ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอุปราช (บุญทวงษ์)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
'''เจ้าอุปราชบุญทวงศ์''' หรือ '''เจ้าอุปราชบุญทวงศ์ ณ เชียงใหม่'''<ref>สกุล ณ เชียงใหม่ ได้รับพระราชทานในรัชสมัยของเจ้าแก้วนวรัฐ แต่เพื่อความเข้าใจและชัดเจน จึงมีการเติมต่อท้ายนามในภายหลัง</ref> เจ้าอุปราชแห่งนครเชียงใหม่ ในรัชสมัยของ[[พระเจ้าอินทวิชยานนท์]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 และเป็นเจ้าอุปราชที่มีบทบาทในการปกครองมาก เปรียบเทียบได้กับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เพราะสามารถยกเลิกคำสั่งของ[[เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่]]ได้<ref>คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, นาวาอากาศเอก. '''เจ้านายฝ่ายเหนือ'''. [http://www.globalgroup.in.th/encyclopedia_lanna.html]</ref> จนมีการกล่าวว่าหากเจ้าอุปราชบุญทวงศ์ ยังมีพระชนม์อยู่ การแทรกแซงจาก[[สยาม]]จะกระทำได้ยากยิ่ง<ref>[http://chiangmai-thailand.net/Lanna%20people%20in%20history/Intawong/Boontawong.html เจ้าอุปราชบุญทวงศ์]</ref>
 
== พระราชประวัติ ==
'''เจ้าบุญทวงศ์''' เป็นโอรสในเจ้าราชวงศ์มหาพรหมคำคง กับแม่เจ้าคำหล้า และมีศักดิ์เป็นหลานของ[[เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 3 ทรงมีราชอนุชาและราชขนิษฐา ร่วมราชบิดา 16 พระองค์ มีพระนามตามลำดับ ดังนี้
 
* เจ้าหญิงแว่นคำ
 
=== โอรส ===
เจ้าบุญทวงศ์ เป็นเจ้าบิดาของ[[เจ้าคำเจียง ณ เชียงใหม่]] และเป็นเจ้าปู่ใน "เจ้าหญิงพันธ์คำ (ณ เชียงใหม่) สุขุม" ภริยานาย[[ประสาท สุขุม]] บุตรใน "[[เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)]]"
เจ้าบุญทวงศ์ สมรสกับเจ้าฟองแก้ว มีโอรส 4 พระองค์ คือ
* เจ้าสิงห์โต
* เจ้าโสรส
* เจ้าราชบุตร (คำตื้อ)
* เจ้าแสงเมือง
 
== กรณียกิจ ==
54,916

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์