พูดคุย:การออกแบบ

Page contents not supported in other languages.
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การแปลภาษาจากอังกฤษ ถูกต้องที่ไม่ต้องแปลตามทุกตัว ถูกต้องที่เขียนตามสำนวนไทย แต่ควรอ่านใจความที่ผู้เขียนภาษาอังกฤษต้องการสื่อ

——https://en.wikipedia.org/wiki/Design; Design is the creation of a plan or convention for the construction of an object, system or measurable human interaction. Design has different connotations in different fields (see design disciplines below). In some cases, the direct construction of an object (as in pottery, engineering, management, coding, and graphic design) is also considered to use design thinking.

Designing often necessitates considering the aesthetic, functional, economic, and sociopolitical dimensions of both the design object and design process. It may involve considerable research, thought, modeling, interactive adjustment, and re-design. Meanwhile, diverse kinds of objects may be designed, including clothing, graphical user interfaces, products, skyscrapers, corporate identities, business processes, and even methods or processes of designing.[1]

Thus "design" may be a substantive referring to a categorical abstraction of a created thing or things (the design of something), or a verb for the process of creation as is made clear by grammatical context.

ฺ——by Sry85; การออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน แบบที่คิดออกมาอาจเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริง หรือแบบที่เป็นลักษณะเพื่อฝัน เป็นเพียงนามธรรมก็ได้ ผู้ที่ออกแบบจะเรียกว่า นักออกแบบ ซึ่งหมายถึงคนที่ทำงานวิชาชีพในสาขาการออกแบบที่แตกต่างกันไป เช่น นักออกแบบแฟชั่น, นักออกแบบแนวความคิด หรือนักออกแบบเว็บไซต์


การออกแบบนั้นมีความจำเป็นที่ต้องพิจารณาด้าน สุนทรียศาสตร์ ประโยชน์ใช้สอย หลักเศรษฐศาสตร์ และมุมมองสังคมการเมือง ทั้งในสิ่งที่ออกแบบและขั้นตอนการออกแบบ การออกแบบอาจเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูล ความคิด การทำแบบจำลอง การปรับเปลี่ยนให้ทำงานร่วมกันได้ และอาจมีการออกแบบใหม่ ขณะที่ความหลายหลายของการออกแบบอาจรวมไปถึง เสื้อผ้า ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ตึกระฟ้า เอกลักษณ์กลุ่มบริษัท ขั้นตอนการทำธุรกิจ หรือแม้กระทั่งขั้นตอนการออกแบบเอง


เข้าใจว่าSry85 ไม่ได้ทำงานออกแบบ อาจมีความเข้าใจในเรื่องการออกแบบ และ ภาษาอังกฤษ ไม่มาก


→ design is not defined to be an object as art but also the abstraction as 'system' and design also can be "process designing" (การออกแบบกระบวนการ ซึ่ง เป็นหน้าที่ของวิศวกรโรงงาน (production engineering) ใน"การออกแบบกระบวนการผลิต" ของผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน)

→Sry85,เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน/ (EN) measurable human interaction — ไม่ใช่ "Sry85,'ความเข้าใจร่วมกัน'" = Mutual understanding ซึ่งควรใช้→→'ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์' ( inter+action = ปฏิสัมพันธ์)

→ Sry85,หรือแบบที่เป็นลักษณะเพื่อฝัน — negative attitude to "design", normally we will write the article from the truth, such as criminal record of Thanksin Shinnawatra - truth, but not negative. ลักษณะเพื่อฝัน should be →→เป็นเพียงนามธรรม or เป็นเพียงเพื่อจินตนาการ

→Sry85,พิจารณาด้าน สุนทรียศาสตร์ ประโยชน์ใช้สอย หลักเศรษฐศาสตร์ และมุมมองสังคมการเมือง/considering the aesthetic, functional, economic, and sociopolitical dimensions — ok ตามสำนวนไทย, ซึ่งสำนวนภาษาอังกฤษใช้ [adjective]

→(EN) business processes / (Sry85)ขั้นตอนการทำธุรกิจ →→กระบวนการดำเนินธุรกิจ (ศัพท์บัญญัติทางวิชาธุรกิจ)

→(EN) processes of designing / (Sry85)ขั้นตอนการออกแบบ →→กระบวนการออกแบบ (ศัพท์บัญญัติทางวิชาออกแบบ)

→(EN) interactive adjustment / (Sry85)การปรับเปลี่ยนให้ทำงานร่วมกันได้→→การปรับแก้แบบในเชิงปฏิสัมพันธ์ ้= เป็นการปรับเปลี่ยนที่ผู้ปรับและผู้รับผลการปรับมีส่วมร่วม(มีปฏิสัมพันธ์)ในการปรับเปลี่ยน หมายถึง การออกแบบนักออกแบบ(ผู้ปรับแบบ)ต้องมีการตรวจสอบวิจัยสำรวจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(stake holder = customer, project team, share holder) อยู่เป็นประจำต่อเนื่องทุกขั้นตอน โดยนำผลตอบรับ(feedback)มาเป็นฐานในการปรับครั้งถัดไป

→(EN) redesign = adjustment for all part of the design = การปรับแบบ ที่ต้องออกแบบทั้งหมดใหม่ เพราะผลตอบรับ(feedback)ที่เป็นเชิงลบโดยรวม = การแก้แบบ "การรื่้อแบบ"


-Thai Designer- --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 212.144.97.209 (พูดคุย | ตรวจ) 08:38, 19 กันยายน 2561 (ICT)

ขออภัย หน้ามืด ยังงงอยู่ว่าผมย้อนกลับทำไม น่าจะดูผิดบทความอื่น ทั้ง ๆ ที่แก้ไขได้ดีกว่าเดิม ช่วงนี้บทความโดนก่อกวนเยอะมากจนเบลอ และขอบคุณปรับปรุงครับ --Sry85 (คุย) 16:11, 19 กันยายน 2561 (ICT)

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ การออกแบบ

Start a discussion