พูดคุย:การออกแบบชุมชนเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ไม่เห็นด้วยกับการรวมบทความ"การออกแบบชุมชนเมือง"เข้ากับบทความ "ผังเมือง"

เพราะ 1.ถึงแม้การออกแบบชุมชนเมืองจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ"ผังเมืองเฉพาะ" แต่"การออกแบบชุมชนเมือง" ก็มีเนื้อหาที่แตกต่างจาก"การผังเมือง"ที่เน้นการวางผังเชิงนโยบาย แต่"การออกแบบชุมชนเมือง"นั้น เป็นการวางผังเชิงกายภาพ การนำมารวมกันย่อมทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นงานเดียวกัน(เนื่องจากชื่อมีความคล้ายคลึงกัน)ทั้งที่เนื้อหาการทำงานนั้นแตกต่างกัน เพียงแต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน 2. ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นนักออกแบบชุมชนเมืองก็มีสภาวิชาชีพรับรอง แยกต่างหากจากนักผังเมือง แสดงให้เห็นว่าศาสตร์ทั้งสองมีขอบเขตที่ชัดเจนพอสมควร 3. ควรเชื่อมโยงเนื้อหาของสองบทความในส่วนที่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกันมากกว่า