ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความเป็นจริง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ระวังสับสน|ความจริง}}
 
'''ความเป็นจริง''' เป็นสภาพของสิ่งตามที่มีอยู่จริง หาใช่สภาพของสิ่งที่อาจปรากฏหรืออาจจินตนาการขึ้น<ref>''Compact [[Oxford English Dictionary]] of Current English'', [[Oxford University Press]], 2005. (Full entry for ''reality'': "reality • noun (pl. realities) 1 the state of things as they actually exist, as opposed to an idealistic or notional idea of them. 2 a thing that is actually experienced or seen. 3 the quality of being lifelike. 4 the state or quality of having existence or substance.")</ref> ในคำนิยามอย่างกว้าง ความเป็นจริงรวมไปถึงทุกสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะสังเกตได้หรือเข้าใจได้หรือไม่ก็ตาม นิยามกว้างกว่านั้นรวมถึงทุกสิ่งที่เคยมีอยู่ในอดีต มีอยู่ในปัจจุบัน หรือจะมีอยู่ในอนาคต
 
นักปรัชญา นักคณิตศาสตร์ และนักคิดอื่นทั้งสมัยโบราณและสมัยใหม่ เช่น [[อริสโตเติล]] [[เพลโต]] [[เฟรเกอ]] [[ลุดวิจ วิทท์เกนชไตน์|วิทท์เกนชไตน์]] และ[[เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์|รัสเซลล์]] ต่างแยกความแตกต่างระหว่างความคิดที่สัมพันธ์กับความเป็นจริง ภาวะนามธรรมสัมพันธ์ และความคิดที่ไม่สามารถเป็นความคิดที่สมเหตุผล ในทางตรงข้าม การดำรงอยู่นั้นมักจำกัดอยู่เฉพาะสิ่งที่มีอยู่ในทางกายภาพหรือมีพื้นฐานโดยตรงในสิ่งนั้นอย่างเดียวกับความคิดในสมอง
 
== อ้างอิง ==
[[หมวดหมู่:ปรัชญา]]
{{รายการอ้างอิง}}
{{โครง}}
 
[[หมวดหมู่:อภิปรัชญา]]
[[หมวดหมู่:ความเป็นจริง| ]]
[[หมวดหมู่:ปรัชญาภววิทยา]]
[[หมวดหมู่:ประเด็นหลักด้านจริยธรรม]]
{{โครงปรัชญา}}
149,505

การแก้ไข