ภาษาเรียบง่าย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาษาเรียบง่าย จำกัดความโดยขบวนการภาษาเรียบง่าย ซึ่งเป็นขบวนการนิยมการใช้ภาษาที่ชัดเจน ทันสมัย และไม่อวดเบ่ง โดยเขียนขึ้นอย่างเอาใจใส่ความง่ายในการทำความเข้าใจ ขบวนการนี้เป็นผลตอบสนองการใช้ศัพท์เฉพาะทางโดยนักกฎหมายหรือคนอื่นเพื่อที่จะสร้างความประทับใจหรือสร้างความสับสนมากกว่าการสื่อสาร ขบวนการนี้แบ่งแยกศัพท์เฉพาะทางที่ก่อให้เกิดความสับสน ออกจากคำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเขียนให้สั้นลง สำหรับกลุ่มคนที่เข้าใจศัพท์นั้น