พูดคุย:ศาสดา

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ขอแย้งข้อความนี้

ท่านนบีมูฮีมหมัด เคยนับถือศาสนาพื้นเมืองอาหรับที่ชื่อว่ากุยร็อยช์ เป็นศาสนาที่เคารพรูปเคารพ เป็นศาสนาแรกเกิดที่นับถือ เปลี่ยนศาสนาเมื่อเริ่มประกาศธรรมเมื่ออายุ 40 ปี

กุยร็อยช์ หรือ กุรอยซ์ ไม่ใช่ชื่อศาสนา แต่เป็นชื่อชนเผ่าหนึ่งของอาหรับในสมัยนั้น ท่านศาสดามูฮัมมัด (ซล.) ถือกำเนิดในเผ่านี้ ไม่ใช่นับถือศาสนานี้

และตลอดช่วง 40 ปี ก่อนการประกาศศาสนาอิสลาม ท่านศาสดา ไม่เคยเคารพรูปเคารพใด ๆ และไม่เคยมีหลักฐานว่า ท่านเข้าไปทำการสักการะใด ๆ กับรูปเคารพเหล่านั้น ตรงข้าม ท่านกลับเข้าร่วม กับกลุ่มที่นิยมบำเพ็ญเพียรทางจิต หรือ ปลีกวิเวกไปนั่งบำเพ็ญจิตใจโดยสงบตามถ้ำต่าง ๆ มากกว่า

ซึ่งตรงกับเหตุการณ์ที่ท่านศาสดาได้รับนิมิตรจากพระผู้เป็นเจ้านั้น ก็เกิดในถ้ำ ขณะที่ท่านไปบำเพ็ญเพียรตามปกติ นั่นเอง


kheedes 1 รอมฎอน 1430

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ ศาสดา

เริ่มการอภิปรายใหม่