ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแปลงลาปลาส"

| <math> f(t) g(t) \ </math>
| <math> \frac{1}{2\pi i}\lim_{T\to\infty}\int_{c-iT}^{c+iT}F(\sigma)G(s-\sigma)\,d\sigma \ </math>
| การหาปริพันธ์จะกระทำบนแกนแนวดิ่ง <math>Re(\sigma)=c</math> ซึ่งอยู่ในขอบเขตการลู่เข้า (region of convergence) ของ ''F''<ref>{{harvnb|Bracewell|2000|loc=Table 14.1, p. 385}}</ref>
|-
! [[สังวัตนาการ]] (Convolution)
6,997

การแก้ไข