1 – $date2',
		it='dal $date1 al $date2',
		ja='$date1から$date2まで',
		mk='од $date1 до $date2',
		ml='$date1 മുതൽ $date2 വരെ',
		nb='fra $date1 til $date2',
		nds='$date1 bet $date2',
		nn='fra $date1 til $date2',
		nl='$date1 tot $date2',
		no='fra $date1 til $date2',
		pl={'od $date1 do $date2', case={'gen','gen'}},
		ro='din $date1 până în $date2',
		pt='de $date1 a $date2',
		qu="$date1 p'unchawmanta $date2 p\'unchawkama",
		ru={'с $date1 по $date2', case={'gen','gen'}},
		sk={'od $date1 do $date2', case={'gen','gen'}},
		sl={'od $date1 do $date2', case={'gen','gen'}},
		sv='från $date1 till $date2',
		uk={'з $date1 до $date2', case={'gen','gen'}},
		ur='از $date1 تا $date2',
		vi='từ $date1 đến $date2',
		['zh-hans']='从$date1到$date2',
		['zh-hant']='從$date1到$date2',
		default='<span style="color:red">$date1 - $date2</span>',
	},

	['between']={
		nDates = 2,
		ar='بين $date1 و $date2',
		['be-tarask']={'між $date1 і $date2', case={'ins','ins'}},
		bn='$date1 এবং $date2-এর মাঝামাঝি',
		ca='entre $date1 i $date2',
		cs={'mezi $date1 a $date2', case={'ins','ins'}},
		da='mellem $date1 og $date2',
		de='zwischen $date1 und $date2',
		el='μεταξύ $date1 και $date2',
		en='between $date1 and $date2',
		['en-gb']='between $date1 and $date2',
		['en-ca']='between $date1 and $date2',
		eo='inter $date1 kaj $date2',
		es='entre $date1 y $date2',
		et='$date1 ja $date2 vahel',
		fa='بین $date1 و $date2',
		fi={function(date1, date2, state) return decYear(state,'fi','xxx') .. '$date1 ja $date2 välisenä aikana'	end, case={'gen','gen'}},
		fr='entre $date1 et $date2',
		gl='entre $date1 e $date2',
		he='בין $date1 ו- $date2',
		hr='između $date1 i $date2',
		hsb={'mjez $date1 a $date2', case={'ins','ins'}},
		hu='$date1 és $date2 között',
		hi='$date1 और $date2 के बीच',
		it='tra il $date1 e il $date2',
		ja='$date1と$date2の間',
		mk='помеѓу $date1 и $date2',
		ml='$date1, $date2 എന്നിവയ്ക്കിടയ്ക്ക്',
		nb='mellom $date1 og $date2',
		nds='twischen $date1 un $date2',
		nn='mellom $date1 og $date2',
		nl='tussen $date1 en $date2',
		no='mellom $date1 og $date2',
		pl={'między $date1 a $date2', case={'ins','ins'}},
		ro='între $date1 și $date2',
		pt='entre $date1 e $date2',
		qu="$date1 p'unchawpa $date2 p'unchawpapas chawpin",
		ru={'между $date1 и $date2', case={'ins','ins'}},
		sk={'medzi $date1 a $date2', case={'ins','ins'}},
		sl={function(date1, date2, state) return 'med ' .. decYear(state,'sl','insP') .. '$date1 in $date2'	end, case={'ins','ins'}},
		sv='mellan $date1 och $date2',
		uk={'між $date1 та $date2', case={'ins','ins'}},
		ur='بین $date1 و $date2',
		vec='tra el $date1 e el $date2',
		vi='giữa $date1 và $date2',
		['zh-hans']='在$date1到$date2之间',
		['zh-hant']='在$date1到$date2之間',
		default='<span style="color:red">$date1 - $date2</span>',
	},

	['or'] = {
		nDates = 2,
		ar='$date1 أو $date2',
		['be-tarask']='$date1 ці $date2',
		bn='$date1 অথবা $date2',
		ca='$date1 o $date2',
		cs='$date1 nebo $date2',
		da='$date1 eller $date2',
		de='$date1 oder $date2',
		el='$date1 ή $date2',
		en='$date1 or $date2',
		['en-gb']='$date1 or $date2',
		['en-ca']='$date1 or $date2',
		eo='$date1 aŭ $date2',
		es='$date1 o $date2',
		et='$date1 või $date2',
		fa='$date1 یا $date2',
		fi='$date1 tai $date2',
		fr='$date1 ou $date2',
		gl='$date1 ou $date2',
		he='$date1 או $date2',
		hr='$date1 ili $date2',
		hsb='$date1 abo $date2',
		hu='$date1 vagy $date2',
		it='$date1 o $date2',
		ja='$date1または$date2',
		mk='$date1 или $date2',
		ml='$date1 അഥവാ $date2',
		nb='$date1 eller $date2',
		nn='$date1 eller $date2',
		nds='$date1 oder $date2',
		nl='$date1 of $date2',
		no='$date1 eller $date2',
		pl='$date1 lub $date2',
		pt='$date1 ou $date2',
		qu='$date1 icha $date2',
		ro='$date1 sau $date2',
		ru='$date1 или $date2',
		sk='$date1 alebo $date2',
		sl='$date1 ali $date2',
		sv='$date1 eller $date2',
		uk='$date1 або $date2',
		ur='$date1 یا $date2',
		th='$date1 หรือ $date2',
		vi='$date1 hoặc $date2',
		['zh-hans']='$date1或$date2',
		['zh-hant']='$date1或$date2',
		default=function(date1, date2, state) return require("Module:Linguistic").conj({date1, date2}, state.lang, 'or') end,
	}, 

	['and'] = {
		nDates = 2,
		ar='$date1 و $date2',
		['be-tarask']='$date1 і $date2',
		bn='$date1 এবং $date2',
		ca='$date1 i $date2',
		cs='$date1 a $date2',
		da='$date1 og $date2',
		de='$date1 und $date2',
		el='$date1 και $date2',
		en='$date1 and $date2',
		['en-gb']='$date1 and $date2',
		['en-ca']='$date1 and $date2',
		eo='$date1 kaj $date2',
		es='$date1 y $date2',
		et='$date1 ja $date2',
		fa='$date1 و $date2',
		fi='$date1 ja $date2',
		fr='$date1 et $date2',
		gl='$date1 e $date2',
		he='$date1 ו- $date2',
		hu='$date1 és $date2',
		hsb='$date1 a $date2',
		it='$date1 e $date2',
		ja='$date1および$date2',
		mk='$date1 и $date2',
		ml='$date1 ഒപ്പം $date2',
		nb='$date1 og $date2',
		nn='$date1 og $date2',
		nds='$date1 un $date2',
		nl='$date1 en $date2',
		no='$date1 og $date2',
		pl='$date1 i $date2',
		pt='$date1 e $date2',
		qu='$date1wan $date2pas',
		ro='$date1 și $date2',
		ru='$date1 и $date2',
		sk='$date1 a $date2',
		sl='$date1 in $date2',
		sv='$date1 och $date2',
		uk='$date1 та $date2',
		ur='$date1 و $date2',
		vi='$date1 và $date2',
		['zh-hans']='$date1和$date2',
		['zh-hant']='$date1和$date2',
		default=function(date1, date2, state) return require("Module:Linguistic").conj({date1, date2}, state.lang, 'and') end,
	},

	-- ==========================================
	-- === Prepositions =========================
	-- ==========================================
	['by'] = {
		nDates = 1,
		ar='حوالي $date1',
		['be-tarask']={'да $date1', case={'gen',''}},
		bn='$date1 কর্তৃক',
		ca='vers $date1',
		cs={'kolem $date1', case={'gen',''}},
		da='mod $date1',
		de='spätestens $date1',
		el='έως $date1',
		en='by $date1',
		['en-gb']='by $date1',
		['en-ca']='by $date1',
		eo='ne post $date1',
		es='para $date1',
		et='hiljemalt $date1',
		fa='توسط $date1',
		fi={function(date1, state) return decYear(state,'fi','ill') .. '$date1 mennessä' end, case={'ill',''}},
		fr='$date1 (au plus tard)',
		gl='cara a $date1',
		he='עד $date1',
		hr='do $date1',
		hsb={'do $date1', case={'gen',''}},
		it='entro il $date1',
		ja='$date1まで',
		mk='кон $date1',
		ml='$date1-ൽ',
		nb='innen $date1',
		nn='innan $date1',
		nds='$date1 oder vördem al',
		nl='tegen $date1',
		no='innen $date1',
		pl={'przed $date1', case={'ins',''}},
		pt='por $date1',
		qu="$date1 p'unchawkama",
		ro='de $date1',
		ru={'к $date1', case={'dat',''}},
		sk={'okolo $date1', case={'gen',''}},
		sl={function(date1, state) return 'najpozneje ' .. decYear(state,'sl','gen') .. ' $date1' end, case={'gen',''}},
		sv='senast $date1',
		uk={'до $date1', case={'dat',''}},
		ur='توسط $date1',
		vi='vào $date1', -- need to insert "đã" somewhere later in the sentence -->
		['zh-hans']='$date1前后',
		['zh-hant']='$date1前后',
		default='<span style="color:red">by $date1</span>',
	},

	['before'] = {
		nDates = 1,
		ar='قبل $date1',
		['be-tarask']={'перад $date1', case={'ins',''}},
		bn='$date1-এর আগে',
		bg='Преди $date1',
		ca='abans $date1',
		cs={'před $date1', case={'ins',''}},
		da='før $date1',
		de='vor $date1',
		el='πριν από $date1',
		en='before $date1',
		['en-gb']='before $date1',
		['en-ca']='before $date1',
		eo='antaŭ $date1',
		es='antes de $date1',
		et='enne $date1',
		fa='پیش از $date1',
		fi={function(date1, state) return 'ennen ' .. decYear(state,'fi','ptv') .. '$date1' end, case={'ptv',''}},
		fr='avant $date1',
		gl='antes do $date1',
		he='לפני $date1',
		hr='prije $date1',
		hsb={'do $date1', case={'gen',''}},
		hu='$date1 előtt',
		it='prima del $date1',
		ja='$date1より前',
		mk='пред $date1',
		ml='$date1-നു മുമ്പ്',
		nb='før $date1',
		nn='før $date1',
		nds='vör $date1',
		nl='voor $date1',
		no='før $date1',
		pl={'przed $date1', case={'ins',''}},
		pt='antes de $date1',
		qu="$date1 p'unchaw ñawpan",
		ro='înainte de $date1',
		ru={'ранее $date1', case={'gen',''}},
		sk={'pred $date1', case={'ins',''}},
		sl={function(date1, state) return 'pred ' .. decYear(state,'sl','ins') .. ' $date1' end, case={'ins',''}},
		sv='före $date1',
		uk={'до $date1', case={'gen',''}},
		ur='قبل $date1',
		vi='trước $date1',
		['zh-hans']='在$date1之前',
		['zh-hant']='在$date1之前',
		default='<span style="color:red">before $date1</span>',
	},

