ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลช่อการะเกด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
หนังสือช่อการะเกดฉบับแรก ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2521 และหยุดไปเมื่อ พ.ศ. 2523
 
- ช่อการะเกดยุคที่ 2
กลับมาอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 (ช่อการะเกดยุคที่ 2) และตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง จนยุติลงเมื่อ พ.ศ. 2543
 
- ช่อการะเกดยุคที่ 3
กลับมาดำเนินการใหม่ใน พ.ศ. 2550 โดยทีมงานใหม่ภายใต้การควบคุมของบรรณาธิการคนเดิม (ช่อการะเกดยุคที่ 3) มีนักเขียนผ่านเกิดในยุคนี้หลายคน
เ่ช่น ชัยกร หาญไฟฟ้า ปานศักดิ์ นาแสวง ภาณุ ตรัยเวช ธาร ยุทธชัยบดินทร์ ละเวง ปัญจสุนทร จิตสุภา ธนาวัฒน์ อุ่นเรืองศรี สมภพ นิลกำแหง ดุสิต จักรศิวาทิตย์ ปิติ ระวังวงศ์ ฯลฯ
จนกระทั่งถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ได้ยุติดำิเินินการอีกครั้ง ถือเป็นบทอวสานของช่อการะเกดยุคที่ 3
 
ผู้ใช้นิรนาม