พูดคุย:นกปากซ่อม

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นกปากซ่อม มีถิ่นที่พบเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ เช่นป่าพรุชายทะเลภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดแถบชายฝั่งทะเล หากินตอนกลางวัน อาหารคือหนอนตามพื้นดิน ไส้เดือน ที่อาศัยตามโคลนชื้นแฉะ ทางภาคใต้เรียกว่านกสัก เนื่องจากเรียกตามกริยาอาการตอนเดินหาอาหารโดยใช้ปากกลมและยาวเสียบ(สัก)ลงไปเพื่อหาไ้ส้เดือนในดินนุ่มๆ เดินหากินตามปาละเมาะชื้นแฉะ การสังเกตรอยปากที่สักลงในดิน และรอยเท้าเดินไปตามพื้นดิน

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ นกปากซ่อม

Start a discussion