	['from'] = {
		nDates = 1,
		ar='من $date1',
		['be-tarask']={'з $date1', case={'gen',''}},
		bn='$date1 থেকে',
		cs={'od $date1', case={'gen',''}},
		de='Seit $date1',
		el='από $date1',
		en='from $date1',
		['en-gb']='from $date1',
		['en-ca']='from $date1',
		eo='ekde $date1',
		es='desde $date1',
		et='alates $date1',
		fa='از $date1',
		fi={function(date1, state) return decYear(state,'fi','ela') .. '$date1 alkaen' end, case={'ela',''}},
		fr= function(date1, state) return 'à partir '.. frOf[state.precision] ..' $date1' end,
		gl='desde o $date1',
		he='מ- $date1',
		hr='od $date1',
		hsb={'wot $date1', case={'gen',''}},
		it='dal $date1',
		ja='$date1から',
		nds='vonaf $date1',
		mk='од $date1',
		nb='fra $date1',
		nn='frå $date1',
		ml='$date1 മുതൽ',
		nl='vanaf $date1',
		no='fra $date1',
		pl={'od $date1', case={'gen',''}},
		qu="$date1 p'unchawmanta",
		ro='din $date1',
		ru={'С $date1', case={'gen',''}},
		sk={'od $date1', case={'gen',''}},
		sl={function(date1, state) return 'od ' .. decYear(state,'sl','gen') .. ' $date1' end, case={'gen',''}},
		sv='från $date1',
		uk={'з $date1', case={'gen',''}},
		ur='از $date1',
		vi='từ $date1',
		['zh-hans']='自$date1',
		['zh-hant']='自$date1',
		default='<span style="color:red">from $date1</span>',
	},

	['until'] = {
		nDates = 1,
		['be-tarask']={'усутыч да $date1', case={'gen',''}},
		bn='$date1 পর্যন্ত',
		cs={'do $date1', case={'gen', ''}},
		de='bis $date1',
		en='until $date1',
		['en-gb']='until $date1',
		['en-ca']='until $date1',
		eo='ĝis $date1',
		es='hasta $date1',
		fr=function(date1, state)
			if state.precision > 10 then -- precision > month
				return "jusqu'au $date1"
			else 
				return "jusqu'à $date1" 
			end
		end,
		hr='do $date1',
		hsb={'do $date1', case={'gen',''}},
		it='al $date1',
		nb= 'til $date1',
		nl= 'tot $date1',
		nn= 'til $date1',
		pl={'do $date1', case={'gen',''}},
		ru={'вплоть до $date1', case={'gen',''}},
		sk={'do $date1', case={'gen', ''}},
		uk={'аж до $date1', case={'gen',''}},
		ur='تک $date1',
		['zh-hans']='直到$date1',
		['zh-hant']='直到$date1',
		default='<span style="color:red">until $date1</span>',
	},
	
	['after'] = {
		nDates = 1,
		ar='بعد $date1',
		['be-tarask']={'пасьля $date1', case={'gen',''}},
		bn='$date1-এর পরে',
		ca='desprès $date1',
		cs={'po $date1', case={'loc',''}},
		de='nach $date1',
		da='efter $date1',
		el='μετά από $date1',
		en='after $date1',
		['en-gb']='after $date1',
		['en-ca']='after $date1',
		eo='post $date1',
		es='después de $date1',
		et='pärast $date1',
		fa='پس از $date1',
		fi={function(date1, state) return decYear(state,'fi','gen') .. '$date1 jälkeen' end, case={'gen',''}},
		fr='après $date1',
		gl='despois do $date1',
		he='לאחר $date1',
		hr='nakon $date1',
		hu='$date1 után',
		hsb={'po $date1', case={'loc',''}},
		it='dopo il $date1',
		ja='$date1より後',
		mk='по $date1',
		ml='$date1-നു ശേഷം',
		nb='etter $date1',
		nn='etter $date1',
		nds='na $date1',
		nl='na $date1',
		no='etter $date1',
		pl={'po $date1', case={'loc',''}},
		pt='após $date1',
		qu="$date1 p'unchaw qhipan",
		ro='după $date1',
		ru={'после $date1', case={'gen',''}},
		sk={'po $date1', case={'loc',''}},
		sl={function(date1, state) return 'po ' .. decYear(state,'sl','loc') .. ' $date1' end, case={'loc',''}},
		sv='efter $date1',
		uk={'після $date1', case={'gen',''}},
		ur='بعد $date1',
		vi='sau $date1',
		['zh-hans']='在$date1之后',
		['zh-hant']='在$date1之後',
		default='<span style="color:red">after $date1</span>',
	},

	-- ==========================================
	-- === Adjectives ===========================
	-- ==========================================
	['early'] = {
		nDates = 1,
		ar='بداية $date1',
		['be-tarask']={'пачатак $date1', case={'gen',''}},
		bn='$date1-এর শুরুতে',
		ca='al principi de $date1',
		cs={'začátek $date1', case={'gen',''}},
		da='tidlig $date1',
		de='Anfang $date1',
		el='αρχές του $date1',
		en='early $date1',
		['en-gb']='early $date1',
		['en-ca']='early $date1',
		eo='komence de $date1',
		es='a principios de $date1',
		et='$date1 algus',
		fa='اوایل $date1',
		fi={function(date1, state) return decYear(state,'fi','gen') .. '$date1 alku' end, case={'gen',''}},
		fr='début $date1',
		gl='a principios de $date1',
		he='תחילת $date1',
		hr='početak $date1',
		hsb={'spočatk $date1', case={'gen',''}},
		hu='$date1 elején',
		it='inizio del $date1',
		ja='$date1初頭',
		mk='почеток на $date1',
		ml='$date1 ആദ്യപാദം',
		nb='tidlig $date1',
		nn='tidleg $date1',
		nds='Anfang $date1',
		nl='begin $date1',
		no='tidlig $date1',
		pl={'początek $date1', case={'gen',''}},
		pt='a princípios de $date1',
		qu="$date1 ñawpaq p'unchawkunapi",
		ro='începând cu $date1',
		ru={'начало $date1', case={'gen',''}},
		sk={'začiatok $date1', case={'gen',''}},
		sl=function(date1, state)-- could actually be better should be "d'octobre à mars 2013' not "de octore 2013 à mars 2013" 
			if state.precision == 9 then -- precision > month
				return 'zgodnje leto $date1'
			else				-- "DE septebmbre" / "D'octobre"
				return 'zgodnji $date1'
			end
		end, 
		sv='början av $date1',
		uk={'початок $date1', case={'gen',''}},
		ur='ابتدا $date1',
		vi='đầu năm $date1',
		['zh-hans']='$date1早期',
		['zh-hant']='$date1早期',
		default='<span style="color:red">early $date1</span>',
	},

	['mid'] = {
		nDates = 1,
		ar='منتصف $date1',
		['be-tarask']={'сярэдзіна $date1', case={'gen',''}},
		bn='$date1-এর মাঝামাঝি',
		ca='a mitjan $date1',
		cs={'polovina $date1', case={'gen',''}},
		da='midten af $date1',
		de='Mitte $date1',
		el='μέσα του $date1',
		en='mid $date1',
		['en-gb']='mid $date1',
		['en-ca']='mid $date1',
		eo='meze de $date1',
		es='a mediados de $date1',
		et='$date1 keskel',
		fa='اواسط $date1',
		fi={function(date1, state) return decYear(state,'fi','gen') .. '$date1 puoliväli' end, case={'gen',''}},
		fr='mi $date1',
		gl='a mediados de $date1',
		he='אמצע $date1',
		hr='sredina $date1',
		hsb={'srjedź $date1', case={'gen',''}},
		hu='$date1 közepén',
		it='metà del $date1',
		ja='$date1半ば',
		mk='средина на $date1',
		ml='$date1 മദ്ധ്യം',
		nb='midten av $date1',
		nn='midten av $date1',
		nds='Midd $date1',
		nl='midden $date1',
		no='midten av $date1',
		pl={'środek $date1', case={'gen',''}},
		pt='meados de $date1',
		qu="$date1 chawpin p'unchawkunapi",
		ro='mijlocul lui $date1',
		ru={'середина $date1', case={'gen',''}},
		sk={'polovica $date1', case={'gen',''}},
		sl={function(date1, state) return 'sredina ' .. decYear(state,'sl','gen') .. ' $date1' end, case={'gen',''}},
		sv='mitten av $date1',
		uk={'середина $date1', case={'gen',''}},
		ur='وسط $date1',
		vi='giữa năm $date1',
		['zh-hans']='$date1中期',
		['zh-hant']='$date1中期',
		default='<span style="color:red">mid $date1</span>',
	},

	['late'] = {
		nDates = 1,
		ar='نهاية $date1',
		bn='$date1-এর শেষে',
		['be-tarask']={'канец $date1', case={'gen',''}},
		ca='al final de $date1',
		cs='konec $date1',
		da='sen $date1',
		de='Ende $date1',
		el='τέλη του $date1',
		en='late $date1',
		['en-gb']='late $date1',
		['en-ca']='late $date1',
		eo='fine de $date1',
		es='a fines de $date1',
		et='$date1 lõpp',
		fa='اواخر $date1',
		fi={function(date1, state) return decYear(state,'fi','gen') .. '$date1 loppu' end, case={'gen',''}},
		fr='fin $date1',
		gl='a finais de $date1',
		he='סוף $date1',
		hr='kraj $date1',
		hsb={'kónc $date1', case={'gen',''}},
		hu='$date1 végén',
		it='fine del $date1',
		ja='$date1末',
		mk='крајот на $date1',
		ml='$date1 അന്ത്യപാദം',
		nb='sent $date1',
		no='seint $date1',
		nds='Enn $date1',
		nl='eind $date1',
		no='sent $date1',
		pl={'koniec $date1', case={'gen',''}},
		pt='ao final de $date1',
		qu="$date1 qhipaq p'unchawkunapi",
		ro='sfârșitul lui $date1',
		ru={'конец $date1', case={'gen',''}},
		sk={'koniec $date1', case={'gen',''}},
		sl={function(date1, state) return 'pozno ' .. decYear(state,'sl','gen') .. ' $date1' end, case={'gen',''}},
		sv='slutet av $date1',
		uk={'кінець $date1', case={'gen',''}},
		ur='اخیر $date1',
		vi='cuối năm $date1',
		['zh-hans']='$date1晚期',
		['zh-hant']='$date1晚期',
		default='<span style="color:red">late $date1</span>',
	},
	
