ข้ามไปเนื้อหา

มหาวิทยาลัยวิชิทอสเตต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มหาวิทยาลัยวิชิทอสเตต (Wichita State University) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองวิชิทอ ใน รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2438 (ค.ศ. 1895) เปิดสอนระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ในปี 2550 มีคณาจารย์ 520 คน นักศึกษาประมาณ 15,000 คน