ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนูและลูกธนู"

*สายธนู (Bow string)
*ที่จับ (Grip)
*ช่องมองเป้า (Sight window) ธนูสมัยใหม่จะทำช่องโค้งเพื่อให้สามารถเล็งเป้าได้
*ที่พักลูกธนู (Arrow rest) ฐานพักลูกธนูขณะง้างสาย
*น็อก (Nock) เป็นที่ยึดลูกธนูขณะเล็งเป้า และเป็นจุดกระแทกปลายลูกธนูเมื่อเกิดแรงดีด
*ร่องพาดสายธนู (Center string serving) เป็นจุดสำหรับพาดนิ้วและง้างสายธนู
*ปลายปีกธนู (Bow Tip) มีผลต่อการสะบัดและความแม่นยำในการยิง
 
*ที่คล้องสายธนู (String nock)
'''ศูนย์เล็ง (Sight)'''
*แท่งปรับศูนย์เล็ง (Sight bar with scale) ใช้สำหรับปรับระยะเล็งตามหลัก[[โปรเจ็กไทล์]]
*หมุดจุดเล็งเป้า (Sight pin & aperture) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
*จุดยึดศูนย์เล็ง (Sight block) เพื่อไม่ให้ศูนย์เล็งเขยื่อนเมื่อปรับระยะแล้ว
'''อุปกรณ์เสริม'''
* คลิกเกอร์ (Clicker) ที่วัดระยะปลายลูกธนูเพื่อกำหนดระยะความแม่นยำในการดึงลูกธนู</br>ซึ่งนักกีฬาแต่ละคนจะมีการคำนวณความยาวของก้านลูกธนูที่เหมาะสำหรับตัวเอง
* ศูนย์ถ่วง (Stabilizer thread) เพื่อช่วยให้สามารถจับคันธนูได้นิ่งขึ้น
|}
 
==== ส่วนประกอบของธนูแบบดั้งเดิม ====
ผู้ใช้นิรนาม