	['circa'] = {
		nDates = 1,
		ar='حوالي $date1',
		['be-tarask']={'каля $date1', case={'gen',''}},
		bn='প্রায় $date1',
		ca='cap a $date1',
		cs='cca $date1',
		da='ca. $date1',
		de='etwa $date1',
		el='περ. $date1',
		en='circa $date1',
		['en-gb']='circa $date1',
		['en-ca']='circa $date1',
		eo='ĉirkaŭ $date1',
		es='hacia $date1', -- suggestion use "hacia"/"hacia el" or leave the latin circa or ca. 
		et='ca. $date1',
		fa='حوالی $date1', -- template:Circa used 'حدود $date1'
		fi={function(date1, state) return 'suunnilleen ' .. decYear(state,'fi','ine') .. '$date1' end, case={'ine',''}}, -- template:Circa used 'noin $date1'
		fr=function(date1, state) 			
			if state.precision >= 11 then -- precision >= day
				return 'vers le $date1'
			else
				return 'vers $date1'
			end
		end,
		gl='entre $date1', -- template:Circa used 'cara a $date1'
		he='בסביבות $date1',
		hr='oko $date1',
		hsb={'wokoło $date1', case={'gen',''}},
		hu='$date1 körül',
		it='$date1 circa',
		ja='$date1頃',
		ko='$date1경',
		mk='~ $date1', -- template:Circa used 'o. $date1'
		nb='ca. $date1',
		nn='ca. $date1',
		nds='üm un bi $date1',
		nl='ca. $date1',
		no='ca. $date1',
		pl={'około $date1', case={'gen',''}},
		pt='cerca de $date1',
		qu='$date1chá',
		ro='circa $date1',
		ru={'около $date1', case={'gen',''}},
		sk='cca $date1',
		sl={function(date1, state) return 'ok. ' .. decYear(state,'sl','gen') .. ' $date1' end, case={'gen',''}},
		sv='c:a $date1', -- template:Circa used 'ca $date1'
		uk={'близько $date1', case={'gen', ''}},
		ur='قریباً $date1',
		vi='vào khoảng $date1',
		['zh-hans']='约$date1',
		['zh-hant']='約$date1',
		default='<span style="color:red">circa $date1</span>',
	},
	
	['uncertain'] = {
		nDates = 1,
		['zh-hans']='$date1(?)',
		['zh-hant']='$date1(?)',
		default='$date1 (?)',
	},
	
	probably = { -- see Q56644435
		nDates = 1,
		ast = 'probablemente $date1',
		bn = 'সম্ভবত $date1',
		ca = 'probablement $date1',
		cs = 'pravděpodobně $date1',
		de = 'wahrscheinlich $date1',
		el = 'πιθανόν $date1',
		en = 'probably $date1',
		['en-gb']='probably $date1',
		['en-ca']='probably $date1',
		eo = 'probable $date1',
		es = 'probable $date1',
		fa = 'احتمالاً $date1',
		fr = 'probablement $date1',
		he = 'כפי הנראה $date1',
		hu = 'feltehetőleg $date1',
		it = 'probabile $date1',
		mk = 'веројатно $date1',
		nl = 'waarschijnlijk $date1',
		pl = 'prawdopodobnie $date1',
		pt = 'provavelmente $date1',
		ru = 'вероятно $date1',
		sv = 'antagligen $date1',
		default='<span style="color:red">probably $date1</span>',
	},
	
	possibly = { -- see Q30230067
		nDates = 1,
		ast = 'posiblemente $date1',
		bn = 'যথাসম্ভব $date1',
		cs = 'možná $date1',
		de = 'möglicherweise $date1',
		en = 'possibly $date1',
		['en-gb']='possibly $date1',
		['en-ca']='possibly $date1',
		eo = 'eble $date1',
		el = 'πιθανόν $date1',
		fa = 'احتمالاً $date1',
		fr = 'peut-être $date1',
		hu = 'talán $date1',
		mk = 'можеби $date1',
		nl = 'mogelijk $date1',
		pl = 'być może $date1',
		pt = 'possivelmente $date1',
		ro = 'poate $date1',
		ru = 'возможно $date1',
		sv = 'möjligen $date1',
		default='<span style="color:red">possibly $date1</span>',
	},
	
	presumably = { -- see Q18122778
		nDates = 1,
		ast = 'presumiblemente $date1',
		de = 'vermutlich $date1',
		en = 'presumably $date1',
		['en-gb']='presumably $date1',
		['en-ca']='presumably $date1',
		fr = 'présumé $date1',
		it = 'presumibilmente $date1',
		ru = 'предположительно $date1',
		pl = 'przypuszczalnie $date1',
		default='<span style="color:red">presumably $date1</span>',
	},

	['year unknown']= {
		nDates = 0,
		ca='Any desconegut',
		['be-tarask']='Год невядомы',
		bn='অজানা বছর',
		cs='neznámý rok',
		de='Jahr unbekannt',
		el='άγνωστο έτος',
		en='year unknown',
		['en-gb']='year unknown',
		['en-ca']='year unknown',
		eo='jaro nesciata',
		es='Año desconocido',
		fa='سال نامعلوم',
		fi='tuntematon vuosi',
		fr='Année inconnue',
		he='שנה לא ידועה',
		hsb='lěto njeznate',
		hr='nepoznata godina',
		it='anno sconosciuto',
		ja='年代不明',
		la='Sine anno',
		ml='വർഷം ലഭ്യമല്ല',
		mk='непозната година',
		nb='ukjent år',
		nn='ukjent år',
		nl='zonder jaar',
		no='ukjent år',
		pl='rok nieznany',
		qu='Mana riqsisqa wata',
		ru='Год неизвестен',
		sk='neznámy rok',
		sl='neznano leto',
		sv='Okänt år',
		uk='рік невідомий',
		ur='سال نامعلوم',
		vi='không rõ năm',
		['zh-hans']='年份未知',
		['zh-hant']='年份未知',
		default='<span style="color:red">year unknown</span>',
	},

	-- ==========================================
	-- === Parts of a whole =====================
	-- ==========================================
	['firsthalf'] = {
		nDates = 1,
		ar='النصف الأول من $date1',
		['be-tarask']={'першая палова $date1', case={'gen',''}},
		bn='$date1-এর প্রথমার্ধ',
		ca='1a meitat de $date1',
		cs={'1. polovina $date1', case={'gen',''}},
		da='1. halvdel af $date1',
		de='1. Hälfte $date1',
		el='πρώτο μισό του $date1',
		en='first half of $date1',
		['en-gb']='first half of $date1',
		['en-ca']='first half of $date1',
		eo='unua duono de $date1',
		es='primera mitad de $date1',
		et='$date1 esimene pool',
		fa='نیمهٔ نخست $date1',
		fi={function(date1, state) return decYear(state,'fi','gen') .. '$date1 alkupuolisko' end, case={'gen',''}},
		fr='1<sup>re</sup> moitié de $date1',
		gl='primeira metade de $date1',
		he='במחצית הראשונה של $date1',
		hsb={'prěnja połojca $date1', case={'gen',''}},
		hu='$date1 első felében',
		hr='prva polovina $date1',
		it='prima metà del $date1',
		ja='$date1上半期',
		mk='прва половина на $date1',
		ml='$date1 ആദ്യപകുതി',
		nb='første halvdel av $date1',
		nn='fyrste halvdelen av $date1',
		nds='1. Helft $date1',
		nl='eerste helft $date1',
		no='første halvdel av $date1',
		pl={'pierwsza połowa $date1', case={'gen',''}},
		pt='primeira metade de $date1',
		qu='$date1 ñawpaq kuskanpi',
		ro='prima jumătate a lui $date1',
		ru={'первая половина $date1', case={'gen',''}},
		sk={'1. polovica $date1', case={'gen',''}},
		sl={function(date1, state) return 'prva polovica ' .. decYear(state,'sl','gen') .. ' $date1' end, case={'gen',''}},
		sv='första halvan av $date1',
		uk={'перша половина $date1', case={'gen',''}},
		ur='نصف اول $date1',
		vi='nửa đầu năm $date1',
		['zh-hans']='$date1上半期',
		['zh-hant']='$date1上半期',
		default='<span style="color:red">first half of $date1</span>',
	},

	['secondhalf'] = {
		nDates = 1,
		ar='النصف الثاني من $date1',
		['be-tarask']={'другая палова $date1', case={'gen',''}},
		bn='$date1-এর দ্বিতীয়ার্ধ',
		ca='2a meitat de $date1',
		cs={'2. polovina $date1', case={'gen',''}},
		da='2. halvdel af $date1',
		de='2. Hälfte $date1',
		el='δεύτερο μισό του $date1',
		en='second half of $date1',
		['en-gb']='second half of $date1',
		['en-ca']='second half of $date1',
		eo='dua duono de $date1',
		es='segunda mitad de $date1',
		et='$date1 teine pool',
		fa='نیمهٔ دوم $date1',
		fi={function(date1, state) return decYear(state,'fi','gen') .. '$date1 loppupuolisko' end, case={'gen',''}},
		fr='2<sup>e</sup> moitié de $date1',
		gl='segunda metade de $date1',
		he='במחצית השנייה של $date1',
		hsb={'druha połojca $date1', case={'gen',''}},
		hr='druga polovina $date1',
		hu='$date1 második felében',
		it='seconda metà del $date1',
		ja='$date1下半期',
		mk='втора половина на $date1',
		ml='$date1 രണ്ടാം പകുതി',
		nb='andre halvdel av $date1',
		nn='andre halvdelen av $date1',
		nds='2. Helft vun $date1',
		nl='tweede helft $date1',
		no='andre halvdel av $date1',
		pl={'druga połowa $date1', case={'gen',''}},
		pt='segunda metade de $date1',
		qu='$date1 qhipaq kuskanpi',
		ro='a doua jumătate a lui $date1',
		ru={'вторая половина $date1', case={'gen',''}},
		sk={'2. polovica $date1', case={'gen',''}},
		sl={'druga polovica {{IfNum | $date0 | leta}} $date1', case={'gen',''}},
		sv='andra halvan av $date1',
		uk={'друга половина $date1', case={'gen',''}},
		ur='نصف آخر $date1',
		vi='nửa cuối năm $date1',
		['zh-hans']='$date1下半期',
		['zh-hant']='$date1下半期',
		default='<span style="color:red">second half of $date1</span>',
	},

