ภาพเส้นเวลาของบิกแบง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ดูบทความหลักที่: เส้นเวลาของบิกแบง

แผนภาพเส้นเวลาของบิกแบง แสดงลำดับการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าน่าจะเป็นตามทฤษฎีบิกแบง นับแต่จุดเริ่มต้นของเวลาไปจนถึงยุคมืด (Dark Ages)

แผนภาพนี้แสดงในอันดับลอกการิทึม ซึ่งแสดงในหน่วย 10*\log_{10} วินาที แทนที่ วินาที ตัวอย่างเช่น 1 ไมโครวินาที เท่ากับ 10*\log_{10} 0.000 001 = 10*(-6) = -60 ถ้าบนแผนภาพอ่านได้ -30 จะแปลงเป็นหน่วยวินาทีได้เท่ากับ 10^{-30/10} = 10^{-3} = 0.001 วินาที = 1 มิลลิวินาที อันดับลอกการิทึมหมายถึง แต่ละขั้นมีค่าเท่ากับสิบเท่าของขั้นก่อนหน้า