ภาษารูปคำติดต่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาษารูปคำติดต่อ[1] หรือ ภาษาคำติดต่อ[2] (อังกฤษ: agglutinative language) เป็นภาษาประกอบรูปคำที่มีรูปแบบเป็นการนำคำมาต่อกัน โดยแต่ละคำอาจมีหน่วยคำที่แตกต่างกันเพื่อระบุความหมาย แต่ยังคงรูปเดิมไว้หลังจากที่นำหน่วยคำแต่ละหน่วยมาต่อรวมกันแล้ว ทำให้สามารถอนุมานความหมายของคำได้ดีกว่าในภาษาที่เป็นภาษาหลอมรวมหน่วยคำซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปของหน่วยคำได้ทั้งการออกเสียงและการสะกด ทำให้คำสั้นลงและออกเสียงได้ง่ายขึ้น

ภาษารูปคำติดต่อจะมีประเภททางไวยากรณ์เพียงประเภทเดียวต่อหน่วยคำเติม ในขณะที่ภาษาหลอมรวมหน่วยคำจะมีหลายประเภท

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ทั่วไป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2560, หน้า 16. OCLC 1201694777
  2. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 869.