	['1quarter']= {
		nDates = 1,
		bn='$date1-এর প্রথম ত্রৈমাসিক',
		['be-tarask']={'першая чвэрць $date1', case={'gen',''}},
		cs={'1. čtvrtina $date1', case={'gen',''}},
		de='erstes Viertel $date1',
		en='first quarter of $date1',
		['en-gb']='first quarter of $date1',
		['en-ca']='first quarter of $date1',
		eo='unua kvarono de $date1',
		es='primer cuarto del $date1',
		fa='ربع نخست $date1',
		fi={function(date1, state) return decYear(state,'fi','gen') .. '$date1 ensimmäinen neljännes' end, case={'gen',''}},
		fr= function(date1, state) return 'premier quart '.. frOf[state.precision] ..' $date1' end, 
		he='רבעון ראשון של $date1',
		hsb={'prěnja štwórćina $date1', case={'gen',''}},
		hr='prva četvrtina $date1',
		it='primo quarto del $date1',
		ja='$date1第1四半期',
		nb='første kvartal av $date1',
		nl='eerste kwart $date1',
		nn='fyrste kvartalet av $date1',
		no='første kvartal av $date1',
		pl={'pierwsza ćwiartka $date1', case={'gen',''}},
		qu='$date1 ñawpaq ñiqin tawa phatmanpi',
		ru={'первая четверть $date1', case={'gen',''}},
		sk={'1. štvrtina $date1', case={'gen',''}},
		sl={'prva četrtina {{IfNum | $date0 | leta}} $date1', case={'gen',''}},
		sl={function(date1, state) return 'prva četrtina ' .. decYear(state,'sl','gen') .. ' $date1' end, case={'gen',''}},
		sv='första kvartalet av $date1',
		uk={'1-ша чверть $date1', case={'gen',''}},
		ur='پہلی سہ ماہی $date1',
		vi='quý 1 năm $date1',
		['zh-hans']='$date1第一季度',
		['zh-hant']='$date1第一季度',
		default='<span style="color:red">first quarter of $date1</span>',
	},

	['2quarter']= {
		nDates = 1,
		['be-tarask']={'другая чвэрць $date1', case={'gen',''}},
		bn='$date1-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক',
		cs={'2. čtvrtina $date1', case={'gen',''}},
		de='zweites Viertel $date1',
		en='second quarter of $date1',
		['en-gb']='second quarter of $date1',
		['en-ca']='second quarter of $date1',
		eo='dua kvarono de $date1',
		es='segundo cuarto del $date1',
		fa='ربع دوم $date1',
		fi={function(date1, state) return decYear(state,'fi','gen') .. '$date1 toinen neljännes' end, case={'gen',''}},
		fr= function(date1, state) return 'deuxième quart '.. frOf[state.precision] ..' $date1' end, 
		he='רבעון שני של $date1',
		hsb={'druha štwórćina $date1', case={'gen',''}},
		hr='druga četvrtina $date1',
		it='secondo quarto del $date1',
		ja='$date1第2四半期',
		nb='andre kvartal av $date1',
		nl='tweede kwart $date1',
		nn='andre kvartalet av $date1',
		no='andre kvartal av $date1',
		pl={'druga ćwiartka $date1', case={'gen',''}},
		qu='$date1 iskay ñiqin tawa phatmanpi',
		ru={'вторая четверть $date1', case={'gen',''}},
		sk={'2. štvrtina $date1', case={'gen',''}},
		sl={function(date1, state) return 'druga četrtina ' .. decYear(state,'sl','gen') .. ' $date1' end, case={'gen',''}},
		sv='andra kvartalet av $date1',
		uk={'2-га чверть $date1', case={'gen',''}},
		ur='دوسری سہ ماہی $date1',
		vi='quý 2 năm $date1',
		['zh-hans']='$date1第二季度',
		['zh-hant']='$date1第二季度',
		default='<span style="color:red">second quarter of $date1</span>',
	},

	['3quarter']= {
		nDates = 1,
		['be-tarask']={'трэцяя чвэрць $date1', case={'gen',''}},
		bn='$date1-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিক',
		cs={'3. čtvrtina $date1', case={'gen',''}},
		de='drittes Viertel $date1',
		en='third quarter of $date1',
		['en-gb']='third quarter of $date1',
		['en-ca']='third quarter of $date1',
		eo='tria kvarono de $date1',
		es='tercer cuarto del $date1',
		fa='ربع سوم $date1',
		fi={function(date1, state) return decYear(state,'fi','gen') .. '$date1 kolmas neljännes' end, case={'gen',''}},
		fr= function(date1, state) return 'troisième quart '.. frOf[state.precision] ..' $date1' end, 
		he='רבעון שלישי של $date1',
		hsb={'třeća štwórćina $date1', case={'gen',''}},
		hr='treća četvrtina $date1',
		it='terzo quarto del $date1',
		ja='$date1第3四半期',
		nb='tredje kvartal av $date1',
		nl='derde kwart $date1',
		nn='tredje kvartalet av $date1',
		no='tredje kvartal av $date1',
		pl={'trzecia ćwiartka $date1', case={'gen',''}},
		qu='$date1 kimsa ñiqin tawa phatmanpi',
		sk={'3. štvrtina $date1', case={'gen',''}},
		sl={function(date1, state) return 'tretja četrtina ' .. decYear(state,'sl','gen') .. ' $date1' end, case={'gen',''}},
		ru={'третья четверть $date1', case={'gen',''}},
		sv='tredje kvartalet av $date1',
		uk={'3-тя чверть $date1', case={'gen',''}},
		ur='تیسری سہ ماہی $date1',
		vi='quý 3 năm $date1',
		['zh-hans']='$date1第三季度',
		['zh-hant']='$date1第三季度',
		default='<span style="color:red">third quarter of $date1</span>',
	},

	['4quarter']= {
		nDates = 1,
		['be-tarask']={'чацьвёртая чвэрць $date1', case={'gen',''}},
		bn='$date1-এর চতুর্থ ত্রৈমাসিক',
		cs={'4. čtvrtina $date1', case={'gen',''}},
		de='letztes Viertel $date1',
		en='fourth quarter of $date1',
		['en-gb']='fourth quarter of $date1',
		['en-ca']='fourth quarter of $date1',
		eo='kvara kvarono de $date1',
		es='último cuarto del $date1',
		fa='ربع چهارم $date1',
		fi={function(date1, state) return decYear(state,'fi','gen') .. '$date1 viimeinen neljännes' end, case={'gen',''}},
		fr= function(date1, state) return 'quatrième quart '.. frOf[state.precision] ..' $date1' end, 
		he='רבעון רביעי של $date1',
		hsb={'poslednja štwórćina $date1', case={'gen',''}},
		hr='četvrta četvrtina $date1',
		it='quarto quarto del $date1',
		ja='$date1第4四半期',
		nb='fjerde kvartal av $date1',
		nl='vierde kwart $date1',
		nn='tredje kvartalet av $date1',
		no='fjerde kvartal av $date1',
		pl={'czwarta ćwiartka $date1', case={'gen',''}},
		qu='$date1 qhipaq ñiqin tawa phatmanpi',
		ru={'последняя четверть $date1', case={'gen',''}},
		sk={'4. štvrtina $date1', case={'gen',''}},
		sl={function(date1, state) return 'zadnja četrtina ' .. decYear(state,'sl','gen') .. ' $date1' end, case={'gen',''}},
		sv='fjärde kvartalet av $date1',
		uk={'4-та чверть $date1', case={'gen',''}},
		ur='چوتھی سہ ماہی $date1',
		vi='quý 4 năm $date1',
		['zh-hans']='$date1第四季度',
		['zh-hant']='$date1第四季度',
		default='<span style="color:red">forth quarter of $date1</span>',
	},

	-- ==========================================
	-- === Seasons ==============================
	-- ==========================================
 	['spring'] = {
		nDates = 1,
		ar='ربيع $date1',
		['be-tarask']='вясна $date1',
		bn='বসন্তকাল $date1',
		ca='primavera $date1',
		cs={'jaro $date1', case={'gen', ''}},
		da='Forår $date1',
		de='Frühling $date1',
		en='Spring $date1',
		['en-gb']='Spring $date1',
		['en-ca']='Spring $date1',
		eo='printempo $date1',
		es='primavera de $date1',
		et='$date1 kevad',
		fa='بهار $date1',
		fi='Kevät $date1',
		fr='printemps $date1',
		gl='primavera $date1',
		he='אביב $date1',
		hr='proljeće $date1',
		hsb='nalěćo $date1',
		hu='$date1 tavasza',
		it='primavera $date1',
		ja='{{#if:$date1|$date1年}}春',
		mk='пролет $date1',
		ml='$date1 വസന്തം',
		nb='våren $date1',
		nds='Vörjohr $date1',
		nn='våren $date1',
		nl='voorjaar $date1',
		no='våren $date1',
		pl='wiosna $date1',
		pt='primavera de $date1',
		ro='primăvara lui $date1',
		ru='весна $date1',
		sk={'jar $date1', case={'gen', ''}},
		sl='pomlad $date1',
		sv='våren $date1',
		uk='весна $date1',
		ur='بہار $date1',
		vi='mùa đông năm $date1',
		['zh-hans']='{{#if:$date1|$date1年}}春季',
		['zh-hant']='{{#if:$date1|$date1年}}春季',
		default='<span style="color:red">Spring $date1</span>',
	},

	['summer'] = {
		nDates = 1,
		ar='صيف $date1',
		['be-tarask']='лета $date1',
		bn='গ্রীষ্মকাল $date1',
		ca='estiu $date1',
		cs={'léto $date1', case={'gen', ''}},
		da='Sommer $date1',
		de='Sommer $date1',
		en='Summer $date1',
		['en-gb']='Summer $date1',
		['en-ca']='Summer $date1',
		eo='somero $date1',
		es='verano de $date1',
		et='$date1 suvi',
		fa='تابستان $date1',
		fi='Kesä $date1',
		fr='été $date1',
		gl='verán $date1',
		he='קיץ $date1',
		hr='ljeto $date1',
		hsb='lěćo $date1',
		hu='$date1 nyara',
		it='estate $date1',
		ja='{{#if:$date1|$date1年}}夏',
		mk='лето $date1',
		ml='$date1 വേനൽ',
		nb='sommeren $date1',
		nds='Sommer $date1',
		nn='sumaren $date1',
		nl='zomer $date1',
		no='sommeren $date1',
		pl='lato $date1',
		pt='verão de $date1',
		ro='vara lui $date1',
		ru='лето $date1',
		sk={'leto $date1', case={'gen', ''}},
		sl='poletje $date1',
		sv='sommaren $date1',
		uk='літо $date1',
		ur='گرما $date1',
		vi='mùa hè năm $date1',
		['zh-hans']='{{#if:$date1|$date1年}}夏季',
		['zh-hant']='{{#if:$date1|$date1年}}夏季',
		default='<span style="color:red">Summer $date1</span>',
	},

	['autumn'] = {
		nDates = 1,
		ar='خريف $date1',
		['be-tarask']='восень $date1',
		bn='শরত্কাল $date1',
		ca='tardor $date1',
		cs={'podzim $date1', case={'gen', ''}},
		da='Efterår $date1',
		de='Herbst $date1',
		en='Autumn $date1',
		['en-gb']='Autumn $date1',
		['en-ca']='Autumn $date1',
		eo='aŭtuno $date1',
		es='otoño de $date1',
		et='$date1 sügis',
		fa='پاییز $date1',
		fi='Syksy $date1',
		fr='automne $date1',
		gl='outono $date1',
		he='סתיו $date1',
		hr='jesen $date1',
		hsb='nazyma $date1',
		hu='$date1 ősze',
		it='autunno $date1',
		ja='{{#if:$date1|$date1年}}秋',
		mk='есен $date1',
		ml='$date1 ശരത്കാലം',
		nb='høsten $date1',
		nds='Harvst $date1',
		nn='hausten $date1',
		nl='herfst $date1',
		no='høsten $date1',
		pl='jesień $date1',
		pt='outono de $date1',
		ro='toamna lui $date1',
		ru='осень $date1',
		sk={'jeseň $date1', case={'gen', ''}},
		sl='jesen $date1',
		sv='hösten $date1',
		uk='осінь $date1',
		ur='خزاں $date1',
		vi='mùa thu năm $date1',
		['zh-hans']='{{#if:$date1|$date1年}}秋季',
		['zh-hant']='{{#if:$date1|$date1年}}秋季',
		default='<span style="color:red">Autumn $date1</span>',
	},

