ภาวะเลือดเป็นกรดจากหลอดไตฝอย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาวะเลือดเป็นกรดจากหลอดไตฝอย (อังกฤษ: renal tubular acidosis, RTA) เป็นโรคที่ทำให้มีการสะสมของกรดในร่างกาย ซึ่งเป็นผลจากการที่ไตไม่สามารถทำให้ปัสสาวะมีความเป็นกรดได้ตามปกติ ในการทำหน้าที่ตามปกติของไตนั้นเลือดจะถูกกรองที่ไต เลือดที่กรองแล้วนี้จะผ่านหลอดไตฝอยของหน่วยไต และจะมีการแลกเปลี่ยนเกลือ กรด และสารละลายอื่นๆ ก่อนที่จะกลายเป็นปัสสาวะและผ่านจากไตไปยังกระเพาะปัสสาวะ ภาวะเลือดเป็นกรดเมตะบอลิกที่เกิดจาก RTA อาจเกิดจากการที่ไตไม่สามารถดึงเอาไบคาร์บอเนตไอออนกลับได้เพียงพอ (สารนี้มีฤทธิ์เป็นด่าง) จากการกรองที่หลอดไตฝอยส่วนต้น หรือเกิดจากการที่ไตไม่สามารถขับไฮโดรเจนไอออน (ซึ่งเป็นกรด) ได้เพียงพอ จากหลอดไตฝอยส่วนปลาย ทั้งนี้แม้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมักพบภาวะเลือดเป็นกรดร่วมด้วยบ่อยครั้ง แต่คำว่า RTA นี้มักสงวนไว้กับผู้ป่วยที่มีภาวะไตทำงานผิดปกติเฉพาะเรื่องการทำปัสสาวะให้เป็นกรด ในขณะที่การทำงานด้านอื่นๆ ของไตยังค่อนข้างปกติ

RTA มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีกลุ่มของอาการและสาเหตุที่แตกต่างกันไป