ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ลิ่น"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| name = ลิ่น
| state = collapsed
| title = สปีชีส์ของ{{ลิ่นPholidota|ลิ่น (Pholidota)}} ในปัจจุบัน
| image =
| above = อาณาจักร: [[Animal]]ia{{·}} ไฟลัม: [[Chordate|Chordata]]{{·}} ชั้น: [[Mammal]]ia{{·}} ชั้นฐาน: [[Eutheria]]{{·}} อันดับใหญ่: [[Laurasiatheria]]
 
| group1group1 = ''[[นิ่ม|Manis]]''
| list1 = <u>สกุลย่อย ''Manis''</u>: [[ลิ่นอินเดีย|ลิ่นอินเดีย (''M. crassicaudata'')]]{{·}} [[ลิ่นจีน|ลิ่นจีน (''M. pentadactyla'')]]<br /><u>สกุลย่อย ''Paramanis''</u>: [[ลิ่นฟิลิปปินส์|ลิ่นฟิลิปปินส์ (''M. culionensis'')]]{{·}} [[ลิ่นซุนดา|ลิ่นซุนดา (''M. javanica'')]]<br /><u>สกุลย่อย ''Smutsia''</u>: [[ลิ่นย้กษ์|ลิ่นย้กษ์ (''M. gigantea'')]]{{·}} [[ลิ่นพื้นดิน|ลิ่นพื้นดิน (''M. temmincki'')]]<br /><u>สกุลย่อย ''Phataginus''</u>: [[ลิ่นต้นไม้|ลิ่นต้นไม้ (''M. tricuspis'')]]<br /><u>สกุลย่อย ''Uromanis''</u>: [[ลิ่นหางยาว|ลิ่นหางยาว (''M. tetradactyla'')]]
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์