รางวัลช่อการะเกด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รางวัลช่อการะเกด เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักเขียนเรื่องสั้นดีเด่น ระหว่างปี 2520 - 2542 เพื่อส่งเสริมนักเขียนเรื่องสั้นรุ่นใหม่ มีต้นกำเนิดจากนิตยสาร โลกหนังสือ เมื่อ พ.ศ. 2520 มีการรวบรวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัยมาจัดพิมพ์ไว้ในชุด โลกหนังสือฉบับเรื่องสั้น โดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นบรรณาธิการ และมีการประดับช่อการะเกดให้เรื่องสั้นดีเด่น ต่อมาเรียกว่า หนังสือช่อการะเกด

- ช่อการะเกดยุคแรก หนังสือช่อการะเกดฉบับแรก ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2521 และหยุดไปเมื่อ พ.ศ. 2523

- ช่อการะเกดยุคที่ 2 กลับมาอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 (ช่อการะเกดยุคที่ 2) และตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง จนยุติลงเมื่อ พ.ศ. 2543

- ช่อการะเกดยุคที่ 3 กลับมาดำเนินการใหม่ใน พ.ศ. 2550 โดยทีมงานใหม่ภายใต้การควบคุมของบรรณาธิการคนเดิม มีนักเขียนแจ้งเกิดในยุคนี้หลายคน เช่น ชัยกร หาญไฟฟ้า ปานศักดิ์ นาแสวง ภาณุ ตรัยเวช ธาร ยุทธชัยบดินทร์ ละเวง ปัญจสุนทร จิตสุภา ธนาวัฒน์ อุ่น เรืองศรี สมภพ นิลกำแหง ดุสิต จักรศิวาทิตย์ ปิติ ระวังวงศ์ ฯลฯ จนกระทั่งถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้ยุติดำเนินการอีกครั้ง ถือเป็นบทอวสานของช่อการะเกดยุคที่ 3

รายชื่อเรื่องสั้นที่ได้รางวัลช่อการะเกด[แก้]

 • โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 1 "วันเวลาที่ผ่านเลย"
  • รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัยโดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : พฤษภาคม 2521
 • โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 2 "ราคาแห่งชีวิต"
  • รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัยโดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : มีนาคม 2522
 • โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 3 "คลื่นหัวเดิ่ง"
  • รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัยโดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : กันยายน 2522
 • โลกหนังสือ ฉบับเรื่องสั้น ชุดที่ 4 "เพชรน้ำงาม"
  • รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัยโดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : กันยายน 2523
 • ชุดที่4 มีเรื่องสั้นจำนวน 4 เรื่อง ที่ได้รางวัล "ช่อการะเกด" ประจำฉบับ