ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ขอความเห็นการพูดคุยหารือระหว่างผู้ใช้ (2562)"

Move from old page
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Move from old page)
ในการหารือดังกล่าว มูลนิธิวิกิมีเดียขอความเห็นในคำถามห้าข้อซึ่งจะได้อภิปรายต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ใช้ท่านอื่นมีความเห็นอื่นใดในกระบวนการหารือระหว่างผู้ใช้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สามารถออกความเห็นได้ตามสมควรครับ
==กระบวนการขอความเห็น==
{{quote|เพื่อให้ชาววิกิมีเดียได้ออกความเห็นได้อย่างทั่วถึง ผู้ใช้ทุกคนจึงควรสามารถหารือเกี่ยวกับการหารือในวิกิมีเดียเป็นภาษาใด ๆ และในช่องทางใด ๆ ตามความเหมาะสมก็ได้ทั้งสิ้น|[[:mw:Talk pages consultation 2019/Participant group sign-up|]]}}
วิกิพีเดียภาษาไทยได้เข้าเป็นกลุ่มตัวอย่างในการขอความเห็นในหน้าดังกล่าว และเพื่อความสะดวก จึงขอใช้หน้านี้ในการออกความเห็น แต่ทั้งนี้หากผู้ใช้อื่นประสงค์ออกความเห็นเป็นการส่วนตัวเองก็ย่อมกระทำได้ แต่ขอความกรุณารายงานผลการหารือในหน้านี้ด้วย และนอกจากนี้ หากได้มีการหารือจนเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ใช้ที่ทำหน้าที่สรุปการสนทนาตามรายชื่อด้านล่างนี้ดำเนินการสรุปการสนทนาและรายงานผลต่อมูลนิธิวิกิมีเดียต่อไปด้วยครับ หากท่านประสงค์เป็นผู้ดำเนินการสรุปการสนทนา สามารถใส่ชื่อต่อท้ายได้เลยครับ --[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/210.1.21.126|210.1.21.126]] 12:59, 7 มีนาคม 2562 (ICT)
# {{user|Tris T7}} ในฐานะเป็นผู้รับประสานงานรายแรก ควรมีหน้าที่สรุปการสนทนา
==คำถามที่ขอความเห็น==
===ท่านมีวิธีการอย่างไรในการหารือประเด็นต่าง ๆ กับชุมชน และมีปัญหาอย่างไรบ้างในการใช้เครื่องมือดังกล่าว===
* โคลอนคือสิ่งที่ผมคิดว่าควรมีอัตโนมัติ เมื่อมีการตอบกลับในส่วนต่อท้ายในแต่ละเรื่องในหน้าพูดคุย นอกจากนี้ ระบบทราบดีว่าผู้ใดตอบกลับ การลงชื่อโดยใช้ตัวหนอนซ้ำเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะต้องดำเนินการเนื่องจากแม้ไม้ได้ลงชื่อ สุดท้ายระบบก็จะลงชื่อให้โดยอัตโนมัติว่าผู้ใดตอบกลับ..Tris T7 11:32, 7 มีนาคม 2562 (+07)
===ท่านเห็นว่าผู้ใช้ใหม่มีท่าทีอย่างไรกับหน้าพูดคุย หรือสามารถใช้หน้าพูดคุยได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และมีปัญหาอย่างไรบ้างในการใช้เครื่องมือดังกล่าว===
* การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว หากเป็นการพูดคุยเริ่มต้น แต่เมื่อยาวขึ้น การตอบคำถามในแต่ละส่วนจำเป็นต้องแยกแต่ละส่วนมาตอบคำถาม ซึ่งหากสามารถแทรกคำตอบในแต่ละส่วนของคำถามก็จะง่ายขึ้นต่อการพุดคุยเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน..Tris T7 11:32, 7 มีนาคม 2562 (+07)
===ท่านเห็นว่าการใช้หน้าพูดคุยในชุมชนวิกิพีเดียภาษาไทยมีอุปสรรคอย่างไรบ้าง===
===มีข้อจำกัดทางเทคนิคใดบ้างที่ท่านเห็นว่าทำให้ไม่สามารถใช้งานหน้าพูดคุยได้ตามวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็น===
* การส่งข้อความแบบปิดที่ไม่ประสงค์ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องที่อาจมีความละเอียดอ่อน อาทิเช่น การส่งการยืนยันข้อส่วนส่วนตัวเพื่อยืนยันสถานะ หรือการส่งข้อมูลที่รอการตรวจสอบในบทความที่อาจส่งผลต่อบุคคลที่สามหรือบุคคลในบทความได้ นอกจากนี้การพูดคุยถึงผู้ดูแลระบบหากมีการบล็อคเกิดขึ้น ควรสามารถกระทำได้เสมอ มิควรถูกปิดกั้น เนื่องจากเป็นทางเดียวที่ผู้ถูกบล็อคสามารถสื่อสารได้ ถึงผู้ดูแลระบบรายอื่น และหากผู้ดูแลระบบเพิกเฉยต่อการร้องขออันไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม ควรมีการพิจารณาเรื่องสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบตามลำดับต่อไป..Tris T7 11:32, 7 มีนาคม 2562 (+07)
==="การหารือในวิกิ" มีลักษณะอย่างใดบ้างที่เห็นว่าสำคัญ===
* การสนทนาสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ควรดำเนินการที่เป็นการไม่ให้เกียรติต่อผู้ที่มีส่วนร่วม และควรให้เกียรติผู้มีส่วนร่วมรายใหม่และผู้ใช้รายใหม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้คำแนะนำในส่วนต่าง ๆ ที่ผู้มีส่วนร่วมรายใหม่อาจทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ควรมีการพูดคุยพร้อมลิงก์ประกอบคำอธิบาย และใช้การสื่อสารโดยมีมารยาทและโดยสุภาพ..Tris T7 11:32, 7 มีนาคม 2562 (+07)
==ข้ออภิปรายอื่น==
* หากมีระบบแชทแบบเรียลไทม์ เพื่อการสนทนาพูดคุย อาทิ ช่องทาง ไออาร์ซี เช่นในรุ่นภาษาหลายภาษา จะสะดวกมากขึ้นในการสื่อสารหรือการร้องขอการช่วยเหลือหรือคำแนะนำ..Tris T7 11:32, 7 มีนาคม 2562 (+07)
** ทั้งนี้ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะแบบปิดสามารถส่งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มของเฟสบุ๊ค ภายใต้ชื่อกลุ่ม การปรึกษาหารือวิกิพีเดียรุ่นภาษาไทย หรือตามลิงค์ท้ายนี้ https://web.facebook.com/groups/849502065397068/ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทุกท่านในการให้ข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาระบบที่ดียิ่งขึ้น...Tris T7 11:32, 7 มีนาคม 2562 (+07)
ผู้ใช้นิรนาม