ภาคการศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาคการศึกษา, ภาคเรียน หรือ เทอม (อังกฤษ: academic term เป็นช่วงหนึ่งของปีการศึกษาซึ่งสถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอน ระบบปฏิทินการศึกษามีแตกต่างกันไปดังนี้

  • ระบบจตุรภาค แบ่งปีการศึกษาออกเป็นสี่ภาคการศึกษา แต่ละภาคสำหรับแต่ละฤดู โดยบังคับให้เรียนอย่างน้อยสามจตุรภาค มีสัปดาห์ที่ต้องเรียนระหว่าง 32 ถึง 36 สัปดาห์
  • ระบบทวิภาค แบ่งปีการศึกษาออกเป็นสองภาค โดยบังคับให้เรียนในทั้งสองทวิภาค มีสัปดาห์ที่ต้องเรียนระหว่าง 32 ถึง 36 สัปดาห์
  • ระบบไตรภาค แบ่งปีการศึกษาออกเป็นสามภาค โดยบังคับให้เรียนสองไตรภาค มีสัปดาห์ที่ต้องเรียนระหว่าง 28 ถึง 32 สัปดาห์ ระบบนี้พัฒนาจากระบบทวิภาคในช่วงทศวรรษ 1960s โดยย่นย่อทวิภาคละ 16–18 สัปดาห์ลงเหลือไตรภาคละ 14–16 สัปดาห์ ไตรภาคฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนอาจเป็นไตรภาคเดียว หรือแบ่งออกเป็นสองไตรภาคแบ่งกันระหว่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน โดยฤดูร้อนมีเพียงเวลาสั้นกว่าและต้องเพิ่มเวลาเรียนต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้จำนวนคาบเรียนครบตามไตรภาคปกติ

ในประเทศไทย[แก้]

ใน ประเทศไทย มักแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาคเรียน โดยในระดับโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษามักจะแบ่งเป็น

  • ภาคเรียนที่ 1 เริ่มประมาณกลาง เดือนพฤษภาคม และจบในปลาย เดือนกันยายน หรือต้น เดือนตุลาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 เริ่มประมาณต้น เดือนพฤศจิกายน และจบในปลาย เดือนกุมภาพันธ์ หรือต้น เดือนมีนาคม

ในระดับอุดมศึกษามักจะแบ่งเป็น

  • ภาคเรียนที่ 1 เริ่มประมาณ เดือนกันยายน และจบใน เดือนธันวาคม
  • ภาคเรียนที่ 2 เริ่มประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ และจบใน เดือนพฤษภาคม

ในต่างประเทศ[แก้]

ใน สหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น ในระบบ 2 ภาคเรียน จะแบ่งเป็น

ทั้งนี้อาจมีการเปิดเรียนในช่วงฤดูร้อน เป็นภาคเรียนฤดูร้อนเพิ่มเติมอีกด้วย