ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณโก)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสคริปต์จัดให้)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
พระชลโธปมคุณมุนี (พุฒ ปุณฺณกเถร) กำเนิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๖๑ ([[ปีเถาะ]]) เป็นบุตรของนายจีน และนางปาน ทองคำ ครอบครัวตั้งบ้านเรือนอยู่ข้าง[[วัดขุนจันทร์]] คลองบางกอกใหญ่ [[ธนบุรี]]
== บรรพชาและอุปสมบท ==
บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่[[วัดประยูรวงศ์ประยุรวงศาวาส]]อยู่ ๘ พรรษา เมื่ออายุ ๒๑ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่[[วัดบวรนิเวศวิหาร]] [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงเป็น[[พระอุปัชฌาย์]] ได้รับฉายา “ปุณฺณโก” พระศรีวิสุทธิวงศ์ (ฟัก) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (ภายหลังลาสิกขาออกมาเป็น[[พระยาศรีสุนทรโวหาร]]) ซึ่งต่อมาได้รับตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูสมุห์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อุปสมบทได้ ๘ พรรษา ได้ลาสิกขา ออกมารับราชการเป็นมหาดเล็กใน [[รัชกาลที่ ๓]] และ[[รัชกาลที่ ๔]] รวม ๒๐ ปี ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรให้เป็นขุนสาครวิสัย จุลศักราช ๑๒๒๙ ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก ๘๖ ท่านได้บรรพชาอุปสมบทครั้งที่ ๒ เมื่ออายุได้ ๔๙ ปี ที่[[วัดบุปผาราม]] ธนบุรี มี พระอมรโมฬี (นบ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดธัมมรักขิโต (เรือง) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายา “ปุณฺณโก” เหมือนเมื่ออุปสมบทครั้งแรก เมื่ออุปสมบทแล้วได้เที่ยวแสวงหาปริเวกธรรมตามอัธยาศัยล่วงไป ๓ พรรษา
 
== ปูชนียาจารย์ ==
== อ้างอิง ==
หนังสือที่ระลึก ในพระราชวโรกาสที่ [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกฉัตรพระประธาน และ เททองหล่อพระประจำวันเกิด [[สมเด็จพระญาณวโรดม]] ในโอกาสที่จะมีอายุ ๙๐ ปี ณ [[วัดอุทกเขปสีมาราม]] หมู่ที่ ๔ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 
{{เกิดปี|2361}}{{ตายปี|2449}}
94,496

การแก้ไข