ข้ามไปเนื้อหา

ภาวะพหุสัณฐาน (ชีววิทยา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Light-morph jaguar
Dark-morph or melanistic jaguar (about 6% of the South American population)

ในทางชีววิทยา ภาวะพหุสันฐาน (อังกฤษ: polymorphism) คือภาวะที่ในประชากรเดียวกันของสปีชีส์หนึ่ง มีฟีโนทัยป์ที่แตกต่างกันตั้งแต่สองฟีโนทัยป์ขึ้นไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือมีรูปแบบตั้งแต่สองรูปแบบขึ้นไป ทั้งนี้การจะเรียกได้ว่าเป็นภาวะพหุสันฐาน ลักษณะที่แตกต่างนี้ต้องสามารถพบได้ในกลุ่มประชากรที่มีการจับคู่แบบสุ่มในพื้นที่และช่วงเวลาเดียวกัน