พิโนไซโทซิส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขั้นตอนการเกิดพิโนไซโตซิส

พิโนไซโทซิส (อังกฤษ: Pinocytosis) เป็นการนำสารเข้าสู่เซลล์ โดยเมื่อสารมาเกาะติดกับเยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์จะเว้าเข้าไปจนหลุดกลายเป็นกระเปาะขนาดเล็กอยู่ภายในเซลล์ ไม่มีความจำเพาะกับชนิดสาร พบได้ในเซลล์หลายชนิด เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมโครฟาจ (Macrophage) และเซลล์รากพืช เป็นต้น ส่วนการขนส่งสารเข้าสู่เซลล์ที่มีการจำเพาะกับชนิดสาร จะเรียกว่า การนำสารเข้าสู่เซลล์แบบใช้ตัวรับ (receptor-mediated endocytosis)

อ้างอิง[แก้]

  • Campbell, Reece, Mitchell: "Biology", Sixth Edition, Copyright 2002 P. 151