มนุษยนิยมเปลี่ยนผ่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มนุษยนิยมเปลี่ยนผ่านหรือแนวคิดพ้นมนุษย์หรือลัทธิพ้นมนุษย์ (อังกฤษ: transhumanism) เป็นแนวคิดหนึ่งที่ถูกพูดถึงทั่วโลก มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงภาวะของมนุษย์ โดยพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาความสามารถของมนุษย์ได้ ทั้งสติปัญญา กายภาพ และจิตใจ