ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล เมืองในไทย/doc"

เปลี่ยนทางหน้าไปยัง แม่แบบ:กล่องข้อมูล เทศบาล/doc
(→‎ตัวอย่าง: Global replaced)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เปลี่ยนทางหน้าไปยัง แม่แบบ:กล่องข้อมูล เทศบาล/doc)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
#เปลี่ยนทาง [[แม่แบบ:กล่องข้อมูล เทศบาล/doc]]
{{หน้าย่อยคู่มือการใช้งาน}}
<!-- ใส่หมวดหมู่ด้านล่างสุด ส่วนลิงก์ข้ามภาษาให้ใช้วิกิสนเทศ -->
 
== การใช้งาน ==
<pre>
{{กล่องข้อมูล เมืองในไทย
|nickname =
|motto =
|image_skyline =
|imagesize =
|image_seal =
|seal_size =
|image_map =
|mapsize =
|map_caption =
|pushpin_map =
|pushpin_label_position =
|province =
|district =
|government_type = <!-- ประเภทของเทศบาล -->
|mayor = <!-- ชื่อของนายกเทศมนตรี -->
|area =
|population_as_of =
|population_footnotes =
|population_note =
|population_total =
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
|elevation_footnotes =
|elevation_m =
|postal_code =
|geocode =
|phone_num =
|fax_num =
|website =
}} <!-- กล่องข้อมูลสิ้นสุด -->
</pre>
 
=== ตัวอย่าง ===
<!-- กล่องข้อมูลเริ่มต้น -->
{{กล่องข้อมูล เมือง
|name = เทศบาลนครพิษณุโลก
|nickname = สองแคว
|settlement_type = [[รายชื่อเทศบาลในประเทศไทย|เทศบาล]]
|motto = มุ่งมั่นบริการ บริหารโปร่งใส สานสายใยปวงประชา รักษาสิ่งแวดล้อม
|image_skyline = Phitsanulok skyline.JPG
|imagesize =
|image_caption = ภาพถ่ายทางอากาศของพิษณุโลก
|image_flag =
|flag_size =
|image_seal = Seal of Phitsanulok.png
|seal_size =
|image_shield =
|shield_size =
|city_logo =
|citylogo_size =
|image_map =
|mapsize =
|map_caption =
|image_map1 =
|mapsize1 =
|map_caption1 =
|image_dot_map =
|dot_mapsize =
|dot_map_caption =
|dot_x = |dot_y =
|pushpin_map = Thailand
|pushpin_label_position = <!-- ตำแหน่งของที่ตั้งเมือง: left, right, top, bottom, none -->
|pushpin_map_caption = ที่ตั้งของพิษณุโลกในประเทศไทย
|pushpin_mapsize =
|subdivision_type = ประเทศ
|subdivision_name = {{flag|ไทย}}
|subdivision_type1 = [[จังหวัดในประเทศไทย|จังหวัด]]
|subdivision_name1 = [[จังหวัดพิษณุโลก]]
|subdivision_type2 = [[อำเภอในประเทศไทย|อำเภอ]]
|subdivision_name2 = [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]]
|subdivision_type3 =
|subdivision_name3 =
|subdivision_type4 =
|subdivision_name4 =
|government_footnotes =
|government_type = [[เทศบาลนคร]]
|leader_title = นายกเทศมนตรี
|leader_name = บุญทรง แทนธานี
|leader_title1 = <!-- สำหรับสถานที่ที่มีทั้งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรี -->
|leader_name1 =
|leader_title2 =
|leader_name2 =
|leader_title3 =
|leader_name3 =
|leader_title4 =
|leader_name4 =
|established_title = <!-- ก่อตั้งขึ้นเมื่อ -->
|established_date =
|established_title2 = <!-- ก่อตั้งขึ้น (เมือง) -->
|established_date2 =
|established_title3 = <!-- ก่อตั้งขึ้น (นคร) -->
|established_date3 =
|area_magnitude =
|unit_pref = <!--ใส่: Imperial, if Imperial (metric) is desired-->
|area_footnotes =
|area_total_km2 = 18.26
|area_land_km2 = <!--ดูตาราง @ Template:Infobox Settlement for details on automatic unit conversion-->
|area_water_km2 =
|area_total_sq_mi =
|area_land_sq_mi =
|area_water_sq_mi =
|area_water_percent =
|area_urban_km2 =
|area_urban_sq_mi =
|area_metro_km2 =
|area_metro_sq_mi =
|population_as_of = 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
|population_footnotes = <ref name="ข้อมูลประชากร2555">สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/xstat/pop55_1.html http://stat.dopa.go.th/xstat/pop55_1.html] 2556. สืบค้น 1 เมษายน 2556.</ref>
|population_note = เฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
|population_total = 72601
|population_density_km2 = auto
|population_density_sq_mi =
|population_metro =
|population_density_metro_km2 =
|population_density_metro_sq_mi =
|population_urban =
|population_density_urban_km2 =
|population_density_urban_sq_mi =
|population_blank1_title =
|population_blank1 =
|population_density_blank1_km2 =
|population_density_blank1_sq_mi =
|population_demonym =
|timezone = Thailand
|utc_offset = +7
|timezone_DST =
|utc_offset_DST =
|latd=16 |latm=48 |lats=57 |latNS=N
|longd=100 |longm=15 |longs=49 |longEW=E
|elevation_footnotes = <!--สำหรับอ้างอิง: use <ref> </ref> tags-->
|elevation_m =
|elevation_ft =
|postal_code_type = Postal code
|postal_code = 65000
|area_code =
|blank_name = [[รหัสทางภูมิศาสตร์]]
|blank_info = 6599
|blank1_name = โทรศัพท์
|blank1_info = (+66) 0 5598 3221 - 30
|blank2_name = โทรสาร
|blank2_info = (+66) 0 5598 3221 - 30 ต่อ 221
|website = http://www.phsmun.go.th
|footnotes =
<center>[[ภาพ:PortalTH onlylogo.png|30px|สารานุกรมประเทศไทย]] '''ส่วนหนึ่งของ[[สถานีย่อย:ประเทศไทย|สารานุกรมประเทศไทย]]'''<center>
}} <!-- กล่องข้อมูลสิ้นสุด -->
 
