ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ คือความสามารถในการมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในการตัดสินใจโดยสมัครใจเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร โดยยังคงรักษาความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว แนวทางการเป็นผู้นำที่แตกต่างกันมีผลต่อวิสัยทัศน์และทิศทางการเติบโตและความสำเร็จที่อาจเกิดขึ้นขององค์กร เพื่อให้การจัดการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ ผู้บริหารทั้งหมดจำเป็นต้องมีทักษะและเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงาน[1] การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความคลุมเครือต้องใช้ผู้นำทางยุทธศาสตร์ ที่ไม่เพียงแต่ให้ความล่วงรู้ของทิศทาง แต่ยังสามารถสร้างความเป็นเจ้าของ และการจัดตำแหน่งภายในกลุ่มงานของตนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง[2]

อ้างอิง[แก้]

 1. May, R. (n.d.). Strategic Leadership for Executives. BusinessDictionary.com - Online Business Dictionary. Retrieved October 15, 2013, from http://www.businessdictionary.com/article/682/strategic-leadership-for-executives/ เก็บถาวร 2018-07-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. Fulmer, R., Stumpf, S., & Bleak, J. (2009). The strategic development of high potential leaders. Strategy & Leadership, 37(3), 17-22.

หนังสืออ่านเพิ่ม[แก้]

 • Beatty, K., & Quinn, L. (2010). Strategic Command Taking the Long View for Organizational Success. Leadership In Action, 30(1), 3-7.
 • Barron, B. G., & Henderson, M. V. (1995). Strategic leadership: A theoretical and operational definition. Journal of Instructional Psychology, 22(2), 178.
 • Kouzes J, Posner B. (2009) To Lead, Create a Shared Vision. Harvard Business Review, Vol. 87, p. 20-21.
 • Pearce, Craig. (2008). Follow the Leaders. MIT Sloan Management Review.
 • Phipps, K. A., & Burbach, M. E. (2010). Strategic Leadership in the Nonprofit Sector: Opportunities for Research. Journal of Behavioral and Applied Management, 137-154.
 • Rowe, W. G. (2001). Creating Wealth in Organizations: The Role of Strategic Leadership. The Academy of Management Executive, 81-94.
 • Davies, Barbara J. & Davies, Brent (2004) Strategic leadership School Leadership & Management, Vol. 24, No. 1, February 2004 Washingborough Foundation Primary and Nursery School, UK; University of Hull, UK
 • Quong, Terry & Walker, Allan (2010) Seven Principles of Strategic Leadership International Studies and Education Administration (ISEA) Volume 38, Number 1, 2010
 • Sanders, T.I. (1998) Strategic thinking and the new science (New York, Free Press.)