ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิชโช (นิชิเร็งชู)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งโครงชีวประวัติอย่างรวดเร็ว)
{{สั้นมาก}}
'''พระนิชโช''' (日昭, ระหว่าง [[ค.ศ. 1236]]- [[ค.ศ. 1323]]) เป็นพระสงฆ์ในศาสนาพุทธนิกาย[[นิชิเรน]] และเป็นลุงของ [[พระนิชิโร]] เขาเป็นศิษย์ของพระนิชิเรนเพียงคนเดียวที่อาวุโสกว่า [[พระนิชิเรน]] ในภายหลัง พระนิชโชได้รับการแต่งต้ังให้เป็น หนึ่งใน 6 พระสงฆ์อาวุโส
 
พระนิชโชเคยเป็น พระสงฆ์[[นิกายเทียนไท้]] มาก่อนที่จะพบพระนิชิเรน หลังจากการดับขันธ์ของพระนิชิเรน พระนิชโชได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปนิกายขึ้นมาใหม่ เขาได้สร้าง '''วัดเมียวฮอกเกะจิ''' ในปี[[ค.ศ. 1284]] โดยนิกายของท่านได้ยึดความสัมพันธ์ที่ดีกับนิกายเที้ยนไท้

รายการนำทางไซต์