ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กฎการอนุรักษ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ย้อนการแก้ไขของ 119.63.83.93 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย OctraBot
(แทนที่เนื้อหาด้วย "{{ต้องการอ้างอิง}} '''กฎการอนุรักษ์ความเป็นไทยให้อยู...")
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกแทน
(ย้อนการแก้ไขของ 119.63.83.93 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย OctraBot)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''กฎการอนุรักษ์ความเป็นไทยให้อยู่ในสังคมโลก''' ({{lang-en|Conservation Laws}}) ในเชิง[[ฟิสิกส์]]กล่าวถึงปริมาณบางอย่างในระบบปิด ซึ่งมีค่าคงที่ไม่ว่าระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตัวอย่างของกฎการอนุรักษ์ซึ่งเป็นจริงเสมอได้แก่
 
* [[การอนุรักษ์พลังงาน]] หรือ [[กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์]]
* การอนุรักษ์[[โมเมนตัม]]
* การอนุรักษ์[[โมเมนตัมเชิงมุม]]
* การอนุรักษ์[[ประจุไฟฟ้า]]
 
นอกจากนี้ ยังมีกฎการอนุรักษ์ซึ่งเป็นจริงในกรณีพิเศษบางกรณี เช่น กรณีที่ความเร็วที่เกี่ยวข้องมีค่าต่ำ หรือ เป็นจริงในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือ เป็นจริงเฉพาะกับบางอันตรกิริยาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
 
* การอนุรักษ์[[เลขบาริออน]]
* การอนุรักษ์[[เฟลเวอร์]] (flavor) หรือ [[ตัวเลขควอนตัมของอนุภาคพื้นฐาน]] (ไม่เป็นจริงใน[[อันตรกิริยานิวเคลียร์แบบอ่อน]])
* การอนุรักษ์[[มวล]] (เป็นจริงเฉพาะกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับ[[ทฤษฎีสัมพัทธภาพ]])
 
[[ทฤษฎีของนอยเธอร์]] (Noether's theorem) แสดงให้เห็นว่า ในระบบที่อธิบายได้ด้วย[[หลักการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุด]] (principle of least action) (นั่นคือ ระบบมี[[สมการการเคลื่อนที่แบบลากรองช์]]และ[[สมการการเคลื่อนที่แบบแฮลมิโตเนียน]]) กฎการอนุรักษ์นั้นมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติ[[ความไม่แปรเปลี่ยน (ฟิสิกส์)|ไม่แปรเปลี่ยน]] (invariance) ของกฎทางฟิสิกส์ (ใน[[การแปลง]] (transformation) อย่างหนึ่ง) ตัวอย่างเช่น การที่กฎทางฟิสิกส์[[ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา]]นำไปสู่การอนุรักษ์ของพลังงานในระบบ และการที่กฎทางฟิสิกส์[[ไม่เปลี่ยนแปลงตามตำแหน่ง]]นำไปสู่การอนุรักษ์โมเมนตัม เป็นต้น
 
== หลักปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับกฎการอนุรักษ์ ==
{{คำพูด|สิ่งที่ไม่เปลี่ยนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย}}
แนวความคิดที่ว่าบางสิ่งนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าโลกหรือจักรวาลจะเปลี่ยนไปอย่างไร เป็นแรงบันดาลใจของนักคิดและนักวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลานาน
 
ปริมาณที่คงที่เหล่านี้ ดูจะมีความหมายสำคัญมากกว่าปริมาณทางฟิสิกส์อื่น ๆ จนบางคนอาจเรียกว่าเป็นปริมาณซึ่งบ่งบอก 'ความเป็นจริงทางฟิสิกส์' ทีเดียว กฎการอนุรักษ์ทั้งหลายเพิ่มความเรียบง่ายให้โครงสร้างของทฤษฎีทางฟิสิกส์ และเป็นพื้นฐานสำคัญของการแก้สมการทางฟิสิกส์จำนวนมาก
{{โครง}}
 
[[หมวดหมู่:หลักการสำคัญของฟิสิกส์]]
[[หมวดหมู่:กฎการอนุรักษ์]]

รายการนำทางไซต์