ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิกิริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ปฏิกริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว'''([[อังกฤษ]]:single-displacement reaction)คือปฏิกริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อ[[ธาตุเคมี]]ตัวหนึ่งเข้าไปแทนที่[[ธาตุเคมี]]อีกตัวหนึ่งในสารประกอบใดสารประกอบหนึ่งซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
<br>'''ก + ขค &rarr; กค + ข'''<br> ในสมการข้างบนธาตุ ''''''ทำปฏิกริยาเคมีกับสารประกอบ''' ขค '''เกิดเป็นสารประกอบ '''กค''' และธาตุ'''''' อธิบายว่าปฏิกริยานี้จะเกิดได้ง่ายเมื่อธาตุ ''''''มีความไวต่อปฏิกริยาเคมีมากกว่าธาตุ''''''บางครั้ง ''''''และ '''''' มีประจุไฟฟ้าไม่เท่ากันก็ได้ดังนั้นการทำให้สมการสมดุลย์จึงมีความจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น ปฏิกริยาเคมีระหว่างแคลเซียมคลอไรด์(CaCl<sub>2</sub>)กับ โซเดียม(Na)เกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์(NaCl)และแคลเซียม(Ca)ดังสมการนี้
 
CaCl<sub>2</sub> + '''2'''Na &rarr; Ca + '''2'''NaCl
5,859

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์