ภาวดี ธนวิสุทธิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รศ.ภาวดี ธนวิสุทธิ์
เกิด ไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
ผลงานสำคัญ
  • งานวางผังและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 4 และ 8 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • งานวางผังและออกแบบปรับปรุงผังหลักโครงการธนาซิตี้
  • งานวางผังและออกแบบโครงการวรารมย์
  • สวนปาร์กแอดสยาม (Park@Siam)[1]

รองศาตราจารย์ภาวดี อังศุสิงห์ (ธนวิสุทธิ์) เป็นภูมิสถาปนิกชาวไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองซีแอทเทิล สหรัฐอเมริกา

ผลงาน[แก้]

  • หนังสือ การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม [2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. อาจารย ภาวดีธนวิสุทธิ์ - ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์..., เว็บไซต์:www.land.arch.chula.ac.th/ .สืบค้นเมื่อ 22/09/2561
  2. เว็บไซต์ศูนย์หนังสือจุฬา
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข หน้า ๗, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๘ เก็บถาวร 2022-04-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๖, ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