ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิกระจกเงา"

เพิ่มกิจกรรมพิเศษ และผลงานรางวัล
(เพิ่มกิจกรรมพิเศษ และผลงานรางวัล)
 
=== '''อาสาสมัคร''' ===
'''       ''' งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในภารกิจการสร้าง "คน” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของมูลนิธิกระจกเงา หน้างานทุกส่วนล้วนขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัครเรามีความเชื่อว่างานอาสาสมัครจะนำพาให้บุคคลได้เห็นปัญหาในสังคม เมื่อเห็นแล้วบุคคลเหล่านั้นจะลุกขึ้นลงมือทำ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและหาวิธีแก้ไขร่วมกัน ถึงแม้ว่าเขาอาจไม่ได้เริ่มทำวันนี้ แต่ในวันหนึ่งเมื่อพร้อมเขาจะลงมือทำอย่างแน่นอน ด้วยความสมัครใจ  และผลของการกระทำนั้นเป็นประโยชน์ส่งผลดีต่อตนเองและสังคมเป็นวงกว้าง
 
=== '''งานรับบริจาคสิ่งของ''' ===
=== '''แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง''' ===
มูลนิธิกระจกเงา เปิดรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ต่างๆ ที่ยังคงสภาพดีทุกประเภทชนิด โดยของที่ได้รับบริจาคส่วนหนึ่งทางมูลนิธิฯ จะนำส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลน สองอีกส่วนจะนำมาระดมทุนที่ร้านแบ่งปัน ซึ่งเพื่อจัดหารายได้จากสนับสนุนการระดมทุนดำเนินกิจกรรมทางสังคม นำมาผลักดันให้เกิด “กองทุนแบ่งปัน” สนับสนุนและต่อยอดงานของมูลนิธิกระจกเงา เช่น โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย โครงการอาสามาเยี่ยม ฯ '''“การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงาสังคมได้”'''
 
== โครงการภายใต้สำนักงานเชียงราย ==
==== '''โครงการสวนครูองุ่น''' ====
สวนสาธารณะและพื้นที่กิจกรรม มีลักษณะเป็นสวนเด็ก กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้ามาใช้งานได้แก่ เด็ก ผู้ปกครอง รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งสวนสาธารณะเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูสร้างพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ผู้คนในชุมชนที่ผ่านไปมาสามารถ มานั่งเล่นหรือพาบุตรหลานมาใช้ประโยชน์ และมีพื้นที่กิจกรรม ที่เปิดให้เป็นเวที สําหรับการทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
 
== โครงการในอดีต ==
1.    โครงการ ICT เพื่อการพัฒนา
 
2.    โครงการ TV4kids  
 
3.    โครงการสถาบันเด็กทำสื่อKids Story
 
4.    โครงการคุ้มคองสิทธิแรงงานประมง
 
5.    โครงการศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติทางเทคโนโลยีIT WATCH
 
6.    โครงการฅนอาสา
 
7.    โครงการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อมน้ำท่วมเพื่อป้องกันโรคระบาดในจังหวัดปทุมธานี
 
8.    โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา
 
9.    โครงการนำร่อง ICT เพื่อผู้ป่วยในพื้นที่โรงพยาบาล
 
10. โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน
 
11. โครงการการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน เป็นโครงการที่เสร็จสิ้นภารกิจลงแล้ว แต่หากมีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นโครงการก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง
 
== กิจกรรม/เหตุการณ์พิเศษ ==
 
=== '''เหตุการณ์มหาพิบัติภัย “สึนามิ”''' ===
ก่อตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสึนามิ  Tsunami Volunteer Center ที่เขาหลัก จ.พังงา เมื่อปลายปี พ.ศ.2547  เพื่อทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยตลอด 3 ปีของการดำเนินการได้มีอาสาสมัครจากทุกมุมโลกร่วมปฏิบัติการครั้งนี้มากกว่า 5.000 คน และได้ทำการสร้างบ้านพัก เรือประมง กองทุนส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมด้านการศึกษาให้แก่ลูกหลานผู้ประสบภัย  นับเป็นโครงการแรกของมูลนิธิกระจกเงา ที่ได้ร่วมประสบการณ์ในงานด้านภัยพิบัติ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานด้านนี้ ในโอกาสต่อมา
 
=== '''น้ำท่วมโคลนถล่ม ลับแล จ.อุตรดิตถ์''' ===
ก่อตั้ง อาสาลับแล หลังเหตุการณ์โคลนถล่มครั้งใหญ่ ปี พ.ศ.2549 ที่ ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยอาสาสมัครกลุ่มแรกเป็นผู้ประสบภัยจากพื้นที่สึนามิที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกัน ต่อมาได้เปิดรับอาสาสมัคร ทั่วประเทศกว่า 3,000 คนในภาระกิจขุดโคลนออกจากบ้านผู้ประสบภัยนับร้อยหลัง
 