	['winter'] = {
		nDates = 1,
		ar='شتاء $date1',
		['be-tarask']='зіма $date1',
		bn='শীতকাল $date1',
		ca='hivern $date1',
		cs={'zima $date1', case={'gen', ''}},
		da='Vinter $date1',
		de='Winter $date1',
		en='Winter $date1',
		['en-gb']='Winter $date1',
		['en-ca']='Winter $date1',
		eo='vintro $date1',
		es='invierno de $date1',
		et='$date1 talv',
		fa='زمستان $date1',
		fi='Talvi $date1',
		fr='hiver $date1',
		gl='inverno $date1',
		he='חורף $date1',
		hr='zima $date1',
		hsb='zyma $date1',
		hu='$date1 tele',
		it='inverno $date1',
		ja='{{#if:$date1|$date1年}}冬',
		mk='зима $date1',
		ml='$date1 ശൈത്യകാലം',
		nds='Winter $date1',
		nl='winter $date1',
		nb='vinteren $date1',
		nn='vinteren $date1',
		no='vinteren $date1',
		pl='zima $date1',
		pt='inverno de $date1',
		ro='iarna lui $date1',
		ru='зима $date1',
		sk={'zima $date1', case={'gen', ''}},
		sl='zima $date1',
		sv='vintern $date1',
		uk='зима $date1',
		ur='سرما $date1',
		vi='mùa đông năm $date1',
		['zh-hans']='{{#if:$date1|$date1年}}冬季',
		['zh-hant']='{{#if:$date1|$date1年}}冬季',
		default='<span style="color:red">Winter $date1</span>',
	},

	-- ==========================================
	-- === Decade/Century/Millennium ============
	-- ==========================================
	['decade'] = {
		nDates = 1,
		ar='أعوام $date1',
		['be-tarask']='$date1-я гады',
		bn='$date1-এর দশক',
		ca='dècada del $date1',
		cs=function(date1, state) return ((date1 % 100 == 0) and 'první dekáda' or ((date1 % 100) .. '. léta')) .. ' ' .. (math.floor(date1 / 100) + 1) .. '. století' end,
		da="$date1'erne",
		de='$date1er-Jahre',
		el='δεκαετία του $date1',
		en='$date1s',
		['en-gb']='$date1s',
		['en-ca']='$date1s',
		eo='$date1-aj jaroj',
		es='años $date1',
		et='$date1ndad',
		fa='دههٔ $date1',
		fi='$date1-luvulla',
		fr='années $date1',
		gl='anos $date1',
		he='שנות ה-$date1',
		hr='$date1-ih',
		hsb='$date1te lěta',
		hu='$date1-s évek',
		it="{{#ifexpr: $date1 mod 100 = 0 | primo decennio del {{Roman|{{#expr: ($date1 / 100) + 1}}}} sec. | anni '{{#expr: $date1 mod 100 }} del {{Roman|{{#expr: floor($date1 / 100) + 1}}}} sec.}}",
		ja='$date1年代',
		mk='$date1-ти',
		ml='ദശകം $date1-ൽ',
		nb='$date1-årene',
		nn='$date1-åra',
		nds='Johren $date1',
		nl='jaren $date1',
		no='$date1-årene',
		pl=function(date1, state) 
			local str = 'lata '..(date1 % 100)..'. '
			if (date1 % 100 == 0) then
				str = 'pierwsza dekada '
			elseif (date1 % 100 == 10) then
				str = 'druga dekada '
			end
			return str .. Roman(math.floor(date1 / 100) + 1) .. ' wieku' 
		end,
		pt='década de $date1',
		qu='$date1 watakuna',
		ro='anii $date1',
		ru='$date1-е годы',
		sk=function(date1, state) return ((date1 % 100 == 0) and 'prvé desaťročie' or ((date1 % 100) .. '. roky')) .. ' ' .. (math.floor(date1 / 100) + 1) .. '. storočia' end,
		sl='$date1-ta leta',
		sv='$date1-talet{{#switch:$date1|1300|1400|1500|1600|1700|1800|1900|2000|2100=&nbsp;(decennium)}}',
		uk='$date1-ті роки',
		ur='دہائی $date1',
		vi='thập niên $date1',
		['zh-hans']='$date1年代',
		['zh-hant']='$date1年代',
		default='<span style="color:red">$date1s</span>',
	},

	['century'] = {
		nDates = 1,
		ar='القرن $date1',
		['be-tarask']=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'be-tarask') .. ' стагодзьдзе' end,
		bn=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'bn') .. ' শতাব্দী' end,
		ca='segle {{small-caps|{{lc:{{Roman year|$date1}}}}}}',
		cs='$date1. století',
		da='$date1. århundrede',
		de='$date1. Jahrhundert',
		el='$date1ος αιώνας',
		en=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'en') .. ' century' end,
		['en-gb']=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'en-gb') .. ' century' end,
		['en-ca']=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'en-ca') .. ' century' end,
		eo='$date1-a jarcento',
		es=function(date1, state) return 'siglo ' .. Roman(date1) end,
		et='$date1. sajand',
		fa='سدهٔ $date1',
		fi='{{#expr: ($date1 - 1) * 100}}-luvulla',
		fr=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'fr', 'roman', 'm') .. ' siècle' end,
		gl=function(date1, state) return 'século ' .. Roman(date1) end,
		he='המאה ה-$date1',
		hr='$date1. stoljeće',
		hsb='$date1. lětstotk',
		hu='$date1. évszázad',
		it=function(date1, state) return Roman(date1) .. ' sec.' end,
		ja='$date1世紀',
		la='saeculum $date1',
		mk=function(date1, state) return Roman(date1) .. ' век' end,
		ml='$date1-ആം നൂറ്റാണ്ട്',
		nb=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'nb') .. ' århundre' end,
		nn=function(date1, state) return 'det ' .. Ordinal(date1, 'no') .. ' århundre' end,
		nds='$date1. Johrhunnert',
		nl='$date1e eeuw',
		no=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'no') .. ' århundre' end,
		pl=function(date1, state) return Roman(date1) .. ' ' .. decCentury('pl',state.case) end,
		pt=function(date1, state) return 'século ' .. Roman(date1) end,
		qu='$date1 ñiqin pachakwata',
		ro='secolul al $date1-lea',
		ru=function(date1, state) return Roman(date1) .. ' век' end,
		sk='$date1. storočie',
		sl=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'sl') .. '. stoletje' end,
		sv='{{#expr:$date1 - 1}}00-talet',
		tt=function(date1, state) return Roman(date1) .. ' гасыр' end,
		uk=function(date1, state) return Roman(date1) .. ' ст.' end,
		ur='صدی $date1',
		vi='thế kỷ $date1',
		['zh-hans']='$date1世纪',
		['zh-hant']='$date1世紀',
		default='<span style="color:red">$date1 century</span>',
	},

	['millennium'] = {
		nDates = 1,
		['be-tarask']=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'be-tarask') .. ' тысячагодзьдзе' end,
		bn=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'bn') .. ' সহস্রাব্দ' end,
		cs='$date1. tisíciletí',
		de='$date1. Jahrtausend',
		en=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'en') .. ' millennium' end,
		['en-gb']=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'en-gb') .. ' millennium' end,
		['en-ca']=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'en-ca') .. ' millennium' end,
		eo='$date1-a jarmilo',
		es=function(date1, state) return Roman(date1) .. ' milenio' end,
		fa=function(date1, state) return 'هزارهٔ ' .. Ordinal(date1, 'fa') end,
		fr=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'fr', 'roman', 'm') .. ' millénaire' end,
		hr='$date1. tisućljeće',
		hsb='$date1. lěttysac',
		it=function(date1, state) return Roman(date1) .. ' millennio' end,
		ja='$date1千年紀',
		la='millennium $date1',
		nb=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'nb') .. ' årtusen' end,
		nn=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'no') .. ' tusenår' end,
		nl='$date1e millennium',
		no=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'no') .. ' årtusen' end,
		pl=function(date1, state) return Roman(date1) .. ' ' .. decMillennium('pl',state.case) end,
		pt=function(date1, state) return Roman(date1) .. ' milénio' end,
		qu='$date1 ñiqin waranqawata',
		ru=function(date1, state) return Roman(date1) .. ' тысячелетие' end,
		sk='$date1. tisícročie',
		sl=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'sl') .. '. tisočletje' end,
		sv=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'sv') .. ' årtusendet' end,
		uk=function(date1, state) return Roman(date1) .. ' тис.' end,
		ur=function(date1, state) return 'ہزارہ ' .. Ordinal(date1, 'ur') end,
		vi='thiên niên kỷ $date1',
		['zh-hans']=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'zh-hans') .. '千年' end,
		['zh-hant']=function(date1, state) return Ordinal(date1, 'zh-hant') .. '千年' end,
		--default='{{Please translate|$date1 millennium|Module:I18n/complex date}}',
		default='<span style="color:red">$date1 millennium</span>',
	},

	['million'] = {
		de = '$date1 Millionen Jahre',
		en = '$date1 million years',
		['en-gb'] = '$date1 million years',
		['en-ca'] = '$date1 million years',
		eo = '$date1 milionoj da jaroj',
		es = '$date1 millones de años',
		nl = '$date1e miljoen jaar',
		fr = '$date1 millions d’années',
		it = '$date1 milioni di anni',
		nb = '$date1 millioner år',
		nl = '$date1 miljoen jaar',
		nn = '$date1 millionar år',
		pl = '$date1 milionów lat',
		pt = '$date1 milhões de anos',
		ru = '$date1 миллиона лет',
		uk = '$date1 мільйони років',
		ur = '$date1 ملین سال',
		['zh-hans'] = '$date1百万年',
		['zh-hant'] = '$date1百万年',
		default='<span style="color:red">$date1 million years</span>',
		nDates = 1,
	},
	
