ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดนตรีสมัยบาโรก"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
==ลักษณะดนตรีบาโรก==
ดนตรีในยุคบาโรก เริ่มมีการใช้เครื่องดนตรีหรือเสียงร้องเล่นประชันกัน เช่น เสียงร้องประชันกับเครื่องดนตรี หรือการเดี่ยวประชันเครื่องดนตรีบ้าง ซึ่งเรียกกันว่า Stile Concertante มีการใช้'''บาสโซคอนตินิวโอ''' (Basso Continuo) คือการที่เสียงเบส (เสียงต่ำ) เคลื่อนที่ตลอดเวลา โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลขบอกถึงการเคลื่องที่ไปของเบส รวมถึงเสียงแนวอื่นๆ ด้วย ทำให้เกิดคอร์ดขึ้นมา เครื่องดนตรีที่มช้เล่นบาสโซคอนตินิวโออาจเป็นคีย์บอร์ด เช่น [[ออร์แกน]] [[ฮาร์ปซิคอร์ด]] หรือเป็นกลุ่มของเครื่องดนตรี เช่น [[วิโอลา]] [[เชลโล]] และ[[บาสซูน]]
 
ในยุคนี้เริ่มมีการใช้บันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์แทนโหมด (Mode) รูปพรรณของเพลงเป็นแบบสอดประสานทำนอง ที่เรียกว่า Contrapuntal เริ่มมีการใช้การประสานสียงแบบโฮโมโฟนี (Homophony) คือ การเน้นความสำคัญของทำนองหลักโดยมีเสียงอื่นเล่นเสียงประสานคลอประกอบ มีการด้นสด (Improvisation) ของนักดนตรี โดยนักดนตรีจะแต่งเติมบทเพลง เริ่มมีการกำหนดความเร็วจังหวะของเพลง และความหนัก-เบาของเพลงลงในผลงานการประพันธ์ เช่น Adagio Andante และAllegro
 
รูปแบบของเพลงบางประเภทมีการพัฒนาจนมีแบบแผนแน่นอน ได้แก่ [[ฟิวก์]] ลักษณะของเพลงร้องที่เกิดในยุคของดนตรีบาโรก ได้แก่ [[โอเปร่า]] [[คันตาตา]] และ[[ออราทอริโอ]] ส่วนลักษณะรูปแบบ (Form) ของเพลงบรรเลงที่เกิดในยุคบาโรก ได้แก่ [[โซนาตา]] [[ดนตรีประชัน|คอนแชร์โต]] และ[[สวีต (ดนตรี)|เพลงชุด]] (Suite) ซึ่งเพลงชุดเป็นการนำเพลงจังหวะเต้นรำที่มีหลายลักษณะมาบรรเลงต่อกันเป็นท่อนๆ เพลงจังหวะเต้นรำแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในเพลงชุด ได้แก่ Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte, Bourree, Minuet และGigue เป็นต้น
 
เพลงโบสถ์ยังเป็นที่นิยมในการประพันธ์ เพลงที่ประพันธ์กันในยุคนี้ คือ [[เพลงแมส]] [[โมเท็ต]] [[คันตาตา]] [[ออราทอริโอ]] และ[[แพสชั่น]] (Passion) คือเพลงที่บรรยายเกี่ยวกับพระเยซูถูกตรึงกางเขน เป็นต้น
 
เครื่องดนตรีในยุคบาโรกของดนตรีแนวนี้ คือการใช้เครื่องสายตระกูลวิโอลค่อยๆ ลดความนิบมในการใช้ลง คงหลงเหลืออยู่เพียงการพัฒนาที่กลายมาเป็น[[ดับเบิลเบส]]ในปัจจุบัน [[เครื่องสาย]]ที่เข้ามาแทนที่คือ ตระกูลไวโอลิน ซึ่งประกอบด้วย [[ไวโอลิน]] [[วิโอลา|วิโอล่า]] และ[[เชลโล|เชลโล่]] ออร์แกนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น และเริ่มมีการพัฒนาเปียโน เครื่องดนตรีเครื่องเป่าที่ใช้ในยุคนี้ คือ [[โอโบ]] [[บาสซูน]] และ[[ฟลูต]] เครื่องดนตรีที่ใช้ในการผสมวงของ[[วงออร์เคสตรา]]ยังไม่มีการกำหนดเป็นที่แน่นอน
 
ในยุคบาโรกการบันทึกตัวโน้ตได้รับการพัฒนาจนเป็นลักษณะการบันทึกโน้ตที่ใช้กันในปัจจุบัน คือ การใช้[[บรรทัดห้าเส้น]] การใช้[[กุญแจประจำหลัก|กุญแจโซ]] (G Clef) [[กุญแจประจำหลัก|กุญแจฟา]] (F Clef) [[กุญแจประจำหลัก|กุญแจอัลโต]] และ[[กุญแจประจำหลัก|กุญแจเทเนอร์]](C Clef) มีการใช้ตัวโน้ตและตัวหยุดแทนค่าความยาวโน้ต และตำแหน่งของตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นแทนระดับเสียง และยังมีตัวเลขบอก[[อัตราจังหวะ]] มี[[เส้นกั้นห้อง]] และสัญลักษณ์อื่นๆ เพื่อใช้บันทึกลักษณะของเสียงดนตรี
 
==คีตกวีดนตรีบาโรก==

รายการนำทางไซต์