ฟังก์ชันเอกฐาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฟังก์ชันเอกฐาน เป็นฟังก์ชันที่ถูกกำหนดในช่วง โดยมีลักษณะไม่ต่อเนื่อง ตัวอย่างฟังก์ชันนี้เช่น ฟังก์ชันอิมพัลส์หนึ่งหน่วย เป็นต้น