ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำยอง"

* [http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/rarebook/r35/na3578_7ก1พ43.pdf พุทธศิลปะสถาปัตยกรรม ภาคต้น โดย พระพรหมพิจิตร]
* [http://www.photoontour9.com/gallery/watchomping/watchomping09.htm ตัวอย่างภาพ ลานหน้าบันวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง เป็นรูปเทพนม]
 
<gallery>
ภาพ:Chofahwatpkaeo05.jpg|ช่อฟ้าอุโบสถวัดพระแก้ว กรุงเทพฯ (ช่อฟ้าแบบปากนก)
ภาพ:Chofahwatchyod04.jpg|ช่อฟ้าวิหาร วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่ (ช่อฟ้าแบบหัวช้าง)
ภาพ:Chofahwatpsingh05.jpg|ช่อฟ้าอุโบสถวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ (ช่อฟ้าศิลปลานนา)
ภาพ:Ubosot_giebel_1.jpg|ช่อฟ้าวิหารหลวง วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ (ช่อฟ้าแบบปากปลา)
</gallery>
 
{{เรียงลำดับ|ครื่องลำยอง}}
ผู้ใช้นิรนาม