รหัสของกล่องข้อมูลด้านข้าง คือ
 
<pre>
{{กล่องข้อมูล เมืองในไทย
|nickname = สองแคว
|motto = มุ่งมั่นบริการ บริหารโปร่งใส สานสายใยปวงประชา รักษาสิ่งแวดล้อม
|image_skyline = Phitsanulok skyline.JPG
|imagesize = 250px
|image_seal = Seal of Phitsanulok.png
|seal_size = 100px
|image_map =
|mapsize =
|map_caption =
|pushpin_map = Thailand
|pushpin_label_position = bottom
|province = พิษณุโลก
|district = เมืองพิษณุโลก
|government_type = นคร
|mayor = บุญทรง แทนธานี
|area = 18.26
|population_as_of = 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
|population_footnotes = <ref name="ข้อมูลประชากร2555">สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/xstat/pop55_1.html http://stat.dopa.go.th/xstat/pop55_1.html] 2556. สืบค้น 1 เมษายน 2556.</ref>
|population_note = เฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
|population_total = 72601
|latd=16 |latm=48 |lats=57 |latNS=N
|longd=100 |longm=15 |longs=49 |longEW=E
|elevation_footnotes =
|elevation_m =
|postal_code = 65000
|geocode = 6599
|phone_num = (+66) 0 5598 3221 - 30
|fax_num = (+66) 0 5598 3221 - 30 ต่อ 221
|website = http://www.phsmun.go.th
}} <!-- กล่องข้อมูลสิ้นสุด -->
</pre>
 
== ดูเพิ่ม ==
{{โครงส่วน}}
 
<includeonly>
<!-- ใส่หมวดหมู่ตรงนี้ ส่วนลิงก์ข้ามภาษาให้ใช้วิกิสนเทศ -->
 
</includeonly>
23,239

การแก้ไข