	['billion'] = {
		de = '$date1 Milliarden Jahre',
		en = '$date1 billion years',
		['en-gb'] = '$date1 billion years',
		['en-ca'] = '$date1 billion years',
		es = '$date1 mil millones de años',
		nl = '$date1e miljard jaar',
		fr = '$date1 milliard d’années',
		it = '$date1 miliardi di anni',
		nb = '$date1 milliarder år',
		nl = '$date1 miljard jaar',
		nn = '$date1 milliardar år',
		pl = '$date1 miliardów lat',
		pt = '$date1 mil milhões de anos',
		ru = '$date1 миллиардов лет',
		uk = '$date1 мільярдів років',
		ur = '$date1 بلین سال',
		['zh-hans'] = '$date1十亿年',
		['zh-hant'] = '$date1十億年',
		default='<span style="color:red$date1 billion years</span>',
		nDates = 1,
	},

	-- ==========================================
	-- === Complex phrases ======================
	-- ==========================================
	-- Phrases which for some languages can be build out of simpler phrases
	-- Their "default" state, used when no translation in the requested language was found, returns a "state" like 
	-- table which is used to call the function again and built the phrase out of simple phrases

	-- $date1 - original date - 1
	-- $date2 - original date 
	-- if era is BC than $date1 and $date2 are swapped
	['turn of the century'] = { 
		nDates = 2,
		['be-tarask']=function(date1, date2, state) return 'канец ' .. Roman(date1) ..' — пачатак ' .. Roman(date2) ..' стагодзьдзя' end,
		bn=function(date1, date2, state) return '$date1/' .. Ordinal(date2, 'bn') .. ' শতাব্দীর পালাবদলে' end,
		cs='přelom $date1. a $date2. století',
		de=function(date1, date2, state) return 'Jahrhundertwende $date1/' .. Ordinal(date2, 'de') end,
		en=function(date1, date2, state) return 'turn of the $date1/' .. Ordinal(date2, 'en') .. ' century' end,
		['en-gb']=function(date1, date2, state) return 'turn of the $date1/' .. Ordinal(date2, 'en-gb') .. ' century' end,
		['en-ca']=function(date1, date2, state) return 'turn of the $date1/' .. Ordinal(date2, 'en-ca') .. ' century' end,
		eo='ŝanĝo de la $date1-a al la $date2-a jarcentoj',
		es=function(date1, date2, state) return 'hacia finales del siglo ' .. Roman(date1) .. ' y principios del siglo ' .. Roman(date2) .. '' end,
		fi='{{#expr: $date1 * 100-100}}-luvun loppu ja {{#expr: $date2 * 100-100}}-luvun alku',
		fr=function(date1, date2, state) return 'fin du ' .. Ordinal(date1, 'fr', 'roman', 'm') .. ' siècle / début du ' .. Ordinal(date2, 'fr', 'roman', 'm') end,
		hr='kraj $date1. i početak $date2. stoljeća',
		hsb=function(date1, date2, state) return 'přechod ' .. Roman(date1) ..' do ' .. Roman(date2) ..' lětstotka' end,
		it=function(date1, date2, state) return 'fine del ' .. Roman(date1) .. ' sec. e inizio del ' .. Roman(date2) .. ' sec.' end,
		ja='$date1世紀から$date2世紀への変わり目',
		nb=function(date1, date2, state) return 'slutten av det ' .. Ordinal(date1, 'nb') .. ' århundre/begynnelsen av det ' .. Ordinal(date2, 'nb') .. ' århundre' end,
		nl=function(date1, date2, state) return 'eind $date1e/begin $date2e eeuw' end,
		nn=function(date1, date2, state) return 'slutten av det ' .. Ordinal(date1, 'nn') .. ' hundreåret/byrjinga av det ' .. Ordinal(date2, 'nn') .. ' hundreåret' end,
		pl=function(date1, date2, state) return 'przełom ' .. Roman(date1) ..' i ' .. Roman(date2) ..' wieku' end,
		qu="$date1 ñiqin waranqawatamanta $date2 ñiqin waranqawataman t'ikrasqanpi",
		ru=function(date1, date2, state) return 'конец ' .. Roman(date1) ..' — начало ' .. Roman(date2) ..' века' end,
		sk='prelom $date1. a $date2. storočia',
		sl=function(date1, date2, state) return 'pozno ' .. Ordinal(date1, 'sl') .. '. in zgodnje ' .. Ordinal(date2, 'sl') .. '. stoletje' end,
		sv=function(date1, date2, state) return '$date1/' .. Ordinal(date2, 'sv') .. ' årtusendets sekelskifte' end,
		uk=function(date1, date2, state) return 'кін. ' .. Roman(date1) ..' ст. — поч. ' .. Roman(date2) ..' ст.' end,
		vi='bước sang thế kỷ $date2',
		['zh-hans']=function(date1, date2, state) return '$date1世纪末' .. Ordinal(date2, 'zh-hans') .. '世纪初' end,
		['zh-hant']=function(date1, date2, state) return '$date1世紀末' .. Ordinal(date2, 'zh-hant') .. '世紀初' end,
		default=function(date1, date2, state) return {conj='and', adj1 = 'late', unit1='century', era1=state.era1, adj2 = 'early', unit2='century', era2=state.era2} end,
	},

	-- $date1 - original date - 10
	-- $date2 - original date 
	-- if era is BC than $date1 and $date2 are swapped
	['turn of the decade']={
		nDates = 2,
		['be-tarask']='канец $date1-х — пачатак $date2-х гг.',
		bn='$date1-এর দশকের শেষে এবং $date2-এর দশকের শুরুতে',
		cs=function(date1, date2, state)
			local decade1 = math.floor((date1 % 100) / 10)
			local decade2 = math.floor((date2 % 100) / 10)
			local century1 = math.floor( date1 / 100) + 1
			local century2 = math.floor( date2 / 100) + 1
			if decade1 == 0 and date1 < date2 then
				return "přelom 1. a 2. dekády " .. century1 .. ". století"
			elseif decade2 == 0 and date2 < date1 then
				return "přelom 9. a 10. dekády " .. century1 .. ". století"
			elseif (decade1 == 9 and date1 < date2) or (decade2 == 9 and date2 < date1) then
				return "přelom " .. century1 .. ". a " .. century2 .. ". století"
			else
				return "přelom " .. decade1 .. "0. a " .. decade2 .. "0. let " .. century1 .. ". století"
			end
		end,
		de='späte $date1er und frühe $date2er',
		en='late $date1s and early $date2s',
		['en-gb']='late $date1s and early $date2s',
		['en-ca']='late $date1s and early $date2s',
		eo='ŝanĝo de la $date1-a al la $date2-a jardekoj',
		es='finales de los años $date1 y principios de los años $date2',
		fa='اواخر دههٔ $date1 و اوایل دههٔ $date2',
		fi='$date1-luvun loppu ja $date2-luvun alku',
		fr='fin des années $date1 / début des années $date2',
		hr='kraj $date1-ih i početak $date2-ih',
		hsb='pózdnje $date1te a zažne $date2te lěta',
		it='fine degli anni $date1 / inizio degli anni $date2',
		ja='$date1年代末から$date2年代初頭',
		nb = 'sent på $date1-tallet og tidlig på $date2-tallet',
		nl = 'eind $date1e/begin $date2e decennium',
		nn = 'seint på $date1-talet og tidleg på $date2-talet',
		pl=function(date1, date2, state)
			local decade1 = math.floor(date1 % 100)
			local decade2 = math.floor(date2 % 100)
			local century1 = Roman(math.floor( date1 / 100) + 1)
			local century2 = Roman(math.floor( date2 / 100) + 1)
			if decade1 == 0 and date1 < date2 then
				return "przełom pierwszej i drugiej dekady " .. century1 .. " wieku"
			elseif decade1 == 10 and date1 < date2 then
				return "przełom drugiej dekady i lat 20. " .. century1 .. " wieku"
			elseif decade1 == 90 and decade2 == 0 then
				return "przełom ostatniej dekady " .. century1 .. " i pierwszej dekady " .. century2 .. " wieku"
			else
				return "przełom lat " .. decade1 .. ". i " .. decade2 .. ". " .. century1 .. " wieku"
			end
		end,
		qu='qhipaq $date1 watakuna ñawpaq $date2 watakunapas',
		ru='конец $date1-х — начало $date2-х гг.',
		sv='sena $date1-talet och tidiga $date2-talet',
		sk=function(date1, date2, state)
			local decade1 = math.floor((date1 % 100) / 10)
			local decade2 = math.floor((date2 % 100) / 10)
			local century1 = math.floor( date1 / 100) + 1
			local century2 = math.floor( date2 / 100) + 1
			if decade1 == 0 and date1 < date2 then
				return "prelom 1. a 2. desaťročia " .. century1 .. ". storočia"
			elseif decade2 == 0 and date2 < date1 then
				return "prelom 9. a 10. desaťročia " .. century1 .. ". storočia"
			elseif (decade1 == 9 and date1 < date2) or (decade2 == 9 and date2 < date1) then
				return "prelom " .. century1 .. ". a " .. century2 .. ". storočia"
			else
				return "prelom " .. decade1 .. "0. a " .. decade2 .. "0. rokov " .. century1 .. ". storočia"
			end
		end,
		sl='pozna $date1-ta in zgodnja $date2-ta leta',
		uk='кінець $date1-х — початок $date2-х рр.',
		ur='اخیر دہائی $date1 و ابتدا دہائی $date2',
		vi='bước sang thập niên $date2',
		['zh-hans']='$date1年代末$date2年代初',
		['zh-hant']='$date1年代末$date2年代初',
		default=function(date1, date2, state) return {conj='and', adj1 = 'late', unit1='decade', era1=state.era1, adj2 = 'early', unit2='decade', era2=state.era2} end,
	},

	-- $date1 - original date - 1
	-- $date2 - original date
	-- if era is BC than $date1 and $date2 are swapped
	['turn of the year']={
		nDates = 2,
		['be-tarask']='канец $date1 — пачатак $date2 г.',
		bn='$date1-এর শেষে এবং $date2-এর শুরুতে',
		cs='přelom roku $date1/$date2',
		de='Jahreswechsel $date1/$date2',
		en='late $date1 and early $date2',
		['en-gb']='late $date1 and early $date2',
		['en-ca']='late $date1 and early $date2',
		eo='jarŝanĝo $date1 / $date2',
		es='finales de $date1 y principios de $date2',
		fa='اواخر $date1 و اوایل $date2',
		fi='vuoden $date1 loppu ja vuoden $date2 alku',
		fr='fin $date1 / début $date2',
		hsb='kónc $date1/spočatk $date2',
		ja='$date1年末から$date2年初め',
		nb='årsskiftet $date1/$date2',
		nl='eind $date1 en begin $date2',
		nn='årsskiftet $date1/$date2',
		pl='koniec $date1 i początek $date2 roku',
		qu="$date1 qhipaq p'unchawkuna $date2 ñawpaq p'unchawkunapas",
		ru='конец $date1 — начало $date2 г.',
		sk='prelom rokov $date1/$date2',
		sl='konec leta $date1 in začetek $date2',
		sv='sena $date1 och tidiga $date2',
		uk='кінець $date1 — початок $date2 р.',
		ur='اخیر $date1 و ابتدا $date2',
		vi='bước sang năm $date2',
		['zh-hans']='$date1年末$date2年初',
		['zh-hant']='$date1年末$date2年初',
		default=function(date1, date2, state) return {conj='and', adj1 = 'late', unit1='year', era1=state.era1, adj2 = 'early', unit2='year', era2=state.era2} end,
	},

