พูดคุย:เดอะเพรร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อธิบายคำอ่านชื่อ[แก้]

เปลี่ยนจาก "เพรเยอร์" เป็น "เพรร์" อาศัยเหตุผลดังนี้

๑. คำ "prayer" มีหลายความหมาย และอ่านแตกต่างกันตามแต่ละความหมาย ดังนี้ (Dictionary.com)

๑.๑ นาม อ่าน /prɛər/ (เพรร์)
— การหรือถ้อยคำวิงวอนอย่างมีศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระเจ้า วัตถุบูชา ฯลฯ (A devout petition to God or an object of worship. / The act or practice of praying to God or an object of worship. / A formula or sequence of words used in or appointed for prayin)
— การหลอมรวมจิตวิญญาณเข้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระเจ้า วัตถุบูชา ฯลฯ เช่นในพิธีขอบคุณพระเจ้า พิธีสารภาพบาป ฯลฯ (A spiritual communion with God or an object of worship, as in supplication, thanksgiving, adoration, or confession.)
— การวิงวอน คำวิงวอน (A petition; entreaty)
ฯลฯ
๑.๒ นาม อ่าน /ˈpreɪər/ (เพรเยอร์)
— ผู้กระทำการวิงวอนอย่างมีศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระเจ้า วัตถุบูชา ฯลฯ (A person who prays.)
— ผู้วิงวอน (A person who prays.)

๒. เพลงนี้มีความหมายตาม ๑.๑ เห็นได้จากเนื้อร้อง อาทิ Let's this be our prayer, when we lose our way ฯลฯ จึงอ่าน /prɛər/

๓. สัมผัสจังหวะในเนื้อร้องยังระบุชัดว่าให้อ่าน /prɛər/ ดังนี้ Let's this be our prayer, when we lose our way

๔. สำหรับการทับศัพท์นั้น pr เป็นตัวสะกดควบกล้ำ, aye คือสระ เอ, r คือคำลงท้าย = เพรร์

—— Porsig01.jpg เปิดศาล จิ๊จ๊ะ | ๒๕๕๒ ศก พฤษภาคมมาส อัษฎวิงศติมสุรทิน, ๐๓:๓๖ นาฬิกา (GMT+7)