มหาวิทยาลัยวิชิทอสเตต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

มหาวิทยาลัยวิชิทอสเตต (Wichita State University) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งอยู่ที่เมืองวิชิทอ ใน รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2438 (ค.ศ. 1895) เปิดสอนระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ในปี 2550 มีคณาจารย์ 520 คน นักศึกษาประมาณ 15,000 คน