	['circa2'] = {
		nDates = 2,
		ar='حوالي $date1 – $date2',
		['be-tarask']={'прыкладна з $date1 да прыкладна $date2', case={'gen','gen'}},
		bn='প্রায় $date1 এবং প্রায় $date2-এর মাঝামাঝি',
		ca='cap a $date1 o $date2',
		cs='cca $date1 až $date2',
		da='ca. mellem $date1 og $date2',
		de='etwa $date1 bis $date2',
		el='περίπου μεταξύ $date1 και $date2',
		en='between circa $date1 and circa $date2',
		['en-gb']='between circa $date1 and circa $date2',
		['en-ca']='between circa $date1 and circa $date2',
		eo='proksimume de $date1 ĝis $date2',
		es='hacia $date1 o $date2',
		et='ca. $date1 ja $date2 vahel',
		fa='حدوداً بین $date1 و $date2', 
		fi={function(date1, date2, state) return 'suunnilleen ' .. decYear(state,'fi','xxx') .. '$date1 ja $date2 välisenä aikana' end, case={'gen','gen'}},
		fr='vers $date1-$date2',
		gl='entre $date1 e $date2',
		he='בסביבות ה- $date1 עד $date2',
		hr='oko između $date1 i $date2',
		hsb={'wot něhdźe $date1 do něhdźe $date2', case={'gen','gen'}},
		hu='$date1 és $date2 között',
		it='tra il $date1 e il $date2 circa',
		ja='$date1頃と$date2頃の間',
		mk='~ помеѓу $date1 и $date2',
		nb='ca. mellom $date1 og $date2',
		nn='ca. mellom $date1 og $date2',
		nds='üm un bi $date1 bet $date2',
		nl='ca. $date1 tot $date2',
		no='ca. mellom $date1 og $date2',
		pl={'od około $date1 do około $date2', case={'gen','gen'}},
		pt='cerca de $date1 a $date2',
		qu="$date1 p'unchawmantachá $date2 p'unchawkamachá",
		ro='circa $date1 – $date2',
		ru={'с около $date1 до, примерно, $date2', case={'gen','gen'}},
		sk='cca $date1 až $date2',
		sl={function(date1, date2, state) return 'ok. ' .. decYear(state,'sl','gen') .. ' $date1 do $date2' end, case={'gen','gen'}},
		sv='c:a $date1 till $date2',
		uk={'з близько $date1 до, приблизно, $date2', case={'gen','gen'}},
		ur='قریباً بین $date1 و $date2', 
		vi='giữa vào khoảng $date1 và vào khoảng $date2',
		['zh-hans']='约$date1~$date2间',
		['zh-hant']='約$date1~$date2間',
		default=function(date1, date2, state) return {conj='between', adj1 = 'circa', unit1=state.unit1, era1=state.era1, adj2 = 'circa', unit2=state.unit2, era2=state.era2} end,
	},

	-- ==========================================
	-- === Eras and calendars ===================
	-- ==========================================
	['julian'] = {
		nDates = 2,
		ar='$date1 ($date2 حسب [[w:ar:التقويم اليولياني|تقويم يولياني]])',
		['be-tarask']='$date1 ($date2 паводле [[w:be-tarask:Юліянскі каляндар|ст. ст.]]',
		bn='$date1 (জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে $date2)',
		ca='$date1 ($date2 segons el [[w:ca:Calendari julià|calendari julià]])',
		cs='$date1 ($date2 podle [[w:cs:Juliánský kalendář|juliánského kalendáře]])',
		da='$date1 ($date2 [[w:da:Julianske kalender|Julianske kalender]])',
		de='$date1 ($date2 [[w:de:Julianischer Kalender|Julianischer Kalender]])',
		el='$date1 ($date2 με το [[w:el:Ιουλιανό ημερολόγιο|Ιουλιανό ημερολόγιο]])',
		en='$date1 ($date2 in [[w:Old Style and New Style dates|Julian calendar]])',
		['en-gb']='$date1 ($date2 in [[w:Old Style and New Style dates|Julian calendar]])',
		['en-ca']='$date1 ($date2 in [[w:Old Style and New Style dates|Julian calendar]])',
		fa='$date1 ($date2 در [[w:fa:Old Style and New Style dates|تقویم جولیان]])',
		eo='$date1 ($date2 laŭ la [[w:eo:Julia kalendaro|Julia Kalendaro]])',
		es='$date1 ($date2 según el [[w:es:Calendario juliano|calendario juliano]])',
		et='$date1 ($date2 [[w:et:Juliuse kalender|Juliuse kalendris]])',
		fi='$date1 ($date2 [[w:fi:juliaaninen kalenteri|juliaanisen kalenterin]] mukaan)',
		fr='$date1 ($date2 dans le [[w:fr:calendrier julien|calendrier julien]])',
		gl='$date1 ($date2 segundo o [[w:gl:Calendario xuliano|calendario xuliano]])',
		hu='$date1 ($date2 a [[w:hu:Julianus-naptár|Julián naptárban]])',
		hr='$date1 ($date2 prema [[w:hr:Julijanski kalendar|julijanskom kalendaru]])',
		he='$date1 ($date2 ב[[w:he:לוח היוליאני|הלוח היוליאני]])',
		hsb='$date1 ($date2 po julianiskej protyce)',
		it='$date1 ($date2 secondo il [[w:it:Calendario giuliano|calendario giuliano]])',
		ja='$date1([[w:ja:ユリウス暦|ユリウス暦]] $date2)',
		mk='$date1 ($date2 по [[w:mk:Јулијански календар|Јулијанскиот календар]])',
		ml='$date1 ([[w:Old Style and New Style dates|ജൂലിയൻ കാലഗണനാരീതിയിൽ]] $date2)',
		nds='$date1 ($date2 na’n [[w:nds:Juliaansch Klenner|Juliaanschen Klenner]])',
		nb='$date1 ($date2 etter [[w:no:Juliansk kalender|den julianske kalenderen]])',
		nn='$date1 ($date2 etter [[w:no:Juliansk kalender|den julianske kalenderen]])',
		nl='$date1 ($date2 volgens de [[w:nl:Juliaanse kalender|Juliaanse kalender]])',
		no='$date1 ($date2 etter [[w:no:Juliansk kalender|den julianske kalender]])',
		pl='$date1 ($date2 wedle [[w:pl:Daty nowego i starego porządku|kalendarza juliańskiego]])',
		pt='$date1 ($date2 no [[w:pt:Mudança para o calendário gregoriano|calendário juliano]])',
		qu='$date1 ($date2 [[w:qu:Hulyanu kalindaryu|Hulyanu kalindaryupi]])',
		ro='$date1 ($date2 în [[w:ro:calendarul iulian|calendarul iulian]])',
		ru='$date1 ($date2 [[w:ru:Юлианский календарь|по ст. ст.]])',
		sk='$date1 ($date2 podľa [[w:sk:Juliánsky kalendár|juliánskeho kalendára]])',
		sl='$date1 ($date2 po [[w:sl:Julijanski koledar|julijanskem koledarju]])',
		sv='$date1 ($date2 [[w:sv:Gamla stilen|gamla stilen]])',
		uk='$date1 ($date2 [[w:uk:Юліанський календар|Юліанський календар]])',
		ur='$date1 ($date2 حسب [[w:ur:نئے اور پانے انداز کی تاریخ|جولین تقویم]])',
		vi='$date1 ($date2 trong [[w:vi:Lịch Julius|lịch Juliêng]])',
		['zh-hans']='$date1([[w:Old Style and New Style dates|格里历]]$date2)',
		['zh-hant']='$date1([[w:Old Style and New Style dates|格里曆]]$date2)',		
		default='<span style="color:red">$date1 ($date2 in [[w:Old Style and New Style dates|Julian calendar]])</span>',
	},
	
	['ad'] = {
		nDates = 1,
		['be-tarask']='$date1 [[w:be-tarask:ад Нараджэньня Хрыста|пасьля Н. Х.]]',
		bn ='$date1 খ্রিস্টাব্দ',
		ca ='$date1 dC',
		cs ='$date1 n. l.',
		de ='$date1 n. Chr.',
		el ='$date1 μ.Χ.',
		en ='$date1 [[w:en:Anno Domini|AD]]',
		['en-gb'] ='$date1 [[w:en:Anno Domini|AD]]',
		['en-ca'] ='$date1 [[w:en:Anno Domini|AD]]',
		eo ='$date1 pK',
		es ='$date1 [[w:es:Anno Dómini|d. C.]]',
		fa ='$date1 م.',
		fi ='$date1 jaa.',
		fr ='$date1 ap. J.-C.',
		gl ='$date1 d.C.',
		he ='$date1 לספירה',
		hu ='i. sz. $date1',
		hr ='$date1 p. Kr.',
		hsb='$date1 po Chr.',
		it ='$date1 d.C.',
		ja ='西暦$date1',
		mk ='$date1 н.е.',
		ml ='ക്രി.വ. $date1',
		nb ='$date1 e.Kr.',
		nl ='$date1 n.Chr.',
		nn ='$date1 e.Kr.',
		no ='$date1 e.Kr.',
		pl ='$date1 [[w:pl:naszej ery|n.e.]]',
		ro ='$date1 d.Hr.',
		ru ='$date1 н. э.',
		sk ='$date1 po Kr.',
		sl ='$date1 n. št.',
		sv ='$date1 [[w:sv:Efter Kristus|e.Kr.]]',
		uk ='$date1 н. е.',
		ur ='$date1 ء',
		vi ='$date1 [[w:vi:Công Nguyên|CN]]',
		['zh-hans'] ='[[w:zh:基督纪年|公元]]$date1',
		['zh-hant'] ='[[w:zh:基督纪年|公元]]$date1',
		default='<span style="color:red">$date1 [[w:en:Anno Domini|AD]]</span>',
	}, 
	
