ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
การทบทวนพระราชบัญญัติธนาคารญี่ปุ่นครั้งใหญ่ใน ค.ศ. 1997 มีจุดประสงค์เพื่อให้ธนาคารกลางมีอิสระมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า มีอิสระในการดำเนินการมากเกินไป และขาดการตรวจสอบได้ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะผ่านแล้ว อย่างไรก็ตาม นับแต่การใช้บังคับกฎหมายใหม่นี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่นปฏิเสธคำขอของรัฐบาลที่ขอให้กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
 
== ภารกิจ ==
ภารกิจของธนาคารกลางญี่ปุ่นตามพระราชบัญญัติก่อตั้ง มีดังนี้
* พิมพ์และจัดการธนบัตร
* นำนโยบายการเงินไปปฏิบัติ
* จัดหาบริการชำระหนี้และรับประกันเสถียรภาพของระบบการเงิน
* ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการคลังและหลักประกันภาครัฐ
* กิจการระหว่างประเทศ
* รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมวิจัย
 
[[หมวดหมู่:ธนาคารกลาง]]

รายการนำทางไซต์