พืชคลุมดิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
“พืชคลุมดิน” Vinca major

พืชคลุมดิน (อังกฤษ: Groundcover) หมายถึงพืชที่มีลักษณะแผ่คลุมพื้นดินที่มีประโยชน์จากการพิทักษ์หน้าดินจากการกัดกร่อนตามธรรมชาติ หรือ ความแห้งแล้ง หรือใช้ในการตกแต่งสวน