ข้ามไปเนื้อหา

รูปแบบปรากฏ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ฟีโนไทป์)
The shells of individuals within the bivalve mollusk species Donax variabilis show diverse coloration and patterning in their phenotypes.
Here the relation between genotype and phenotype is illustrated, using a Punnett square, for the character of petal color in pea plants. The letters B and b represent genes for color, and the pictures show the resultant flowers.

ลักษณะปรากฏ หรือ รูปแบบปรากฏ (อังกฤษ: phenotype) (กรีก: φαίνω แปลว่า "เปิดเผย, แสดงออก"; กรีก: τύπος แปลว่า "รูปแบบ") หมายถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏให้เห็นได้หรือตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องตรวจลงไปถึงระดับพันธุกรรม ลักษณะเหล่านี้ เช่น รูปร่าง การพัฒนา คุณสมบัติทางสรีรวิทยา คุณสมบัติทางชีวเคมี พฤติกรรม หรือผลที่เกิดจากพฤติกรรม (เช่น รูปร่างใยแมงมุม) ลักษณะปรากฏเหล่านี้เป็นผลจากการแสดงออกของพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเรียกว่า ลักษณะพันธุกรรม (อังกฤษ: genotype) ซึ่งอาจมีหรือไม่มีผลจากสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้