พุทธทศวรรษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พุทธทศวรรษ เป็นช่วงสิบปีของพุทธศักราช ในการกล่าวถึงประวัติศาสตร์บางครั้งนิยมกล่าวถึงในลักษณะช่วงของทศวรรษซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาหลายปี

พุทธศตวรรษที่ 1 0s 10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s
พุทธศตวรรษที่ 2 100s 110s 120s 130s 140s 150s 160s 170s 180s 190s
พุทธศตวรรษที่ 3 200s 210s 220s 230s 240s 250s 260s 270s 280s 290s
พุทธศตวรรษที่ 4 300s 310s 320s 330s 340s 350s 360s 370s 380s 390s
พุทธศตวรรษที่ 5 400s 410s 420s 430s 440s 450s 460s 470s 480s 490s
พุทธศตวรรษที่ 6 500s 510s 520s 530s 540s 550s 560s 570s 580s 590s
พุทธศตวรรษที่ 7 600s 610s 620s 630s 640s 650s 660s 670s 680s 690s
พุทธศตวรรษที่ 8 700s 710s 720s 730s 740s 750s 760s 770s 780s 790s
พุทธศตวรรษที่ 9 800s 810s 820s 830s 840s 850s 860s 870s 880s 890s
พุทธศตวรรษที่ 10 900s 910s 920s 930s 940s 950s 960s 970s 980s 990s
พุทธศตวรรษที่ 11 1000s 1010s 1020s 1030s 1040s 1050s 1060s 1070s 1080s 1090s
พุทธศตวรรษที่ 12 1100s 1110s 1120s 1130s 1140s 1150s 1160s 1170s 1180s 1190s
พุทธศตวรรษที่ 13 1200s 1210s 1220s 1230s 1240s 1250s 1260s 1270s 1280s 1290s
พุทธศตวรรษที่ 14 1300s 1310s 1320s 1330s 1340s 1350s 1360s 1370s 1380s 1390s
พุทธศตวรรษที่ 15 1400s 1410s 1420s 1430s 1440s 1450s 1460s 1470s 1480s 1490s
พุทธศตวรรษที่ 16 1500s 1510s 1520s 1530s 1540s 1550s 1560s 1570s 1580s 1590s
พุทธศตวรรษที่ 17 1600s 1610s 1620s 1630s 1640s 1650s 1660s 1670s 1680s 1690s
พุทธศตวรรษที่ 18 1700s 1710s 1720s 1730s 1740s 1750s 1760s 1770s 1780s 1790s
พุทธศตวรรษที่ 19 1800s 1810s 1820s 1830s 1840s 1850s 1860s 1870s 1880s 1890s
พุทธศตวรรษที่ 20 1900s 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s
พุทธศตวรรษที่ 21 2000s 2010s 2020s 2030s 2040s 2050s 2060s 2070s 2080s 2090s
พุทธศตวรรษที่ 22 2100s 2110s 2120s 2130s 2140s 2150s 2160s 2170s 2180s 2190s
พุทธศตวรรษที่ 23 2200s 2210s 2220s 2230s 2240s 2250s 2260s 2270s 2280s 2290s
พุทธศตวรรษที่ 24 2300s 2310s 2320s 2330s 2340s 2350s 2360s 2370s 2380s 2390s
พุทธศตวรรษที่ 25 2400s 2410s 2420s 2430s 2440s 2450s 2460s 2470s 2480s 2490s
พุทธศตวรรษที่ 26 2500s 2510s 2520s 2530s 2540s 2550s 2560s 2570s 2580s 2590s

ดูเพิ่ม[แก้]