	['ah'] = {
		nDates = 1,
		['be-tarask']='$date1 [[w:be-tarask:Ісламскі каляндар|хіджры]]',
		bn ='$date1 [[w:bn:ইসলামি বর্ষপঞ্জি|হিজরী]]',
		cs ='$date1 [[w:cs:Anno Hegirae|AH]]',
		en ='$date1 [[w:en:Hijri year|AH]]',
		['en-gb'] ='$date1 [[w:en:Hijri year|AH]]',
		['en-ca'] ='$date1 [[w:en:Hijri year|AH]]',
		eo ='$date1 post la [[w:eo:Heĝiro|Heĝiro]]',
		fa ='$date1 ه.ق.',
		fr ='$date1 [[w:fr:Calendrier musulman|A.H.]]',
		he ="$date1 [[w:he:הלוח המוסלמי|להג'רה]]",
		hr ='$date1 god. hidžre',
		ja ='[[w:ja:ヒジュラ暦|ヒジュラ暦]]$date1',
		nb ='$date1 [[w:no:Den muslimske kalenderen|A.H.]]',
		nn ='$date1 [[w:nn:Den muslimske kalenderen|A.H.]]',
		pl ='$date1 [[w:pl:Kalendarz muzułmański|A.H.]]',
		ru ='$date1 [[w:ru:Исламский календарь|хиджры]]',
		sk ='$date1 [[w:sk:A. H.|A. H.]]',
		sv ='$date1 [[w:sv:Muslimska kalendern|A.H.]]',
		uk ='$date1 [[w:uk:Мусульманський календар|хіджри]]',
		ur ='$date1 ھ',
		vi ='$date1 [[w:vi:Lịch Hồi giáo|AH]]',
		['zh-hans'] ='[[w:en:Hijri year|Hijri历]]$date1',
		['zh-hant'] ='[[w:en:Hijri year|Hijri曆]]$date1',
		default='<span style="color:red">$date1 [[w:en:Hijri year|AH]]</span>',
	},
	
 	['bc'] = {
		nDates = 1,
		ar ='$date1 ق.م.',
		['be-tarask']='$date1 [[w:be-tarask:да Нараджэньня Хрыста|да Н. Х.]]',
		bn ='খ্রিস্টপূর্ব $date1',
		ca ='$date1 [[w:ca:Abans de Crist|aC]]',
		cs ='$date1 [[w:cs:Př. n. l.|př. n. l.]]',
		de ='$date1 [[w:de:v. Chr.|v. Chr.]]',
		el ='$date1 π.Χ.',
		en ='$date1 [[w:en:Ante Christum Natum|BC]]',
		['en-gb'] ='$date1 [[w:en:Ante Christum Natum|BC]]',
		['en-ca'] ='$date1 [[w:en:Ante Christum Natum|BC]]',
		eo ='$date1 aK',
		es ='$date1 [[w:es:Antes de Cristo|a. C.]]',
		fa ='$date1 پ.م.',
		fi ='$date1 eaa.',
		fr ='$date1 av. J.-C.',
		gl ='$date1 [[w:gl:Antes de Cristo|a.C.]]',
		he ='$date1 לפני הספירה',
		hr ='$date1 [[w:hr:Pr. Kr.|pr. Kr.]]',
		hsb='$date1 do Chr.',
		hu ='i. e. $date1',
		it ='$date1 [[w:it:Avanti Cristo|a.C.]]',
		ja ='[[w:ja:紀元前|紀元前]]$date1',
		mk ='$date1 п.н.е.',
		ml ='ക്രി.മു. $date1',
		nds='$date1 vör uns Tied',
		nb ='$date1 f.Kr.',
		nl ='$date1 v.Chr.',
		nn ='$date1 f.Kr.',
		no ='$date1 f.Kr.',
		pl ='$date1 [[w:pl:przed naszą erą|p.n.e.]]',
		ro ='$date1 î.Hr.',
		ru ='$date1 до н. э.',
		sk ='$date1 [[w:sk:Pred Kristom|pred Kr.]]',
		sl ='$date1 pr. n. št.',
		sv ='$date1 [[w:sv:Före Kristus|f.Kr.]]',
		uk ='$date1 до н. е.',
		ur ='$date1 ق م',
		vi ='$date1 [[w:vi:Trước Công Nguyên|TCN]]',
		['zh-hans'] ='[[w:zh:基督纪年|公元前]]$date1',
		['zh-hant'] ='[[w:zh:基督纪年|公元前]]$date1',
		default='<span style="color:red">$date1 [[w:en:Ante Christum Natum|BC]]</span>',
	}, 
	
	['bp'] = {
		nDates = 1,
		ar ='$date1 [[w:ar:قبل الحاضر|قبل الحاضر]]',
		be ='$date1 [[w:be-tarask:Да нашых дзён|Да нашых дзён]]',
		['be-tarask']='$date1 [[w:be-tarask:Да нашых дзён|Да нашых дзён]]',
		bn ='বর্তমানের আগে $date1',
		ca ='$date1 [[w:ca:BP (unitat de temps)|BP]]',
		cs ='$date1 [[w:cs:B. P.|B. P.]]',
		de ='$date1 [[w:de:Before Present|BP]]',
		el ='$date1 [[w:en:Before Present|BP]]',
		en ='$date1 [[w:en:Before Present|BP]]',
		['en-gb'] ='$date1 [[w:en:Before Present|BP]]',
		['en-ca'] ='$date1 [[w:en:Before Present|BP]]',
		eo='$date1 [[w:eo:Before Present|BP]]',
		es ='$date1 [[w:es:Before Present|BP]]',
		et ='$date1 [[w:et:Before Present|BP]]',
		fa ='$date1 پیش از اکنون',
		fi ='$date1 [[w:fi:BP (ajanlasku)|BP]]',
		fr ='$date1 [[w:fr:Avant le présent|avant le présent]]',
		hr ='$date1 [[w:hr:BP|prije današnjice]]',
		it ='$date1 [[w:it:Before Present|BP]]',
		ja ='$date1 [[w:ja:BP (年代測定)|BP]]',
		lv ='$date1 [[w:lv:Pirms mūsdienām|Pirms mūsdienām]]',
		mk ='$date1 [[w:mk:Пред сегашноста|п.с.]]',
		ml ='[[w:en:Before Present|ഇന്നത്തെ കാലത്തിനു മുമ്പ്]] $date1',
		nb ='$date1 [[w:no:Before Present|BP]]',
		nn ='$date1 [[w:nn:Before Present|BP]]',
		nl ='$date1 [[w:nl:Before Present|BP]]',
		no ='$date1 [[w:no:Before Present|BP]]',
		pl ='$date1 [[w:pl:Before Present|BP]]',
		pt ='$date1 [[w:pt:Antes do Presente|Antes do Presente]]',
		ru ='$date1 [[w:ru:До настоящего времени|до н. в.]]',
		sk ='$date1 [[w:sk:BP (čas)|BP]]',
		sl ='$date1 [[w:sl:pred sedanjostjo|p. s.]]',
		sr ='$date1 [[w:sr:Прије садашњости|Прије садашњости]]',
		sv ='$date1 [[w:sv:B.P.|B.P.]]',
		uk ='$date1 [[w:uk:Років тому|Років тому]]',
		ur ='$date1 قبل حاضر',
		vi ='$date1 [[w:en:Before Present|trước ngày nay]]',
		['zh-hans'] ='[[w:zh:距今|距今]]$date1',
		['zh-hant'] ='[[w:zh:距今|距今]]$date1',
		default='<span style="color:red">$date1 [[w:en:Before Present|BP]]</span>',
	},
}

-- List of possible string inputs to "adj", "junction", "era", and "precision" fields
-- Each term is matched to its synonym and the role: a - adjective, e - era
-- p - precision, c - calendar and combos, r - certainty and j - conjunction
p.Synonyms = {
	-- adjectives and prepositions
	['quarter1']={'1quarter','a'},
	['1stquarter']={'1quarter','a'},
	['1st quarter']={'1quarter','a'},
	['first quarter']={'1quarter','a'},
	['1quarter']={'1quarter','a'},
	['quarter2']={'2quarter','a'},
	['2ndquarter']={'2quarter','a'},
	['2nd quarter']={'2quarter','a'},
	['second quarter']={'2quarter','a'},
	['2quarter']={'2quarter','a'},
	['quarter3']={'3quarter','a'},
	['3rdquarter']={'3quarter','a'},
	['3rd quarter']={'3quarter','a'},
	['third quarter']={'3quarter','a'},
	['3quarter']={'3quarter','a'},
	['quarter4']={'4quarter','a'},
	['4thquarter']={'4quarter','a'},
	['4th quarter']={'4quarter','a'},
	['fourth quarter']={'4quarter','a'},
	['4quarter']={'4quarter','a'},
	['spring']={'spring','a'},
	['summer']={'summer','a'},
	['fall']={'autumn','a'},
	['autumn']={'autumn','a'},
	['winter']={'winter','a'},
	['beginning']={'early','a'},
	['early']={'early','a'},
	['1half']={'firsthalf','a'},
	['1sthalf']={'firsthalf','a'},
	['1st half']={'firsthalf','a'},
	['firsthalf']={'firsthalf','a'},
	['first half']={'firsthalf','a'},
	['end']={'late','a'},
	['late']={'late','a'},
	['middle']={'mid','a'},
	['mid']={'mid','a'},
	['2half']={'secondhalf','a'},
	['2ndhalf']={'secondhalf','a'},
	['2nd half']={'secondhalf','a'},
	['secondhalf']={'secondhalf','a'},
	['second half']={'secondhalf','a'},
	['<']={'before','a'},
	['b']={'before','a'},
	['before']={'before','a'},
	['>']={'after','a'},
	['a']={'after','a'},
	['after']={'after','a'},
	['~']={'circa','a'},
	['c']={'circa','a'},
	['ca']={'circa','a'},
	['circa']={'circa','a'},
	['by']={'by','a'},
	['from']={'from','a'},
	['until']={'until','a'},
	['uncertain']={'uncertain','r'},
	['possibly']={'possibly','r'},
	['probably']={'probably','r'},
	['presumably']={'presumably','r'},

	-- eras
	['bc']={'bc','e'},
	['bce']={'bc','e'},
	['before present']={'bp','e'},
	['bp']={'bp','e'},
	['ce']={'ad','e'},
	['ad']={'ad','e'},
	['ah']={'ah','e'},

	-- conjunctions
	['&']={'and','j'},
	['and']={'and','j'},
	['or']={'or','j'},
	['-']={'from-until','j'},
	['–']={'from-until','j'},
	['from-until']={'from-until','j'},
	['between']={'between','j'},
	['circa2']={'circa2','a'},
	
	-- precision
	['day']={'day','p'},
	['month']={'month','p'},
	['year']={'year','p'},
	['s']={'decade','p'},
	['decade']={'decade','p'},
	['century']={'century','p'},
	['millennium']={'millennium','p'},
	['million']={'million','p'},
	['billion']={'billion','p'},

	-- calendar
	['julian']={'julian','c'},
	['islamic']={'islamic','c'},
	['hijri']={'islamic','c'},
	
	-- "Turn of the ..." options are a combos which will be handled in similar way as calendars
	['turn of the century']={'turn of the century','c'},
	['century turn']={'turn of the century','c'},
	['turn of the decade']={'turn of the decade','c'},
	['decade turn']={'turn of the decade','c'},
	['turn of the year']={'turn of the year','c'},
	['year turn']={'turn of the year','c'},

	-- other dates which will be handled in similar way as calendars
	['?']={'unknown','c'},
	['unknown']={'unknown','c'},
	['unknown year']={'year unknown','c'},
	['year unknown']={'year unknown','c'},
}

return p