หมวดหมู่:เจ้าอุปราช

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search

เจ้าอุปราช หรือ เจ้าหอหน้า เป็นตำแหน่งปกครองลำดับที่ 2 ในระบบเจ้าขันห้าใบ และเป็นเจ้านายที่ทรงอิทธิพลมากกว่าเจ้านายองค์อื่น ๆ บางครั้งเจ้าหอหน้าบางองค์ มีอิทธิพลเหนือเจ้าหลวงด้วย ในยามที่เจ้าหลวงไม่ได้ประทับในนครหลวง ประชวร หรือถึงแก่พิราลัย ระหว่างรอการแต่งตั้งเจ้าหลวงองค์ใหม่ เจ้าหอหน้าจะทำหน้าที่แทน ชาวต่างประเทศที่มาติดต่อกับล้านนาต้องเข้าพบเจ้าหอหน้าก่อนที่จะพบกับเจ้าหลวง เจ้าหอหน้าบางองค์ สามารถเพิกถอนโองการของเจ้าหลวงได้ มีพานทองคำเหลี่ยมเครื่องพร้อมเป็นเครื่องยศ ถือศักดินา 5,000 ส่วนนครแพร่มียศเป็นพระยาอุปราช ถือศักดินา 3,000