ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแปลงลาปลาส"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ในทาง[[คณิตศาสตร์]] '''การแปลงลาปลาซ'''คือ[[การแปลงเชิงปริพันธ์]]ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง แสดงอยู่ในรูป <math>\displaystyle\mathcal{L} \left\{f(t)\right\}</math> การแปลงลาปลาซจะทำให้เกิดความเป็นเชิงเส้นของ ''f''(''t'') ซึ่งค่า ''t'' เป็นอาร์กิวเมนต์จริง(''t'' ≥ 0) จะแปลงไปอยู่ในรูปฟังก์ชัน ''F''(''s'') โดย ''s'' เป็นอาร์กิวเมนต์เชิงซ้อน การแปลงนี้เป็นการทำ[[ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึง|ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง]]ที่สำคัญมากในการใช้งานในทางปฏิบัติ คู่ฟังก์ชัน ''f''(''t'') กับ ''F''(''s'') นั้นจับคู่กันในตาราง การแปลงลาปลาซถูกใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่มันมีความสัมพันธ์และการดำเนินการของฟังกันดังเดิม ''f''(''t'') น้ันสอดคล้องกับความสัมพันธ์กับการดำเนินการในรูปของ ''F''(''s'') การแปลงลาปราซถูกประยุกต์ใช้ในงานสำคัญมากมายที่เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สำคัญชื่อลาปราซนี้มาจากชื่อของ[[ปิแยร์-ซีมง ลาปลัส|ปิแยร์-ซิมง มาร์กี เดอ ลาปราซ]] ผู้ที่นำการแปลงนี้ไปใช้ใน[[ทฤษฎีความน่าจะเป็น]]
 
[[Image:Pierre-Simon Laplace.jpg|framethumb|right|150px|ปิแยร์-ซิมง มาร์กี เดอ ลาปราซ]]
การแปลงลาปลาซเกี่ยวข้องกับ[[การแปลงฟูริเยร์]]
 
149,505

การแก้ไข