พูดคุย:พระครูสันติวีรญาณ (ฟัก สนฺติธมฺโม)

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ขอความกรุณาแนะนำเรื่องการเขียนประวัติพระครูสันติวีรญาณ (ฟัก สันติธัมโม) ว่าควรเขียนอย่างไร อะไรที่ควรแก้ไข เพราะอยากให้เผยแพร่ประวัติท่านใว้ในที่นี้ เพื่อใช้ในการศึกษา หรือ เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของหลายๆคนที่สนใจในทางนี้ อีกทั้งท่านยังเป็นบุคคลสำคัญ เป็นผู้ที่ช่วยดำเนินการในการช่วยชาติ ในโครงการผ้าป่าช่วยชาติ ของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อีกด้วย