ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (อังกฤษ: economic geography) เป็นสาขาวิชาย่อยของภูมิศาสตร์มนุษย์ ซึ่งศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่มีผลกระทบ นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็นสาขาย่อยหรือวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ด้วย[1] ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจมีสี่สาขาวิชาย่อย

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจมีเนื้อหาที่มีความหลากหลายมากมาย อย่างที่ตั้งของอุตสาหกรรม ความประหยัดเนื่องจากการรวมกลุ่ม การขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ การแปลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนชนชั้น เศรษฐศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ เศรษฐศาสตร์แบบแยกเพศ ทฤษฎีแกนปริมณฑล เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ (เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของนักภูมิศาสตร์ที่ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม) และโลกาภิวัตน์

อ้างอิง[แก้]

  1. Clark, Gordon L.; Feldman, Maryann P.; Gertler, Meric S.; Williams, Kate (2003-07-10). The Oxford Handbook of Economic Geography (ภาษาอังกฤษ). OUP Oxford. ISBN 978-0-19-925083-7.