=== '''มหาวาตภัย น้ำท่วมใหญ่ปี 2554''' ===
ก่อตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคประชาชน (ศปภ.ประชาชน) เพื่อหนุนเสริมการช่วยเหลือภาครัฐ ที่ตั้ง ศปภ. ขึ้นที่สนามบินดอนเมือง ในเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ปี พ.ส.2554 โดยมีภาระกิจสนับสนุนอาหาร แพ เรือพาย ห้องน้ำชั่วคราว และการจัดการขยะหลังน้ำลด  มีอาสาสมัครเข้าร่วมกว่า 10,000คน
 
== ผลงาน/รางวัล ==
 
* 2541: รางวัลสำหรับการแสดงความยินดีเนื่องจาก โครงการระดมทรัพยากรและสร้างฐานชุมชนบนอินเตอร์เน็ต ได้รับทุนริเริ่มสร้างฐานชุมชนอย่างต่อเนื่องจากปี2541
* จากองค์การอโซก้า
* 12 ธันวาคม2542 : รางวัลสำหรับการสนับสนุนการผลิตข่าวโทรทัศน์โดยเด็กและเยาวชน ในการจัดงานวันทีวีวิทยุเพื่อ เด็กโลก ประจำปี 2542
* จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ลัคคิด จำกัด
* 17 ตุลาคม2544  : รางวัลสำหรับประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือชาวชนเผ่า ในโครงการเด็กดอยสัญชาติไทย
* จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
* ปี 2552 องค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ประจำปี 2552โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
* 9 ธันวาคม2552 : รางวัลสำหรับประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิกระจกเงา ที่ได้ให้ความร่วมมือและประสานงานในการสร้างห้องสมุดแอมเวย์ให้กับโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
* จากโรงเรียนบ้านปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
* 18 กุมภาพันธ์2553 : รางวัลสำหรับประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิกระจกเงา ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการทางวิชาการ“เปิดเฮือนแม่ยาววิทยา”
* จากโรงเรียนแม่ยาววิทยา
* ปี 2554หน่วยงานดีเด่นด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
* 16 กันยายน2555 : รางวัลสำหรับประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติสู่ประชาคมอาเซียน
* จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
* 29 ตุลาคม2555 : รางวัลสำหรับการสนับสนุนเคลื่อนย้ายหมู่บ้านห้วยโผ หมู่ที่6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม
* จาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชันวัตร นายกรัฐมนตรี
* 31 ตุลาคม  2555 : ตาราอวอร์ด รางวัลปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์  จากเสถียรธรรมะสถาน
* 5-14 ธันวาคม2555 :รางวัลสำหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ในจังหวัดเชียงราย
* จาก NGEE ANN SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
* 11 มกราคม 2557 :  รางวัล สำหรับการสนับสนุนและความเชื่อมั่น ที่มีต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จาก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
* ปี 2557รางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทย ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน โดยสมาคมผู้สื่อข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
* ปี 2557หน่วยงานที่มีผลงานสิทธิมนุษยชนดีเด่น รางวัลสมชาย นีลไพจิตร
* 20 กันยายน 2557 : รางวัล   “ YOUTH ldol องค์กรต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน”
* จากเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพYouth for Next Step (องค์กรสาธารณะประโยชน์)
* 2557 : รางวัล  ‘’ประชาบดี” ประจำปี 2557   www.mirror.or.th สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
* 2 พฤษภาคม 2557 : รางวัลสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ในการจัด  “ โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน(CSR) ”
* จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กลุามเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
* 13 ตุลาคม 2557:  รางวัล ผู้สนับสนุนด้านสวัสดิการ และสงเคราะห์ผู้ต้องขัง จาก กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
* 31 ตุลาคม 2558 รางวัล คนดีของสังคม ด้านการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จาก  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
* ปี 2559รางวัลเครือข่ายต้นแบบ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
* 15 มีนาคม2560 :รางวัลสำหรับประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิกระจกเงา ที่ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้กับนักเรียนบ้านป่าต้าก เป็นจำนวนเงิน  44,000 บาท
* จากโรงเรียนบ้านป่าต้าก
* รางวัลสำหรับการสนับสนุนโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรับรองสถานะทางทะเบียนแก่คนไทยผู้ยากไร้984 ราย
* จากวุฒิสภา
* 3 มิถุนายน 2561: เกียรติบัตร ผู้สนับสนุนกิจกรรมวันเท้าปุกประเทศไทย จาก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
* Parents of the Year 2014 - 2018   อันดับ 1 จากการโหวต 5 ต่อเนื่อง                                                                            สาขา สุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว ในงาน Amarin Baby & Kids Fair
 
== อ้างอิง ==
16

การแก้ไข